Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Celem szkolenia / warsztatu jest przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych.  Zadanie zespołu polega wyeliminowaniu czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja – zbyt dużo kopii dokumentów, zbędne skany, zapasy, wiele danych – powielanie, oczekiwanie na decyzje niedostępnego przełożonego, poprawiania braków oraz błędów w dokumentacji – zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch – zbędne przemieszczanie dokumentów pomiędzy działami.

Wszystkie wymienione elementy mają swoje negatywne odbicie w jakości, kosztach i czasie trwania procesów administracyjnych i biurowych. Zastosowanie koncepcji Lean w biurze to redukcja kompleksowości procesów powstawania dokumentów, realizacji procedur, podejmowania decyzji. To również skrócenie czasów realizacji zleceń i działań usługowych, niższe koszty obsługi, wyższa jakość oraz satysfakcja klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Praktyczne zajęcia warsztatowe, w oparciu o metody zestawu narzędziowego LEAN OFFICE z szczególnym uwzględnieniem VSM i model pracy Kaizen umożliwiają opracowywanie i wdrażanie usprawnień. Warsztat Value Stream na życzenie grupy może być rozszerzony do tematu definiującego główną część zajęć.

Cel szkolenia:
 • dokładne wykazanie w jaki sposób Lean Office wpływa na redukcję strat,
 • poznanie narzędzi Lean np. Value Stream, 5S, 8D, 5W1H, KANBAN, SMED, Poka-Yoke (metody wizualizacji wykorzystywane w praktyce),
 • poznanie metod TOC – ciągłe działania służące sterowaniu wąskimi gardłami (zatorami) – rola sterowania wydajnością biura,
 • przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull,
 • praktyczne przedstawienie, jak „technicznie” mapować „strumień wartości” (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości – VSM),
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”.
 • znaczenie tworzenia kultury LEAN jako nośnika prawidłowych zachowań w organizacji
 Metody pracy:
 • praca zespołowa moderowana przez trenera,
 • metod coachingu zespołowego,
 • użycie technik multimedialnych, wykładu,
 • większość przekazu dydaktycznego prezentowana jest na slajdach prezentacji przy równoległych prowadzeniu dyskusji, wymiany doświadczeń oraz ekspozycji najlepszych znanych praktyk,
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • przykłady oparte o doświadczenie,
 • oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty.
Program szkolenia:

1.Lean Office – założenia, geneza, Narzędzia Lean a Kultura Lean, Produkcja a Biuro, Muda – moja własna do „zwalczenia”, ćwiczenie, dzielenie się doświadczeniem

 • SILOSY – „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu”, elementy Toll Box Lean a OFFICE, zastosowanie narzędzi w biurze
 • Zasady ustalania współpracy między działowej poprzez określanie standardów współpracy „service level agreement”
 • problem przezbrojenia intelektualnego i wzmocnienia efektu „wąskiego gardła”,
 • wpływ wąskiego gardła na realizację prac w modelu ASAP/ALAP,
 • definicja Kaizen i Kaizen Blitz – reguły postępowania,
 • dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
 • dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia w firmie podejścia Lean?
 • paradoks Abilene – mądrzy ludzie, „głupie” organizacje.

2. Omówienie głównych narzędzi LEAN w standardzie pracy biura

 • standaryzacja i balansowanie
 • analiza 5W2H,
 • diagram Ishikawy,
 • diagram spaghetti.
 • 5S, KANBAN, SMED, Poka-Yoke, VM (metody wizualizacji w praktyce),
 • start VSM stan obecny dla procesu z symulacji

3.VSM – opracowanie mapy stanu IS

 • LEAN to stan umysłu – co to znaczy ?

4.VSM c.d. stan SHOULD akcja z zastosowaniem m.in.

 • etapy i zasady wdrażania 5S,
 • Poka – Yoke czyli budowanie systemów wytwórczych, modeli decyzyjnych odpornych na błędy ludzkie
 • Standaryzacja i layout miejsca pracy
 • Kanban jako narzędzie wspierające gospodarkę materiałami biurowymi, przekazujące potrzeby w modelu Pull
 • Określenie B/N i TOC
 • Od Push do Pull
 • IT solutions dla Lean Office
 • VSD zmiany w procesie
 • Wnioski z sesji VSM
 • przykładowy arkusz audytu Lean Office

5.Ludzka strona Lean

 • Ludzie w LEAN – jak motywować:
 • Umysł i mózg człowieka
 • Motywowanie – piramida
 • Wywieranie wpływu
 • Zmiana nawyków
 • Negocjacje, poziomy komunikacji
 • Zespół w LEAN i Przywództwo
 • Film LEAN OFFICE – opcja

6.Sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Lean Office
do ustalenia
1320 zł + 23% VAT/ osoba