Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zapraszamy na szkolenie pozwalające poznać najskuteczniejsze zasady mapowania procesów HR oraz narzędzia do analizy i usprawniania procesów, które znajdują się w korelacji ze współczesnym świecie VUCA.

Uczestnicy podczas szkolenia udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu oraz efektywnego wspierania organizacji w budowaniu i doskonaleniu procesów HR. Podniosą umiejętność mapowania kluczowych procesów w obszarze HR, identyfikacji wąskich gardeł  w procesach HR, a także ich optymalizacji.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego opracowywania i wdrażania procesów HR w organizacji skupiając na dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań obszaru HR.

Cel szkolenia z mapowania procesów HR:

 • Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym podejściu do zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów HR.
 • Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia dojrzałości organizacji.
 • Rozwinięcie umiejętności i poznanie zasad i metod stosowanych do optymalizacji i udoskonalania procesów HR.
 Metody pracy:

Metoda nauczania oparta na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy  i umiejętności uczestników, następnym krokiem jest przekazanie nowej wiedzy i przećwiczenie umiejętności. Moduł kończy się ćwiczeniem utrwalającym nową wiedzę i umiejętności. W ramach pracy szczególne baczenie kładzione jest na transfer nowej wiedzy i umiejętności do rzeczywistej sytuacji uczestnika szkolenia, tak, żeby nową wiedzę i umiejętności wiedział kiedy, gdzie i jak może zastosować. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusje
 • burze mózgów

Program szkolenia z mapowanie procesów HR:

 1. Procesy i zasady zarządzania nimi w świecie VUCA.
 • Proces i podejście procesowe w świecie Vuca.
 • Geneza zarządzania procesowego.
 • 4 funkcje zarządzania zgodnie z cyklem Deminga
 • Architektury procesów w organizacji.
 1. Identyfikacja procesów biznesowych w świecie VUCA.
 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
 • Rodzaje procesów i ich przebieg w świecie VUCA.
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
 1. Identyfikacja i analiza procesów HR w świecie VUCA.
 • Identyfikacja procesów HR strategicznych i wspierających.
 • Identyfikacja i opis problemów w procesie HR – analizy Pareto.
 • Ustalanie źródeł przyczyn problemu – Diagram Ishikawy (Fish bone) oraz 5 WHY.
 • Ocena i wybór rozwiązania czyli analizy przyczyn problemu – analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu.
 1. Zarządzanie procesowe a zarządzanie zmianą
 • Problemy i marnotrawstwa – identyfikacja „wąskich gardeł” procesu HR.
 • Zarządzanie procesowe a skuteczne wdrażania zmian w perspektywie organizacji, zespołu i jednostki.
 • Narzędzia do analizy przyczyn oporu – analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu.
 • Wskaźniki skuteczności i efektywności HR wdrażania zmiany z kluczowych perspektyw.
 1. Modelowaniem procesów HR
 • Modelowanie procesu – metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych w spojrzeniu HR-owym.
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo – elementy składowe standaryzacji procesu.
 • Definiowanie ryzyka w procesach HR i sposoby zarządzania nimi
 1. Mapowanie i optymalizacja procesów w obszarze HR.
 • Implementacji usprawnień w procesach biznesowych
 • Mapowanie procesu.
 • Technika RACI/SIPOC do opisywania i modelowania procesów.
 • Podsumowanie oraz ocena uzyskanych wyników optymalizacji procesów
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Mapowanie procesów HR we współczesnym świecie VUCA
17-18.06.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba