Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Negocjacje dla praktyków – gra szkoleniowa

Szkolenie w całości oparte o negocjacyjne gry szkoleniowe, w którym uczestnicy wcielą się w negocjatora firmy i przez cały czas trwania warsztatu negocjują szeroką gamę wymiarów z różnorodnymi klientami.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i zaplanowania negocjacji
 • Ukazanie różnic między negocjacjami pozycyjnymi i problemowymi. Wady zalety i konsekwencje ich stosowania. Zwiększenie umiejętności wykorzystania adekwatnego sposobu negocjowania.
 • Przećwiczenie rozpoznawania i obrony przed technikami manipulacyjnymi.
 • Trening umiejętności rozpoznawania różnych wymiarów negocjacyjnych
 • Trening umiejętności odczytywania preferencji partnera negocjacji

Program szkolenia:

Moduł 1. Przygotowanie do negocjacji – przewaga zdobyta na długo przed rozmowami

 • Podstawowe narzędzia analizy sytuacji negocjacyjnej
 • Rozpoznanie proceduralnych, psychologicznych i merytorycznych potrzeb drugiej strony
 • Zasady argumentacji i ustępstw czyli siła negocjacyjna stron
 • Podstawy planowania procedury negocjacji

Moduł 2. Niejednoznaczna sytuacja negocjacyjna – gdy życie zawodowe nie sprowadza się do prostych wymiarów

 • Typy wymiarów negocjacyjnych – czyli jak negocjować kwestie „nieliniowe”
 • Negocjacje pakietowe – całość ważniejsza niż część
 • Priorytetyzacja wymiarów negocjacyjnych

Moduł 3. Teoria w praktyce – perspektywy ułatwiające zrozumienie sytuacji konfliktowej

 • Typologia konfliktów
 • Konflikt konstruktywny i destruktywny
 • Bariery porozumienia

Moduł 3. Przy stole negocjacyjnym – strategie rozmów

 • Podejście rywalizacyjne – przyczyny  i konsekwencje stosowania negocjacji pozycyjnych
 • Dochodzenie do consensusu – zalety i wady  negocjacji kooperacyjnych
 • Interesy a stanowiska – perspektywa i metody  negocjatora kooperacyjnego
 • Techniki wpływu i obrona przed negocjacyjną manipulacją
 • Skuteczne budowanie przekazu – trening argumentacji i ustępowania

Trener:

Agnieszka Mulak

Psycholog. Trener umiejętności interpersonalnych z wieloletnim doświadczeniem. Doktorant Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia na temat wykorzystania gier w edukacji i szkoleniach biznesowych. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie konfliktów, negocjacji, mediacji i facylitacji, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania projektami. Autor gier negocjacyjnych opartych na case’ach dużych transakcji biznesowych. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu oraz Studium Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego Poza Centrum.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

04-05 grudnia Zakopane

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1190 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved