Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Komunikacja, oparta tylko na precyzji słów, konkretyzowaniu własnych myśli, aktywnym słuchaniu, to w istocie zgrabny zestaw, który tyczy się raczej mówienia. A mówienie, to jeszcze nie rozmawianie. Istotą dialogu jest dążenie do zrozumienia, tak by budować pomosty do porozumienia. Służą temu: autentyczna obecność w rozmowie, empatyczne i życzliwe odnoszenie się do tego, co słyszymy, by móc odpowiadać z poziomu JA, a nie TY.
Komunikowanie, a raczej rozmawianie, to najpotrzebniejsza i wydaje się, że najtrudniejsza do rozwijania kompetencja. Dlaczego trudna? Bo potrzebujemy być wysłuchani, choć tak trudno nam czasami słuchać i słyszeć. Bo potrzebujemy czuć się zrozumiani, choć tak trudno nam czasami zrozumieć.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które doskonalić sposób komunikacji z drugim człowiekiem – przełożonym, podwładnym, członkiem zespołu.

 Korzyści ze szkolenia:
 • zRozumienie różnorodności stylów komunikacyjnych, jako tego, co może sprzyjać porozumiewaniu się, a nie go „zaburzać”
 • świadomość wpływu mikrokomunikatów na przebieg oraz efekt rozmowy / dialogu
 • praktyczne umiejętności korzystania z modeli komunikacyjnych opartych na faktach i na komunikacie „JA”
 Metody pracy:

Warsztat zawiera dużo praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusje moderowane oraz studium przypadków uzupełnione interaktywnym wykładem w formie prezentacji zawierające wiedzę merytoryczną.

Program szkolenia:
 1. JA – nie kim, ale jaki_a jestem? – poziom wartości, postaw, utrwalonych modeli myślowych, deklaracji i zachowań oraz ich wpływ na styl komunikacyjny (autodiagnoza). Jak wychodzić poza granice własnego ego, by koncentrować się na zrozumieniu.
 2. Mówienie vs rozmawianie – język konkretu i precyzji a dialog skoncentrowany na zrozumieniu i porozumieniu (podobieństwa i różnice / szanse i zagrożenia).
 3. Zakłócenia w komunikowaniu się – bariery komunikacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) – narzędzia diagnozujące szumy komunikacyjne oraz metody przeciwdziałania im. Wpływ postaw oraz nawyków komunikacyjnych na budowanie dojrzałych i otwartych relacji interpersonalnych.
 4. Modele myślowe i schematyzmy myślenia – jak, to co myślimy wpływa na spostrzeganie, słuchanie i reagowanie (poziom języka i zachowań) – dwa systemy myślenia (automatyczny i wolny) według Daniela Kahnemmana.
  Wpływ ram językowych na to, jak rozumiemy treść oraz sens wypowiedzi.
 5. Słuchanie dialogiczne – ja „wchodzić” do rozmowy bez założeń. Techniki odraczania reakcji i myślenia „pomostowego” – „dosłuchiwanie do końca”.
 6. Mikrokomunikaty – język opresji a język empatyczny. Mikrokomunikaty hamujące porozumienie i mikrokomunikaty wspierające porozumienie.
  Technika FUKO (fakty – uczucia – konsekwencje – oczekiwania/ prośby).
  Elelementy PbP (NVC – Non Volience Commucation): obserwacja – uczucia – potrzeba – prośba.
 7. Cztery płaszczyzny porozumienia według modelu Von Thun’a – interpretacje i oceny, wspierające i zakłócające komunikację w zarządzaniu i współpracy. Błędy atrybucji (oceny) wpływające na efektywność w porozumiewaniu się. Jak oceny wpływają na spostrzeganie i interpretacje zachowań innych ludzi oraz zdarzeń.
 8. Model komunikatu JA – model skoncentrowany na szukaniu porozumienia w interakcji interpersonalnej – wyrażanie swoich opinii oraz próśb współpracownikom/ klientom. Asertywne komunikowanie swoich opinii oraz próśb do współpracowników/klientów. Reguły Rappaporta, czyli jak dyskutować problemy i spory.
 9. „Kwadrat” zachowań – zdecydowanie (asertywność), uległość, manipulacja, agresja – sytuacje warunkujące określone reakcje (poziom języka i zachowań). Pewność siebie, jako postawa życiowa, a nie narzędzie komunikacyjne – narzędzia/sposoby/zachowania stawiania „granic” w budowaniu dojrzałych relacji.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

KOMUNIKACJA, czyli jak budować porozumienie i dobre relacje w zespole
20.04.2023 Warszawa
750 zł + 23% VAT/ osoba
650 zł + 23% VAT/ osoba
16.06.2023 on-line