Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

"Szkolenie przyniosło nam wiele wartości dodanych. Czas spędzony mile i sympatycznie a trener, Pani Dorota była perfekcyjnie przygotowana zarówno do omawianego materiału jak i do zadawanych przez nas pytań"


Kierownik Działu Technologiczno-Projektowego, Mostostal Chojnice

Kompetea, opinia o szkoleniu produkcyjnym, Normowanie czasu pracy
5.0
2022-12-21T13:13:04+00:00

Kierownik Działu Technologiczno-Projektowego, Mostostal Chojnice

"Szkolenie przyniosło nam wiele wartości dodanych. Czas spędzony mile i sympatycznie a trener, Pani Dorota była perfekcyjnie przygotowana zarówno do omawianego materiału jak i do zadawanych przez nas pytań"
"Szkolenie miało charakter warsztatowy, na czym nam najbardziej zależało. Trener dostosował program szkolenia do potrzeb i oczekiwań uczestników, a posiadaną wiedzę przekazywał w zrozumiały i czytelny sposób."

specjalista ds. BHP, ZHU Zygmunt Żarna

Kompetea, opinia o szkoleniu produkcyjnym, Normowanie czasu pracy
5.0
2022-12-21T13:15:02+00:00

specjalista ds. BHP, ZHU Zygmunt Żarna

"Szkolenie miało charakter warsztatowy, na czym nam najbardziej zależało. Trener dostosował program szkolenia do potrzeb i oczekiwań uczestników, a posiadaną wiedzę przekazywał w zrozumiały i czytelny sposób."
"Trener prowadzący warsztat okazał się osobom z dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym, a zaprezentowane sposoby wyznaczania czasu okazały się efektywne w środowisku pracy."

Kierownik Działu Logistyki,  Comensal Sp. z o.o.

Kompetea, opinia o szkoleniu produkcyjnym, Normowanie czasu pracy
5.0
2022-12-21T13:16:24+00:00

Kierownik Działu Logistyki,  Comensal Sp. z o.o.

"Trener prowadzący warsztat okazał się osobom z dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym, a zaprezentowane sposoby wyznaczania czasu okazały się efektywne w środowisku pracy."

Wysoka wiedza oraz doświadczenie zrobiło na nas wyjątkowe wrażenie. Przekazane informacje nie tylko są przydatne w naszej pracy zawodowej, ale  pozwalają na poszerzenie kompetencji. Wykorzystanie poznanych technik przyniesie wymierne korzyści i duże oszczędności w naszej firmie. Dzięki temu, normowanie czasu pracy wejdzie na wyższy poziom jakości. Pozdrawiamy i dziękujemy za perfekcyjną organizacje szkolenia.


Technolog, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Kompetea, opinia o szkoleniu produkcyjnym, Normowanie czasu pracy
5.0
2023-07-18T14:00:59+00:00

Technolog, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Wysoka wiedza oraz doświadczenie zrobiło na nas wyjątkowe wrażenie. Przekazane informacje nie tylko są przydatne w naszej pracy zawodowej, ale  pozwalają na poszerzenie kompetencji. Wykorzystanie poznanych technik przyniesie wymierne korzyści i duże oszczędności w naszej firmie. Dzięki temu, normowanie czasu pracy wejdzie na wyższy poziom jakości. Pozdrawiamy i dziękujemy za perfekcyjną organizacje szkolenia.

"Szkolenie pozwoliło nam rozpocząć ustalanie prawidłowych norm na produkcji, gdzie te normy były niewłaściwie ustalone od samego początku funkcjonowania firmy. Prawidłowy sposób normowania, odpowiednie narzędzia oraz wiedza , pozwala nam na ustabilizowanie tego procesu. Doświadczenie pracowników normujących czasy w tej chwili pozwala na swobodne wykonywanie czynności.


Polecamy szkolenie, a w szczególności współpracę z firmą Kompetea."


Kierownik ds. kalkulacji i optymalizacji produkcji, Firma Dringenberg

Kompetea, opinia o szkoleniu produkcyjnym, Normowanie czasu pracy
5.0
2024-02-15T15:31:58+00:00

Kierownik ds. kalkulacji i optymalizacji produkcji, Firma Dringenberg

"Szkolenie pozwoliło nam rozpocząć ustalanie prawidłowych norm na produkcji, gdzie te normy były niewłaściwie ustalone od samego początku funkcjonowania firmy. Prawidłowy sposób normowania, odpowiednie narzędzia oraz wiedza , pozwala nam na ustabilizowanie tego procesu. Doświadczenie pracowników normujących czasy w tej chwili pozwala na swobodne wykonywanie czynności. Polecamy szkolenie, a w szczególności współpracę z firmą Kompetea."
5.0
5
 Adresaci szkolenia:

Kadra zarządzająca i kierownicza produkcji, pracownicy działów planowania i przygotowania produkcji, technolodzy, osoby ustalające normy czasowe, odpowiedzialne za organizację pracy na produkcji, mistrzowie i pracownicy produkcyjni.

Cel szkolenia:
 • poznanie  struktury procesów pracy i umiejętność przeprowadzenia analizy w obszarze normowanie czasu pracy,
 • poznanie metod wyznaczania norm czasowych i umiejętność zastosowania ich w praktyce,
 • „wyostrzenie spojrzenia na pracę”, aby ją usprawniać w celu obniżenia pracochłonności wykonywanych zadań oraz optymalizować przebiegi w celu poprawy organizacji pracy i obniżki kosztów,
 • nabycie umiejętności samodzielnego normowania czasów operacji na jednostkę i na  zlecenie.

Korzyści ze szkolenia z normowania czasu pracy:

Zostanie przeprowadzonych wiele ćwiczeń przykładowych, analiz, obliczeń oraz praktycznych pomiarów czasów operacji, co pozwoli uczestnikom nabrać umiejętności teoretycznych i praktycznych wyznaczania norm czasowych. W związku z doświadczeniem wykładowcy w normowaniu w zakładach produkcyjnych, zostaną przedstawione przykłady chronometrażu i fotografii dnia zastosowane w różnych zakładach.

Przykłady i ćwiczenia dostosowane są głównie do produkcji seryjnej i małoseryjnej, ale również dla produkcji jednostkowej. Uczestnicy poznają również metodę wyznaczania norm czasowych bez dokonywania pomiaru czasu. Omawiane metody i przykłady chronometrażu i fotografii dnia będą również bazą dla wyznaczania normatywów czasowych , gdzie na podstawie wzoru matematycznego lub wyznaczonego trendu (praca z MS Excel) wylicza się czasy, ale już bez pomiaru. Jest to również przydatne w produkcji jednostkowej .

Zdobycie wiedzy i umiejętności w normowaniu zmieni postawę uczestników szkolenia na rozpoznawanie i zwracanie większej uwagi na czynności nieproduktywne oraz na czynności tworzące tzw. „wartość dodaną” w celu podjęcia działań racjonalizatorskich i obniżania pracochłonności.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma:

 • wzory arkuszy do pomiaru czasu w zależności od wielkości produkcji,
 • wg życzenia,  przesłanie arkuszy pomiaru czasu opracowane w Excel’u.
 Metody pracy:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych prowadzone w formie zachęcenia uczestników do dyskusji tematycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (ok.30% czasu) i warsztatów szkoleniowych (dyskusja, przykłady do rozwiązania wspólnie z trenerem i w zespołach, ćwiczenia praktyczne, wideo – 70% czasu). Przekazanie materiałów dydaktycznych zawierających informacje omawiane na szkoleniu.

Szkolenie trwa 16 godzin zegarowych – 2 dni po 8 godzin

Program szkolenia z normowania czasu pracy:

 1. Usprawnienie pracy i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Badanie pracy.
 • Cele usprawniania pracy i optymalizacji przebiegów.
 • Analiza czynności i przerw w pracy.
 • Wyróżnienie etapów pracy tworzących wartość „dodaną” oraz nieproduktywnych dla wyrobu i dla firmy.
 • Warsztaty.
 1. Analiza normy czasowej pray
 • Uniwersalność wykorzystania zakładowych norm czasowych w firmie.
 • Struktura czasów wchodzących w skład normy czasowej.
 • Analiza przebiegu z przyporządkowaniem do określonych rodzajów czasów.
 • Usprawnienie pracy i optymalizacja procesów produkcyjnych celem obniżenia normy czasowej.
 • Warsztaty.
 1. Wydajność pracy
 • Zróżnicowanie wydajności pracy pracowników.
 • Ustalenie standardowego poziomu wydajności pracy w celu wyznaczenia normy czasowej.
 • Ocena wydajności pracownika.
 • Warsztaty.
 1. Metody normowania czasu pracy – podstawowe zasady, zastosowanie i różnice.
 1. Metoda wyznaczenia czasu głównego – chronometraż
 • Organizacja i analiza danych miejsca pracy.
 • Przeprowadzenie chronometrażu.
 • Wykonanie obliczeń czasu głównego.
 • Chronometraż pracy zespołowej.
 • Warsztaty.
 • Błędy popełniane przy pomiarach czasu i sposoby ich eliminacji.
 1. Metoda wyznaczenia czasu uzupełniającego – fotografia dnia pracy
 • Analiza czasów dodatkowych.
 • Przeprowadzenie fotografii dnia pracy.
 • Wykonanie obliczeń czasów dodatkowych wchodzących w skład normy czasowej.
 • Wykorzystanie fotografii dnia pracy do analizy zakłóceń i postojów (czas i przyczyny) w celu podejmowania działań usprawniających i obniżenia normy czasowej.
 • Warsztaty.
 • Narzędzia merytoryczne w rozmowie z pracownikami.
 1. Obciążenia pracą
 • Analiza rodzajów obciążeń.
 • Norma czasowa a czas odpoczynku.
 1. Normatywy czasowe
 • Analiza wielkości wpływających na czas.
 • Obliczanie czasów normatywnych.
 • Budowanie tabel czasowych.
 • Warsztaty.
 1. Porównanie i szacowanie oraz zapis własny
 • Przypadki zastosowania w normowaniu.
 • Wady i zalety wykorzystania w/w metod w normowaniu.
Prowadzący:

Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn, ze specjalnością mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużym zakładzie produkcyjnym na stanowiskach kierowniczych. Licencjonowany wykładowca w zakresie normowania czasu pracy, zarządzania procesami pracy, planowania i sterowania produkcją oraz rachunku kosztów. Praktyki zagraniczne.  Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu szkoleń dla zakładów produkcyjnych różnych branż z w/w zakresów oraz doświadczenie praktyczne w produkcji.

Prowadzenie szkoleń dla zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju (średnio 200 godz./rok) oraz wykładów na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza i Wyższej Szkole Biznesu. Kilkunastoletnie prowadzenie f-my doradczej w zakresie normowania czasu pracy, rachunku kosztów produkcji, zarządzania produkcją dla zakładów z branż przemysłu: samochodowego, taboru kolejowego, oświetleniowego, spożywczego, meblowego, metalowego, odzieżowego, ciężkiego, usług logistycznych. Przykładowo realizacja projektów dla firm: Alu Team Polska, Belin, DSG Canusa Polska, Fugo Konin, Volkswagen Polska, Elektrolux, MAN Truck & Bus Polska, Knott, AGA Light, Karlik Elektrotechnik, J.W.Ślepsk, Seito Polska,  Emtor.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszaw; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Normowanie czasu pracy
11-12.07.2024 Warszawa, 09-10.09.2024 Wrocław, 15-16.10.2024 Poznań, 18-19.11.2024 Katowice, 10-11.12.2024 Warszawa
1990 zł + 23% VAT/ osoba