Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i nauczyć się stosować różne techniki budowania i utrzymania relacji zawodowych z różnymi typami osobowości

Cel szkolenia:
 • autodiagnozy własnego stylu komunikowania się
 • definiowania cech poszczególnych stylów komunikowania się
 • style komunikowania się i wzmacniania skuteczności docierania do pracownika bazując na typach osobowości
 • zdefiniowania zasad przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku lidera w oparciu o style komunikowania się
 • stosowania zasad komunikacji, związanych z efektywnym przepływem informacji w zespole (pomiędzy współpracownikami i na płaszczyźnie szef – pracownik)
 Metody pracy:

Metoda nauczania oparta na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy  i umiejętności uczestników, następnym krokiem jest przekazanie nowej wiedzy i przećwiczenie umiejętności. Moduł kończy się ćwiczeniem utrwalającym nową wiedzę i umiejętności. W ramach pracy szczególne baczenie kładzione jest na transfer nowej wiedzy i umiejętności do rzeczywistej sytuacji uczestnika szkolenia, tak, żeby nową wiedzę i umiejętności wiedział kiedy, gdzie i jak może zastosować. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusje
 • burze mózgów

Program szkolenia z komunikacji:

1. Poznaj sam siebie – czyli analiza własnych zasobów

 • typy osobowości a efektywna komunikacja w pracy (kwestionariusz określający preferowany styl komunikowania się/styl osobowości)
 • aktywne słuchanie czyli słuchać a słyszeć podczas pracy z ludźmi
 • uświadomienie sobie barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi
 • elastyczność w relacjach zespołowych czy to w roli leadera czy w roli współpracownika

2. Kolor ma znaczenie! – style komunikacyjne a typy osobowości

 • stanowczy czerwony
 • wyważony niebieski
 • przyjacielski zielony
 • spontaniczny żółty

3. Komunikacja a budowanie zaangażowania zespołu

 • kompetencja komunikatywność a zaangażowanie zespołu
 • zasady skutecznej komunikacji w zespole
 • dbałość o zasady komunikacji w relacji współpracownik- współpracownik
 • zasady i metody efektywnej współpracy między pracownikami jednej organizacji
 • przeszkody i trudności we współpracy zespołowej i metody przezwyciężania ich
 • pomocne reguły i techniki efektywnej komunikacji, techniki komunikacyjne dla różnych typów osobowości

4. Rozwój umiejętności współpracy z różnymi modelami osobowości

 • metody i techniki rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • ćwiczenie sztuki zadawania skutecznych pytań
 • cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi czyli słuchanie czworgiem uszu (test von Thuna)
 • co chcę zakomunikować, czyli płaszczyzna rzeczowa
 • co mówię o sobie, czyli ujawnianie siebie
 • co myślę o tobie i jaki jest nasz wzajemny stosunek, czyli ujawnianie relacji wzajemnej
 • do czego chciałbym cię nakłonić, czyli apel

4. Asertywny styl komunikacji czyli zachowania ukierunkowane na rozwiązanie problemu

 • pojęcie, istota, filary i prawa asertywności
 • kiedy asertywność a kiedy dyplomacja
 • partnerstwo w relacjach – ja jestem OK. i Ty jesteś OK
 • zasady asertywnej odmowy

5. Podsumowanie szkolenia:

 • karta SSC
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • wnioski na poziomie osobistym i zespołowym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Komunikacja "w kolorze", czyli jak skutecznie porozumieć się z danym typem osobowości
19-20.09.2024 Warszawa, 02-03.12.2024 Warszawa
1550 zł + 23% VAT/ osoba
1390 zł + 23% VAT/ osoba
17-18.10.2024 on-line