Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Negocjacje często są spostrzegane jako spektrum technik odnoszących się do sprawnego przekonywania i zwinnego argumentowania na rzecz własnych potrzeb oraz interesów. Tymczasem profesjonalny negocjator, to osoba, która potrafi po mistrzowsku się porozumiewać, tak by budować partnerstwo oparte na zaufaniu i szacunku. Profesjonalny negocjator jest rzetelnie przygotowany, nie do tego jak przechytrzyć, czy też obejść interesy swojego partnera negocjacyjnego, ale co do sprawy w jakiej obie strony negocjacji się spotkały. Dzięki temu negocjacje stają się tak naprawdę rozmową, a nie tylko mówieniem.
 Adresaci szkolenia:

Osoby negocjujące z partnerami biznesowymi, klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi

 Korzyści ze szkolenia:
 • Rozumienie negocjacji, jako forum do dyskusji i szukania tego, co „wspólne”, a nie „różne” (to co nas łączy, a nie dzieli).
 • Świadomość wagi przygotowania SIEBIE, jako negocjatora (postawy, styl komunikacyjny).
 • Wiedza i praktyczna umiejętność budowania „koszyków” negocjacyjnych, jako warunek profesjonalizacji procesu negocjacyjnego (interesy, kwestie negocjacyjne, BATNA).
Program szkolenia:
 1. Fakty i mity na temat negocjacji – czym negocjacje w istocie są, a czym na pewno nie są, czyli jak profesjonalizować proces negocjacyjny. Przekonania i schematy myślowe dotyczące negocjacji oraz partnerów negocjacyjnych – jak je weryfikować.
 2. Wartości i postawy profesjonalnego negocjatora (Ja, jako negocjator) – jak wpływają na przebieg negocjacji, kiedy się do nich odnosić i w jaki sposób modelują one zachowania partnerów negocjacyjnych.
 3. Idea win – win, czyli jak przejść od deklaracji do konkretnych postaw oraz zachowań podczas procesu negocjacyjnego. Postawa bycia co do sprawy, a nie co do relacji bądź osoby/osób
 4. Przygotowanie SIEBIE do negocjacji – poziom psyche i physis (dbanie o swój dobrostan, równowagę psychiczną oraz fizyczną i in.). Metody dekoncentracji uwagi i odraczania reakcji w służbie budowania porozumienia podczas negocjacji.
 5. Przygotowanie SIĘ do negocjacji, czyli jak tworzyć tzw. koszyki negocjacyjne (etapy):
  • określanie celów oraz interesów obu stron (cele to nie interesy)
  • określenie możliwych efektów negocjacji (nawet przy możliwym niepowodzeniu)
  • określnie kryteriów
  • przygotowanie oraz zaplanowanie BATNA (Best Alternative To A Negotiated Agreement)
  • szczegółowe przygotowanie kwestii negocjacyjnych
  • konstruowanie tzw. koszyków negocjacyjnych
 6. Język negocjacji:
  • czym jest język korzyści i język twierdzący, skoncentrowany na wspólnych ustaleniach, a nie przekonywaniu
  • mikrokomunikaty hamujące proces negocjacyjny i mikrokomunikaty wspierające ten proces
  • słuchanie aktywne a słuchanie dialogiczne w procesie negocjacyjnym (szanse i zagrożenia)
  • oddzielanie faktów od opinii (poziom myślenia i języka)
 7. Emocje w czasie negocjacji – jak budować porozumienie oparte na zrozumieniu, a nie hamowaniu. Emocje jako wyraz zaangażowania bądź informacja o trudności (opór, obawa, niepewność, lęk itp.) Impas w czasie negocjacji: czym jest, jak go traktować i jak z niego wychodzić.
 8. Techniki i „chwyty” negocjacyjne, które warto znać, by na nie reagować, m.in.:
  • cenne ustępstwo i pozorne ustępstwo
  • dobry i zły glina
  • manipulowanie czasem
  • deprecjacja
  • pusty porfel
  • zasada konkurencji
 9. Przygotowanie czasu i miejsca do negocjacji (on i offline) – na co warto zwrócić uwagę, dbając o komfort spotkania negocjacyjnego.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Psychologia negocjacji
14.06.2024 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba
790 zł + 23% VAT/ osoba
12.04.2024 on-line