Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Według Council of Logistics Management, logistyka to proces zarządzania sprawnym i efektywnym przepływem surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. By ów przepływ miał miejsce konieczna jest realizacja takich funkcji jak magazynowanie (w tym utrzymanie zapasów), transport, czy dystrybucja. I tym właśnie zagadnieniom dedykowane jest niniejsze szkolenie.

 Adresaci szkolenia:

osoby związane zawodowo z obszarem logistyki, zwłaszcza osób zarządzających logistyką, transportem, magazynem, zapasami / zaopatrzeniem tak na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym

Cel szkolenia:
 • nabycie wiedzy z zakresu podstaw logistyki, w tym jej dwóch filarów, tj. transportu i magazynowania, wiedzy dotyczącej tak strategicznego, jak i operacyjnego poziomu zarządzania,
 • nabycie umiejętności organizacji logistyki tak na strategicznym, jak i operacyjnym poziomie zarządzania,
  zapoznanie się z praktycznymi przykładami organizacji logistyki.
 Korzyści ze szkolenia:
 • poznanie podstawowych strategii logistycznych,
 • nabycie umiejętności organizacji transportu w firmie,
 • nabycie umiejętności organizacji magazynowania w firmie,
 • nabycie umiejętności organizacji sieci dystrybucji firmy,
 • nabycie umiejętności zarządzania zapasami w firmie,
 • nabycie umiejętności zarządzania procesami logistycznymi w firmie.
 Metody pracy:
 • wykłady,
 • ćwiczenia,
 • analiza przypadków.
Program szkolenia:

1.    Strategie logistyczne

 • Outsourcing, jako przykład strategii koncentracji na kluczowych kompetencjach
 • Lean Management / Production / Distribution – LM / LP / LD, jako zaawansowana strategia koncentracji na kluczowych kompetencjach
 • Toyota Production System / System Produkcyjny Toyoty – TPS, w tym kaizen i 6 SIGMA
 • Just-in-Time – JiT, w tym kanban, jako podstawowa koncepcja strategii skracania cyklu / konkurowania czasem
 • Cross-Docking, jako przykład strategii konkurowania czasem / zwiększania produktywności aktywów
 • Benchmarking, jako metoda oceny logistyki i wyznaczania strategicznych kierunków zmian
 • Material Requirement Planning – MRP, jako zaawansowana koncepcja skracania cyklu
 • Distribution Requirement Planning – DRP, jako przeniesienie strategii MRP do obszaru dystrybucji
 • Vendor Managed Inventory – VMI, jako strategia zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw
 • Postponement – odroczenie logistyczne
 • Efficient Consumer Response – ECR, jako przykład strategii integracji łańcucha dostaw
 • Przegląd innych strategii logistycznych: Mass Customization – MC, Category Management / Zarządzanie kategoriami – CM, Balanced Scorecard / Strategiczna karta wyników – BSC, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR

2.    Magazynowanie

 •  Istota i cele
 • Technologie składowania
 • Plan zagospodarowania magazynu
 • Rozmieszczeni asortymentów w magazynie
 • Struktura organizacyjna magazynu
 • Metody kompletacji
 • Stanowiska pracy w magazynie i zakresy obowiązków – karty stanowiskowe
 • Kontrola pracy magazynu

3.    Zapasy

 • Istota i cele
 • Podział składowanego asortymentu – analiza ABC/XYZ i inne
  Poziom obsługi klienta
 • Struktura zapasu
 • Zapas bezpieczeństwa
 • Metody odnawiania zapasów oparte na poziomie maksymalnym i informacyjnym

Dzień 2. Transport, sieci dystrybucji, procesy

4.    Transport

 • Istota i cele
 • Gestia transportowa – INCOTERMS
 • Transport własny czy obcy
 • Wybór przewoźnika

5.    Sieci dystrybucji

 • Istota i cele
 • Rozdaje sieci dystrybucji
 • Projektowanie sieci dystrybucji

6.    Procesy

 • Istota i cele
 • Wartość dodana
 • Transport
 • Magazynowanie
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Logistyka w przedsiębiorstwie - od strategii do operacji
05-06.12.2019 Katowice
1390 zł + 23% VAT / osoba