Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Ochrona danych osobowych po zmianach z uwzględnieniem RODO

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, pracowników działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT

 Metody pracy:

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych w oparciu o Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, nowe akty wykonawcze, orzecznictwo SN i NSA. Warsztaty poprowadzone zostaną przy użyciu następujących metod: prezentacji multimedialnej z elementami wykładu, analizy przypadków, case study, dyskusji moderowanej, ćwiczeń praktycznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 roku i przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji. Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas przepisy prawne ochrony danych osobowych.

Program szkolenia:

Podstawy prawne ochrony danych osobowych

 • Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
 • Przepisy krajowe (UODO) a rozporządzenie unijne po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

 • Dane osobowe
 • Dane wrażliwe/szczególna kategoria
 • Przetwarzanie danych
 • Zbiór danych
 • Administrator danych osobowych (ADO)
 • Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Zasada legalności
 • Zasada celowości
 • Zasada adekwatności
 • Zasada merytorycznej poprawności
 • Zasada ograniczenia czasowego
 • Zasada poufności i integralności danych
 • Zasada rozliczalności
 • Zasada przejrzystości

Nowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • Konieczność przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych
 • Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • Audyt ochrony danych osobowych
 • Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 • Nowe zasady powierzania danych osobowych
 • Obowiązek zgłaszania giodo przypadków naruszenia danych osobowych

ABI a Inspektor  Ochrony Danych  Osobowych

 • Nowe stanowisko – inspektor ochrony danych
 • Powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
 • Zadania inspektora ochrony danych
 • Różnice między Inspektor Ochrony Danych a ABI

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • Prawo do przejrzystości danych
 • Prawo dostępu do danych.
 • Prawo do sprostowania danych i usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu

Środki ochrony prawnej

 •  Ochrona cywilnoprawna
 • Ochrona administracyjnoprawna – system administracyjnych kar pieniężnych.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Ochrona danych osobowych po zmianach z uwzględnieniem RODO
18 października 20018 Wrocław
550 zł + 23% VAT/ osoba