Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do specjalistów HR odpowiedzialnych za rekrutację i rozwój pracowników w organizacji, osób mających pełnić rolę wewnętrznych asesorów, a także dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać/przećwiczyć/uporządkować zagadnienia związane z metodą oceny AC/DC

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności efektywnego przygotowania, przeprowadzenia i raportowania oceny kompetencji metodą Assessment Center/Development Center w organizacji

 Metody pracy:

szkolenie ma charakter warsztatowy; Uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia w tym m.in. wykaz kompetencji wraz ze wskaźnikami, matrycę kompetencji, kartę oceny, plan feedbacku, „bank zadań” etc.,

Program szkolenia:
 • Wprowadzenie
  • kontrakt z grupą
  • wymiana doświadczeń i poznanie oczekiwań
 • AC/DC jako zintegrowana metoda oceny kompetencji
  • kontekst zastosowań oceny w obszarze ZZL
  • różnice między AC a DC
  • korzyści vs. koszty dla organizacji
 • Kompetencje – baza każdego AC/DC
  • definiowanie, skala, wskaźniki
  • profilowanie kompetencji dla stanowiska pracy
  • matryca kompetencji wykorzystywana na sesji AC/DC
 • Asesor „idealny”
  • cechy osobowe
  • kompetencje poznawcze
  • kodeks etyczny
 • Etap przygotowania do sesji AC/DC
  • poznanie założeń projektowych
  • dobór zadań
   • rodzaje zadań i ich wybór w kontekście danych kompetencji
   • projektowanie zadań
  • organizacja miejsca, ustalenie harmonogramu
  • rola „aktorów”
 • Etap realizacji sesji AC/DC
  • prowadzenie notatek/ obserwacji i uzupełnianie karty oceny
  • błędy w ocenie
  • trudne sytuacje – jak stawić im czoła
  • role grupowe
 • Etap podsumowania sesji AC/DC
  • dyskusja asesorów, ustalenie ocen końcowych
  • tworzenie raportu z sesji (layout), rekomendacje
  • feedback – struktura i strategia przekazania informacji zwrotnej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Kurs Asesora sesji Assesment i Development Center
23-24.05.2024 Warszawa, 14-15.11.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
09-10.09.2024 on-line, 12-13.12.2024 on-line