Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do pracowników urzędów, szczególnie do osób mających bezpośredni kontakt z Klientem.

Cel szkolenia:
 • Podwyższenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Zapoznanie z zasadami komunikacji z klientem
 • Zdobycie wiedzy w zakresie asertywnej komunikacji interpersonalnej
 Korzyści ze szkolenia:

Po warsztatach uczestnicy

 • Uświadomią sobie mechanizmy skutecznej komunikacji w czasie obsługi Klienta
 • Dowiedzą się, jakie czynniki decydują o zadowoleniu Klienta (triada wartości Klienta)
 • Dowiedzą się o zmianach zachodzących w relacjach między tradycyjnym a nowoczesnym modelem obsługi Klienta
 • Uświadomią sobie rolę pierwszego wrażenia, a także znaczenie wizerunku osobistego na kształtowanie wizerunku instytucji, którą reprezentują
 • Będą potrafili odczytać sygnały mowy ciała i wykorzystać je w skutecznej komunikacji
 • Poznają ćwiczenia poprawiające mowę ciała
 • Nauczą się sztuki uważnego, aktywnego słuchania
 • Poznają rodzaje pytań i zakres ich wykorzystania w obsłudze mieszkańców
 • Poznają różne typy interesantów i przećwiczą sposoby komunikowania się z nimi
 • Nauczą się posługiwać konstruktywną krytyką, żeby umieć przezwyciężać trudne sytuacje w relacjach z Klientem
 • Poznają asertywne komunikaty i przećwiczą je
 • Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w obsłudze Klienta oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.
 Metody pracy:

Warsztat zawiera dużo praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusje moderowane oraz mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, uzupełnione interaktywnym wykładem w formie prezentacji zawierające wiedzę merytoryczną.

Program szkolenia z obsługi klienta:

MODUŁ 1.  ZNACZENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA W PROCESIE BUDOWANIA WIZERUNKU INSTYTUCJI. ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI I SCHEMATY SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W INTERAKCJI KLIENT – PRACOWNIK INSTYTUCJI.

Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów psychologicznych uruchamiających się podczas relacji z klientem

 • Specyfika urzędu a specyfika i potrzeby klienta urzędu
 • Psychologiczne potrzeby klienta w administracji
 • Czego boi się klient, kiedy przychodzi do urzędu?
 • Czego boi się urzędnik, kiedy obsługuje klienta?
 • Przyczyny powstawania trudnych sytuacji
 • Triada wartości klienta – kiedy klient jest zadowolony
 • Obsługa klienta w tradycyjnym i nowoczesnym ujęciu
 • Profesjonalizm w kontakcie z klientemczynniki zwiększające zadowolenie klienta.

MODUŁ 2. TWORZENIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTEM  WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

Cel: Uświadomienie uczestnikom roli wizerunku w budowaniu relacji z klientem

 • Warunki efektywnej komunikacji i zarządzanie relacjami z klientem
 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi
 • Reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta – nawiązywanie kontaktu z klientem
 • Istota wizerunku i autoprezentacji – Czy nasz wizerunek osobisty ma wpływ na postrzeganie przez otoczenie instytucji, którą reprezentujemy i budowanie relacji z klientem?
 • „Zasada 4 x 20” – psychologia pierwszego wrażenia i rola oceny w kontakcie z odbiorcą
 • „Najważniejszy pierwszy krok” – znaczenie powitania w autoprezentacji
 • Psychologia pierwszego wrażenia – efekt diabelski i anielski
 • Nastawienie i stereotypy – przyczyny sytuacji stresogennych: „czy każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”
 • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha” – Jak cię widzą tak cię piszą, czyli  jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję.

MODUŁ 3. SZTUKA SŁOWA – KOMUNIKACJA WERBALNA, ROLA AKTYWNEGO SŁUCHANIA. JAK POKONAĆ BARIERY UTRUDNIAJĄCE UWAŻNE SŁUCHANIE I JAK SKONCENTROWAĆ SIĘ NA TREŚCI ODBIERANEGO PRZEKAZU 

Cel: Uświadomienie uczestnikom roli pytań w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego

 • Zasady kierowania rozmową z klientem – sztuka komunikacji i porozumiewania się
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne, czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Rola aktywnego i empatyczne słuchania „Jeśli dobrze rozumiem…” – dlaczego parafraza jest tak skutecznym narzędziem w budowaniu dobrych relacji z klientem?
 • Siła pytań – jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi – rodzaje pytań i zakres ich stosowania w obsłudze klienta
 • „Okrutnie troskliwe pytania” – pytania na szczególne okoliczności
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie słuchania opartego na empatii i otwartości.

MODUŁ 4. ZASADY KULTURALNEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ I SPECYFIKA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Cel: Wyposażenie uczestników w praktyczne zasady dotyczące klienta przez telefon oraz drogą mailową

 • Etapy rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych nawiązywanych
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych odbieranych
 • Telefoniczny savoir – vivre
 • Zasady redagowania tekstu
 • Netykieta
 • Formy grzecznościowe w e-mailach

MODUŁ 5. SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. MOWA CIAŁA – JAK ODCZYTYWAĆ SYGNAŁY NIEWERBALNE I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ W OBSŁUDZE KLIENTA?

Cel: Wyposażenie uczestników w praktyczne techniki pozwalające rozpoznać stany emocjonalne klienta na podstawie mowy ciała

 • „Ze spuszczoną głową, powoli…” postawa ciała – jak wyglądają pozycje „otwarte” i „zamknięte”  i jakie niosą komunikaty?
 • Gesty ułatwiające i blokujące obsługę Klienta
 • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji
 • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu – gesty pożądane i wzbudzające agresję
 • Mimika – jak odczytywać emocje, kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
 • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa – jak je wykorzystać w komunikacji z klientem
 • Budowanie kontaktu i dobrych relacji dzięki odzwierciedleniu
 • Kiedy się dopasować, a kiedy prowadzić w komunikacji?
 • Przyczyny powstawania trudnych sytuacji
 • „Dlaczego mój stres wpływa na innych”? – wpływ stresu na komunikację z Klientem
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas obsługi Klientami
 • Obszary konfliktu – jak im zapobiegać?

MODUŁ 6. „TRUDNY KLIENT”  – CZY ISTNIEJE? 

Cel: Uświadomienie uczestnikom różnych typów osobowości i gier psychologicznych, które uruchamiają klienci. Wyposażenie uczestników w praktyczne asertywne.

 • Typy  postaw: asertywna, agresywna, uległa, manipulująca, odważna
 • Ofiara, Kat, a może Wybawca – która rola jest najlepsza? – „Trójkąt dramatyczny”, gra którą uruchamiamy w kontakcie z innymi
 •  „Z kim mi po drodze, a do kogo mi daleko” – znaczenie stylów komunikacyjnych w nawiązywaniu i budowaniu dobrych relacji z Klientem
 • „Lew, kobra, piesek, a może żółw?” – Różne typy osobowości i sposoby komunikacji z nimi
 • Techniki asertywne i odważne
 • Asertywność – trening wypowiedzi asertywnych:
  • Komunikat Ja
  • UFO – komunikat asertywny
  • FUKOZ – kształtowanie postawy odważnej
 • Jak sobie radzić z emocjami
 • Słowa i wyrażenia perswazyjne – techniki reagowania
 • Trudne sytuacje, jak z nich wybrnąć
  • propozycje korupcyjne
  • aluzje
  • nieprawdziwe zarzuty
  • reklamacje i skargi
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Doskonalenie umiejętności obsługi Klienta wewnętrznego i zewnętrznego w urzędzie
23-24.09.2024 Warszawa, 25-26.11.2024 Warszawa
1550 zł netto/ osoba