Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie  kursantów z najważniejszymi narzędziami i funkcjonalnościami Excela. Na szkoleniu zostaną omówione techniki przyspieszające pracę z różnymi rodzajami danych, zostaną przedstawione możliwości Excela jako narzędzia służącego do obliczeń i analizy danych, ale także metody wykorzystywane w wizualizacji zakresów danych.

 Korzyści ze szkolenia:

Wzrost efektywności pracowników w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik po zakończonym kursie będzie potrafił obsługiwać najważniejsze funkcjonalności i narzędzia Excela, formatować dane, wykorzystywać najbardziej popularne funkcje, pracować z danymi, analizować i chronić je, wizualizować dane oraz tworzyć tabele przestawne.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Program szkolenia:
 1. Interfejs programu. Podstawowe zagadnienia
 2. Przygotowanie danych i praca z nimi.
  • Poprawne wprowadzanie danych, rodzaje danych, operacje edycyjne.
  • Usprawnienie wprowadzania danych (serie, listy, wypełnianie błyskawiczne).
  • Kopiowanie i wklejanie informacji. Wklejanie specjalne.
  • Metody poruszania się po arkuszu i zaznaczania danych. Przydatne skróty klawiaturowe.
 3. Formatowanie
  • Formatowanie graficzne i formatowanie wg typów danych.
  • Kopiowanie formatowania, malarz formatów.
  • Formatowanie warunkowe.
 4. Formuły i funkcje
  • Obliczenia bez formuł.
  • Formuły i funkcje – składnia, operatory.
  • Biblioteka funkcji, typy funkcji i ich zastosowanie.
  • Błędy i ich rodzaje.
  • Odwołania i ich rodzaje.
  • Nazywanie komórek i zakresów. Przykłady zastosowania nazw.
  • Wybrane funkcje: tekstowe, czasu i daty, matematyczne i statystyczne, logiczne, wyszukiwania i adresu.
 1. Analiza danych
  • Pojęcie bazy danych w programie Excel.
  • Sortowanie i filtrowanie.
  • Narzędzia danych (tekst jako kolumnyusuwanie duplikatówpoprawność danych).
  • Konspekt oraz sumy częściowe.
 2. Tabele przestawne
  • Przygotowanie danych do tabel przestawnych.
  • Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o zakres, tabelę.
  • Praca z tabelą przestawną, podstawowe funkcje.
 3. Graficzna prezentacja danych
  • Główne typy wykresów.
  • Tworzenie, formatowanie wykresów – jedna, wiele serii danych.
 4. Przydatne skróty
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Kurs MS Excel – poziom I
12-13 listopada 2018 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba