Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Podczas szkolenia są poruszane kwestie dotyczące kompetencji współczesnego, skutecznego lidera. Stworzona zostanie przestrzeń do samopoznania i określenia własnych predyspozycji menadżerskich oraz zbudowania planu dalszego samodoskonalenia.

 Adresaci szkolenia:

kierownicy różnych szczebli, którzy poprzez poznanie własnego stylu zarządzania, chcą lepiej komunikować się ze swoich zespołem i budować jego zaangażowanie

Cel szkolenia:
 • autodiagnoza własnych predyspozycji menadżerkich
 • definiowanie głównych meta programów i wzmacniania skuteczności docierania do pracownika
 • diagnozowanie stylach komunikacyjnych, bazujących na typach osobowości
 • autodiagnoza mocnych stron i obszarów do doskonalenia w roli menagera
 • stosowanie technik automotywacji oraz motywowania pracowników
Program szkolenia:

Rola menedżera we współczesnej organizacji

 • rola i zadania menedżera
  • planowanie przez menedżera zadań do realizacji przez zespół
  • organizacja prac, podział ról i matryca odpowiedzialności
  • ustalanie celów i delegowanie zadań
  • monitorowanie,  kontrola oraz ocena realizacji zadań
 • profil idealnego szefa

Poznaj sam siebie – czyli analiza własnych zasobów managerskich

 • indywidualny styl komunikowania się w oparciu o analizę silnych stron
 • autodiagnoza preferowanego stylu działania – analiza sposobów działania
 • kim jestem jako szef:
  • autoanaliza własnych „kotwic zawodowych”
  • automotywatory do pracy.
  • automotywatory do pełnienia roli menedżerskiej.
 • rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (test indywidualny)
  • styl liberalny
  • styl motywujący
  • styl zintegrowany
  • styl zadaniowy
 • poznanie szans i zagrożeń związanych z stosowaniem stylów zarządzania

Skuteczne aktywności w środowisku biznesowych czyli postawy wobec życia, świata, innych ludzi i samego siebie

 • typy osobowości w oparciu o meta programy i submodalności
 • metaprogramy czyli  filtry percepcji, które wpływają na efektywność działania
  • rodzaje metaprogramów
  • ćwiczenie rozpoznawanie meta programów u pracownika
 • metaprogramy  w rozmowach menedżerskich z pracownikami oraz podczas spotkań i zebrań z zespołem
 • poznanie i trening umiejętności komunikacyjnych w oparciu o wzorce językowe Miltona

Budowanie zaangażowania własnego i innych

 • automotywacja jako filar motywowania innych
 • zasady motywowania pracowników wg Adaira
 • zaangażowanie budowane na bazie talentów wg Gallupa

Podsumowanie szkolenia i utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Mój styl menadżerski
08.05.2024 Warszawa, 17.09.2024 Warszawa, 06.12.2024 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba
750 zł + 23% VAT/ osoba
06.03.2024 on-line, 26.06.2024 on-line, 28.10.2024 on-line