Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MS Access – poziom podstawowy

Metody pracy:

 • Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne wykonywane wspólnie z prowadzącym
 • Pytania kontrolne do przedstawionego tematu
 • Praca samodzielna (ćwiczenia zadane przez trenera)
 • Opcjonalnie test wstępny i test końcowy w formie ćwiczeń praktycznych sprawdzające stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do baz danych i programu MS Access

 • Bazy danych
 • Dane a informacje
 • Relacyjne bazy danych
 • Obszary zastosowań baz danych
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu
 • Tworzenie, otwieranie i zapisywanie baz danych
 • Tworzenie nowych baz danych w oparciu o szablony
 • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie okien obiektów
 • Zmiana widoku w oknach obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Przeglądanie rekordów w tabeli, kwerendzie, formularzu
 • Sortowanie rekordów w tabeli,kwerendzie, formularzu

II. Tabele

 • Widok projektu tabeli
 • Widok arkusza danych tabeli
 • Kreator tabel
 • Dodawanie i usuwanie pól w tabeli
 • Określanie właściwości pól tabeli
 • Ustawianie klucza podstawowego
 • Ustawianie indeksowania
 • Dodawanie i usuwanie rekordów w tabeli
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wymuszanie więzów integralności
 • Kreator odnośników

III. Wyszukiwanie informacji w bazie

 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Zastosowania kwerend wybierających
 • Projektowanie kwerend
 • Tworzenie kwerend w oparciu o wiele tabel
 • Kryteria wybierania rekordów
 • Zapisywanie kwerendy
 • Uruchamianie i testowanie kwerendy
 • Dostosowanie kwerendy

IV. Formularze

 • Rola formularzy w bazach danych
 • Tworzenie formularza za pomocą kreatora
 • Tworzenie formularza w widoku projektu
 • Korzystanie z formularza
 • Dostosowywanie formularza

V. Raporty i wydruki

 • Rola raportów w bazach danych
 • Tworzenie raportu za pomocą kreatora
 • Tworzenie raportu w widoku projektu
 • Podgląd raportu
 • Dostosowywanie raportu
 • Eksport danych
 • Drukowanie

Trener:

Artur Pucek

Posiadam certyfikaty MCP, MCP+I, MCSA, MCSE, MCT. Specjalizuję się w systemach serwerowych i klienckich Microsoft. Szczególnie interesuje mnie projektowanie i wdrażanie usług katalogowych Active Directory oraz usług sieciowych. Brałem także udział w tłumaczeniu Windows 98 Resource Kit oraz podręczników do szkoleń Microsoft: 2274i 2275. Jestem również autorem podręczników dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych. Od 15 lat prowadzę szkolenia z zakresu pracy w środowisku MS Office: Word, Excel, Access, Power Point, Outlook.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

zapytaj o szkolenie zamknięte

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

790 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: salę szkoleniową wyposażoną w komputery, uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

MS Access - poziom podstawowy
zapytaj o szkolenie zamknięte
790 zł + 23% VAT / osoba