Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Doskonalenie produkcji do nasza droga. Doskonalenie procesów to cel sam w sobie. Ważne są cel oraz to co osiągamy – ważniejsze jest jednak to w jaki sposób wykonujemy naszą pracę każdego dnia. Ponieważ wykonujemy ją codziennie. Ponieważ, „szkoda życia” na pracę w złych warunkach. LEAN manufacturing daje nam szansę na wprowadzenie zmiany w naszym sposobie pracy. Umożliwia nam osiągniecie tego samego celu w sposób bardziej przyjazny pracownikom, zorganizowany, efektywny i mniejszymi zasobami. Dzięki narzędziom LEAN zyskujemy przewagę w dążeniu do celu ponieważ z narzędziami LEAN samo dążenie staje się wartością a cel po prostu się pojawia. I TRWA. Tak to działa.
Robimy coś „inaczej” i osiągamy „inne = lepsze” rezultaty.
W naszym szkoleniu zaznajomimy uczestników z podstawowymi narzędziami Lean Manufacturing. Wskażemy ich związek z przywództwem w organizacji. Przygotujemy grunt pod wdrożenia w każdej firmie.

Adresaci:
Kierownicy każdego szczebla, mistrzowie, liderzy, brygadziści, specjaliści działów technicznych, planowania oraz logistyki, pracownicy działów wsparcia produkcji.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią oraz narzędziami Lean Manufacturing a także wskazanie ról w procesie zarządzania wdrożeniem oraz jego utrzymaniem.

Korzyści:
• „Dotknięcie narzędzi LEAN”
• Praktyczna nauka korzystania z metod
• Wiedza o podstawowych metodach
• Wiedza o roli zespołu oraz przywództwa Lean

Metody pracy:
• Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej.
• Praca zespołowa.
• LEAN Coaching zespołowy.
• Praktyczne szkolenie w oparciu o model symulacyjny.
• Aktywność warsztatowa wsparta wykładem
• Prezentacją case studies.
• Dyskusja
• Pytania i odpowiedzi – wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”.
• Rozwiązywanie problemów

Program szkolenia:
• Stworzenie zespołu z uczestników szkolenia, zapoznanie uczestników, ćwiczenie
• Wprowadzenie do LEAN, przekazanie założeń continuous improvement
• Wartość dodana (VA) vs. wartość nie dodana (NVA) -> identyfikacja MUDA
• Marnotrawstwa własne vs. metoda muda hunting, przykłady, dyskusja
• Prezentacja przykładów wdrożeń, case study
• Podstawowe warunki wdrożeń LEAN: „10 przykazań”, „Przyczyny niepowodzeń”
• Dom Toyoty jako „mapa drogowa” wdrożenia
• Omówienie kalejdoskopu narzędzi „na dziś”, przykłady
• Start pracy na modelu treningowym (sesje 1-8):

5S
o Kaizen – system sugestii pracowniczych
o TPM
o SMED
o Standaryzacja pracy i balansowanie (TAKT TIME)
o Heijunka
o Jidoka
o Kanban
o Visual Management
o Poka Yoke
o SFM
o -> Pull system – > One Piece FLow

• Rola pracy zespołowej – TEAM WORK
• Rola Lean Leadership – przywództwa
• Ćwiczenie – opracowanie efektów wdrożeń oraz prezentacja wyników w ramach „spotkania warsztatowego – ShopFloor Management”
• Podsumowanie warsztatu, sesja informacji zwrotnej, zakończenie

Trener:

Ireneusz Poznański – TRENER BIZNESU, KONSULTANT LEAN / KAIZEN, COACH z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Management. Od początku swojej kariery związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym – lider zespołów Change Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean / Kaizen. Pracował w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcją jednostkową (przemysł energetyczny).
Specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (5S, TPM, Kaizen, VSM). Dodatkowo, pełniąc rolę Pełnomocnika Zarządu ds. Lean Manufacturing, koordynuje wdrożenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej. Współtwórca pakietu mierników KPI (Key Performance Indicators) na poziomie przedsiębiorstw. Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie zespołem pracowników planowania i logistyki, organizacja pracy produkcji, zagwarantowanie dostaw na czas, zarówno materiałów jak i wyrobów gotowych, wdrożenie narzędzi Lean (m.in. Kanban, 5S, visual management). Doświadczenie trenerskie zdobył podczas szeregu szkoleń oraz warsztatów (ponad 1000 godzin szkoleniowych). Uczestnik szeregu szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania produkcją, Lean / Kaizen, TOC, warsztatów trenerskich
a także uczestnik konferencji oraz prelegent na spotkaniach skupiających praktyków Lean („Eliminacja oporu wobec Lean”, „Lean w produkcji jednostkowej”, „Kaizen – system sugestii pracowniczych”, budowanie zaangażowania, inne). Prywatnie wraz z żoną wychowuje 3 dzieci, interesuje się m.in. historią polski oraz starożytności. Zawsze znajduje czas na trening biegowy, czasami także start w zawodach. Wyznaje zasadę, że „wszystko, co łatwe, na początku przez chwilę bywa trudne” – wdraża ją w życie, przekraczając ograniczenia swoje i innych – także jako Coach.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

19-20 września 2017, Wrocław
22-23 listopada 2017, Warszawa

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1390 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

LEAN ToolBOX
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1390 zł + 23% VAT/ osoba