Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do specjalistów HR odpowiedzialnych za rekrutację i rozwój pracowników w organizacji, osób mających pełnić rolę wewnętrznych asesorów, a także dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać/przećwiczyć/uporządkować zagadnienia związane z metodą oceny AC/DC

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności efektywnego przygotowania, przeprowadzenia i raportowania oceny kompetencji metodą Assessment Center/Development Center w organizacji

 Metody pracy:

szkolenie ma charakter warsztatowy; Uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia w tym m.in. wykaz kompetencji wraz ze wskaźnikami, matrycę kompetencji, kartę oceny, plan feedbacku, „bank zadań” etc.,

Program szkolenia:
 • Wprowadzenie
  • kontrakt z grupą
  • wymiana doświadczeń i poznanie oczekiwań
 • AC/DC jako zintegrowana metoda oceny kompetencji
  • kontekst zastosowań oceny w obszarze ZZL
  • różnice między AC a DC
  • korzyści vs. koszty dla organizacji
 • Kompetencje – baza każdego AC/DC
  • definiowanie, skala, wskaźniki
  • profilowanie kompetencji dla stanowiska pracy
  • matryca kompetencji wykorzystywana na sesji AC/DC
 • Asesor „idealny”
  • cechy osobowe
  • kompetencje poznawcze
  • kodeks etyczny
 • Etap przygotowania do sesji AC/DC
  • poznanie założeń projektowych
  • dobór zadań
   • rodzaje zadań i ich wybór w kontekście danych kompetencji
   • projektowanie zadań
  • organizacja miejsca, ustalenie harmonogramu
  • rola „aktorów”
 • Etap realizacji sesji AC/DC
  • prowadzenie notatek/ obserwacji i uzupełnianie karty oceny
  • błędy w ocenie
  • trudne sytuacje – jak stawić im czoła
  • role grupowe
 • Etap podsumowania sesji AC/DC
  • dyskusja asesorów, ustalenie ocen końcowych
  • tworzenie raportu z sesji (layout), rekomendacje
  • feedback – struktura i strategia przekazania informacji zwrotnej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

 

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Kurs Asesora sesji Assesment i Development Center
24-25.02.2020 Warszawa, 26-27.03.2020 Wrocław, 20-21.04.2020 Warszawa, 21-22.05.2020 Wrocław, 24-25.06.2020 Warszawa, 28-29.09.2020 Wrocław, 05-06.11.2020 Warszawa, 03-04.12.2020 Wrocław
1490 zł + 23% VAT/ osoba