Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

 Adresaci szkolenia:

Kadra zarządzająca i kierownicza produkcji, pracownicy działów planowania i przygotowania produkcji, technolodzy, osoby ustalające normy czasowe, odpowiedzialne za organizację pracy na produkcji, mistrzowie i pracownicy produkcyjni.

Cel szkolenia:
 • poznanie  struktury procesów pracy i umiejętność przeprowadzenia analizy w obszarze normowanie czasu pracy,
 • poznanie metod wyznaczania norm czasowych i umiejętność zastosowania ich w praktyce,
 • „wyostrzenie spojrzenia na pracę”, aby ją usprawniać w celu obniżenia pracochłonności wykonywanych zadań oraz optymalizować przebiegi w celu poprawy organizacji pracy i obniżki kosztów,
 • nabycie umiejętności samodzielnego normowania czasów operacji na jednostkę i na  zlecenie.
 Korzyści ze szkolenia:

Zostanie przeprowadzonych wiele ćwiczeń przykładowych, analiz, obliczeń oraz praktycznych pomiarów czasów operacji, co pozwoli uczestnikom nabrać umiejętności teoretycznych i praktycznych wyznaczania norm czasowych. W związku z doświadczeniem wykładowcy w normowaniu w zakładach produkcyjnych, zostaną przedstawione przykłady chronometrażu i fotografii dnia zastosowane w różnych zakładach.

Przykłady i ćwiczenia dostosowane są głównie do produkcji seryjnej i małoseryjnej, ale również dla produkcji jednostkowej. Uczestnicy poznają również metodę wyznaczania norm czasowych bez dokonywania pomiaru czasu. Omawiane metody i przykłady chronometrażu i fotografii dnia będą również bazą dla wyznaczania normatywów czasowych , gdzie na podstawie wzoru matematycznego lub wyznaczonego trendu (praca z MS Excel) wylicza się czasy, ale już bez pomiaru. Jest to również przydatne w produkcji jednostkowej .

Zdobycie wiedzy i umiejętności w normowaniu zmieni postawę uczestników szkolenia na rozpoznawanie i zwracanie większej uwagi na czynności nieproduktywne oraz na czynności tworzące tzw. „wartość dodaną” w celu podjęcia działań racjonalizatorskich i obniżania pracochłonności.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma:

 • wzory arkuszy do pomiaru czasu w zależności od wielkości produkcji,
 • wg życzenia,  przesłanie arkuszy pomiaru czasu opracowane w Excel’u.
 Metody pracy:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych prowadzone w formie zachęcenia uczestników do dyskusji tematycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (ok.30% czasu) i warsztatów szkoleniowych (dyskusja, przykłady do rozwiązania wspólnie z trenerem i w zespołach, ćwiczenia praktyczne, wideo – 70% czasu). Przekazanie materiałów dydaktycznych zawierających informacje omawiane na szkoleniu.

Program szkolenia:
 1. Usprawnienie pracy i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Badanie pracy.
 • Cele usprawniania pracy i optymalizacji przebiegów.
 • Analiza czynności i przerw w pracy.
 • Wyróżnienie etapów pracy tworzących wartość „dodaną” oraz nieproduktywnych dla wyrobu i dla firmy.
 • Warsztaty.
 1. Analiza normy czasowej pray
 • Uniwersalność wykorzystania zakładowych norm czasowych w firmie.
 • Struktura czasów wchodzących w skład normy czasowej.
 • Analiza przebiegu z przyporządkowaniem do określonych rodzajów czasów.
 • Usprawnienie pracy i optymalizacja procesów produkcyjnych celem obniżenia normy czasowej.
 • Warsztaty.
 1. Wydajność pracy
 • Zróżnicowanie wydajności pracy pracowników.
 • Ustalenie standardowego poziomu wydajności pracy w celu wyznaczenia normy czasowej.
 • Ocena wydajności pracownika.
 • Warsztaty.
 1. Metody normowania czasu pracy – podstawowe zasady, zastosowanie i różnice.
 1. Metoda wyznaczenia czasu głównego – chronometraż
 • Organizacja i analiza danych miejsca pracy.
 • Przeprowadzenie chronometrażu.
 • Wykonanie obliczeń czasu głównego.
 • Chronometraż pracy zespołowej.
 • Warsztaty.
 • Błędy popełniane przy pomiarach czasu i sposoby ich eliminacji.
 1. Metoda wyznaczenia czasu uzupełniającego – fotografia dnia pracy
 • Analiza czasów dodatkowych.
 • Przeprowadzenie fotografii dnia pracy.
 • Wykonanie obliczeń czasów dodatkowych wchodzących w skład normy czasowej.
 • Wykorzystanie fotografii dnia pracy do analizy zakłóceń i postojów (czas i przyczyny) w celu podejmowania działań usprawniających i obniżenia normy czasowej.
 • Warsztaty.
 • Narzędzia merytoryczne w rozmowie z pracownikami.
 1. Obciążenia pracą
 • Analiza rodzajów obciążeń.
 • Norma czasowa a czas odpoczynku.
 1. Normatywy czasowe
 • Analiza wielkości wpływających na czas.
 • Obliczanie czasów normatywnych.
 • Budowanie tabel czasowych.
 • Warsztaty.
 1. Porównanie i szacowanie oraz zapis własny
 • Przypadki zastosowania w normowaniu.
 • Wady i zalety wykorzystania w/w metod w normowaniu.
Prowadzący:

Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn, ze specjalnością mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużym zakładzie produkcyjnym na stanowiskach kierowniczych. Licencjonowany wykładowca w zakresie normowania czasu pracy, zarządzania procesami pracy, planowania i sterowania produkcją oraz rachunku kosztów. Praktyki zagraniczne.  Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu szkoleń dla zakładów produkcyjnych różnych branż z w/w zakresów oraz doświadczenie praktyczne w produkcji.

Prowadzenie szkoleń dla zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju (średnio 200 godz./rok) oraz wykładów na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza i Wyższej Szkole Biznesu. Kilkunastoletnie prowadzenie f-my doradczej w zakresie normowania czasu pracy, rachunku kosztów produkcji, zarządzania produkcją dla zakładów z branż przemysłu: samochodowego, taboru kolejowego, oświetleniowego, spożywczego, meblowego, metalowego, odzieżowego, ciężkiego, usług logistycznych. Przykładowo realizacja projektów dla firm: Alu Team Polska, Belin, DSG Canusa Polska, Fugo Konin, Volkswagen Polska, Elektrolux, MAN Truck & Bus Polska, Knott, AGA Light, Karlik Elektrotechnik, J.W.Ślepsk, Seito Polska,  Emtor.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu; dodatkowo: konsultacje telefoniczne lub e-mailowe do wykorzystania po zakończonym szkoleniu.

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Normowanie czasu pracy
24-25.02.2020 Warszawa, 20-21.04.2020 Łódź , 18-19.06.20220 Warszawa, 24-25.08.2020 Wrocław, 05-06.10.2020 Warszawa, 05-06.11.2020 Wrocław, 17-18.12.2020 Warszawa
1490 zł + 23% VAT/ osoba