Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Cele indywidualne i poznawcze

 • Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji
 • Pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji
 • Podniesienie efektywności podejmowanych działań
 • Nabycie umiejętności skutecznych negocjacji

Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne

 • Nauczenie pracowników precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego
 • Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacji
 • Umiejętność wywierania wpływu przez pracowników
 • Umiejętność zmiany przekonań u rozmówcy
 • Zdobycie skutecznych technik i narzędzi do wywierania perswazji
 • Wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom
 Korzyści ze szkolenia:
 • Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych
 • Osiąganie założonych celów
 • Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki
 • Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów
 • Zadowolenie klientów
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • Pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności
 Metody pracy:

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera
Program szkolenia:
 1. Przygotowanie do rozmowy negocjacyjnej – jak skutecznie przygotować się do rozmowy?

– Zasady określenia swoich alternatyw w rozmowie, warunków brzegowych (ISO – idealne, średnie, ostateczne)
– Techniki określania sposobów prowadzania rozmowy przy zastosowaniu narzędzi negocjatora
– Sposoby poznania preferencji, sił i priorytetów partnera negocjacji
– Metody przygotowania do prowadzenia rozmów

 1. Perswazyjny model prezentacji – jak skutecznie prezentować swoje stanowisko/ofertę podczas rozmowy?

– Przedstawienie perswazyjnego modelu prezentacji
– Technika budowania argumentu w oparciu o przykłady z życia
– Strategia kształtowania przewagi informacyjnej w rozmowie

 • Źródła argumentacji
 • Wybrane techniki perswazyjne
 1. Techniki negocjacyjne i sposoby reakcji – co można stosować podczas rozmów?

– Techniki eskalacji stosowane w rozmowach
– Techniki wykorzystane w początkowej i końcowej fazie negocjacji
– Techniki prezentacji produktu, instytucji
– Techniki autoprezentacji
– Techniki manipulacji psychologicznych

 1. Strategie prowadzenia negocjacji – jak mogą być prowadzone rozmowy?

– Strategie dominacji, uległości, wycofania, kompromisu, kooperacji
– Strategia wygrany – przegrany, przegrany – wygrany, wygrany – wygrany
– Elastyczność jako kategoria i gwarancja skuteczności w negocjacjach
– Standard „elastyczna postawa w negocjacjach”

 1. Przełamywanie impasu w rozmowach – jak sobie radzić w trudnych momentach podczas rozmów?

– Zasady reagowania na groźbę stosowaną podczas rozmów negocjacyjnych
– Rozpoznawanie impasu i sytuacji patowych
– Poznanie technik przełamywania impasu w rozmowach
– Nauka stawiania pytań diagnozujących przyczyny odmowy

 1. Strategia reakcji na manipulację – jak sobie radzić z manipulacją?

– Popularne techniki manipulacji
– Sposoby reagowania na manipulację

 1. Finalizacja negocjacji

– Techniki finalizacji rozmów
– Analiza osiągnięcia założonych celów

 1. Case study – praca z indywidualnymi zagadnieniami i potrzebami uczestników szkolenia
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

Kompetea all rights reserved

Negocjacje biznesowe z elementami perswazji
16-17 kwietnia 2018 Warszawa, 04-05 czerwca 2018 Wrocław
1250 zł + 23% VAT/ osoba