Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji

"Szkolenie było b.dobrze przeprowadzone z dużą ilością zagadnień praktycznych, które można wprowadzić we własnej organizacji. Każdemu polecam takiego trenera."


specjalista ds personalnych, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2022-02-28T21:38:33+00:00

specjalista ds personalnych, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

"Szkolenie było b.dobrze przeprowadzone z dużą ilością zagadnień praktycznych, które można wprowadzić we własnej organizacji. Każdemu polecam takiego trenera."
"Szkolenie bardzo merytoryczne i profesjonalne. Dopasowane do potrzeb organizacji. Omawiane case study bardzo ciekawe i ukazujące różne perspektywy i rozwiązania."

STOKSON, z-ca kier ds HR

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2023-09-12T09:39:56+00:00

STOKSON, z-ca kier ds HR

"Szkolenie bardzo merytoryczne i profesjonalne. Dopasowane do potrzeb organizacji. Omawiane case study bardzo ciekawe i ukazujące różne perspektywy i rozwiązania."
"Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo merytoryczny. Kalibrowane pod uczestników. Bardzo obszerne treści i materiały bazowe. Prowadząca bardzo konkretna, otwarta na grupę, fantastycznie przygotowana, dzieląca się doświadczeniami."

Młodszy specjalista ds. kadr i płac, Eto Magnetic

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2023-09-12T09:43:47+00:00

Młodszy specjalista ds. kadr i płac, Eto Magnetic

"Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo merytoryczny. Kalibrowane pod uczestników. Bardzo obszerne treści i materiały bazowe. Prowadząca bardzo konkretna, otwarta na grupę, fantastycznie przygotowana, dzieląca się doświadczeniami."

"(...) wspaniałe, bogate i na wysokim poziomie szkolenie. Jesteśmy bardzo zadowolone z zakresu i sposobu przekazywania informacji."


Główny specjalista ds. szkoleń, Uniwersytet Warszawski

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2022-02-28T21:36:51+00:00

Główny specjalista ds. szkoleń, Uniwersytet Warszawski

"(...) wspaniałe, bogate i na wysokim poziomie szkolenie. Jesteśmy bardzo zadowolone z zakresu i sposobu przekazywania informacji."

"Pani Ela prowadziła szkolenie w sposób bardzo przystępny i ciekawy. Przedstawiła dużo rozwiązań, które można bez problemu wprowadzić. Zarówno treść szkolenia, jak i program były tak modyfikowane aby dostosować się jak najlepiej do naszych potrzeb. Wielkim plusem była duża ilość wiedzy praktycznej. Szkolenie inspiruje do wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacji, i z całą pewnością mogę je polecić."


specjalista ds. HR, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2021-05-30T19:45:24+00:00

specjalista ds. HR, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

"Pani Ela prowadziła szkolenie w sposób bardzo przystępny i ciekawy. Przedstawiła dużo rozwiązań, które można bez problemu wprowadzić. Zarówno treść szkolenia, jak i program były tak modyfikowane aby dostosować się jak najlepiej do naszych potrzeb. Wielkim plusem była duża ilość wiedzy praktycznej. Szkolenie inspiruje do wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacji, i z całą pewnością mogę je polecić."
"Porządkuje wiedzę, daje nowe pomysły. Bardzo kompetentna Pani Trener - skarbnica wiedzy!"

Specjalista ds. personalnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2021-05-30T20:13:25+00:00

Specjalista ds. personalnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

"Porządkuje wiedzę, daje nowe pomysły. Bardzo kompetentna Pani Trener - skarbnica wiedzy!"

"Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym i praktycznym. Wiele przykładów z życia. Przejrzysty sposób przekazywania wiedzy. Mała grupa skłaniała do częstych dyskusji i wymiany doświadczeń. Prowadząca otwarta na sugestie i prośby uczestników."


Starszy spec. ds personalnych, Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2022-02-28T21:37:40+00:00

Starszy spec. ds personalnych, Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.

"Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym i praktycznym. Wiele przykładów z życia. Przejrzysty sposób przekazywania wiedzy. Mała grupa skłaniała do częstych dyskusji i wymiany doświadczeń. Prowadząca otwarta na sugestie i prośby uczestników."
"Bardzo dobre, przydatne, wyczerpujące szkolenie na temat onboardingu. Poruszające również tematy powiązane. Bardzo zaangażowany, pomocny i otwarty na współpracę trener. Analiza problemów firm, w których pracują uczestnicy, było dużym plusem i wartością dodaną."

gł spec ds. personalnych, MW Lublin

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2023-09-12T09:49:15+00:00

gł spec ds. personalnych, MW Lublin

"Bardzo dobre, przydatne, wyczerpujące szkolenie na temat onboardingu. Poruszające również tematy powiązane. Bardzo zaangażowany, pomocny i otwarty na współpracę trener. Analiza problemów firm, w których pracują uczestnicy, było dużym plusem i wartością dodaną."

"Szkolenie prowadzone przez profesjonalistkę, która wie co mówi i potrafi doradzić; trzyma się programu, ale modyfikuje go w zależności od potrzeb uczestników. Program szkolenia bogaty w case'y."


specjalista ds. HR, Lactalis

Kompetea, Onboarding – program adaptacji pracowniczej, szkolenia HR
5.0
2021-05-30T19:44:33+00:00

specjalista ds. HR, Lactalis

"Szkolenie prowadzone przez profesjonalistkę, która wie co mówi i potrafi doradzić; trzyma się programu, ale modyfikuje go w zależności od potrzeb uczestników. Program szkolenia bogaty w case'y."
5.0
9

W czasie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych wyzwaniem dla działów HR jest przyciągnięcie i zatrzymanie właściwego pracownika  tj. dysponującego potencjałem odpowiednim dla realizacji zadań wynikających z treści stanowiska pracy i jego roli zespołowej w organizacji. Większość przeprowadzonych badań empirycznych wskazuje, że właściwie zaprojektowany i przeprowadzony proces adaptacji pracownika daje organizacji wymierne korzyści i pozwala skutecznie zarządzać pracownikami, zmniejsza koszty czasu przystosowania do pełni zadań oraz utrzymania wysokiej jakości kapitału ludzkiego.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Cel szkolenia z onboardingu pracowników:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 Metody pracy:

Szkolenia HR mają charakter warsztatowy, nakierowane są na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
 • Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
 • Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu

NARZĘDZIA

 • Wzorcowy arkusz “MATRYCA MODELU WDROŻENIA PROJEKTU ONBOARDINGU”
 • pakiet materiałów wdrożeniowych do projektu onboardingowego ( w tym: procedury adaptacyjne, załączniki projektowe, formatki, checklist, grafy, ankiety i kwestionariusze ewaluacji, dokumenty obiegowe i koordynacyjne procesu)
 • Harmonogram wdrożenia pracownika z rekomendacjami do wdrożenia w organizacji
 • Materiały wspierające koordynację procesu (wytyczne do współpracy z menadżerami i bezpośrednim kierownictwem nowo przyjętych pracowników)
 • Konspekt prezentacji inwestorskiej wdrożenia procesu onboardingu
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (podział sektorowy i branżowy)oraz wykaz literatury/artykułów branżowych

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Program szkolenia z onboardingu dla pracowników:

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach

3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

 • Ujęcie biologiczne
 • Ujęcie psychologiczne
 • Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)
 • Ujęcie płynności procesowej
 • Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej

5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika

6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna

7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji

8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

 • Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru
 • Lider rynkowy / Ogon rynkowy
 • Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”
 • „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how
 • Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy

10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

 • Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)
 • Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)
 • Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)
 • Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)
 • Odpowiedzialność stanowiskowa
 • Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków
 • Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)
 • Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy
 • Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

 • Rola trenera
 • Rola Instruktora
 • Rola mentora
 • Rola coacha*
 • Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

 • Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)
 • Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji
 • Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)
 • Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)

14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery

15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji

16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

 • Formalizowane programy adaptacji
 • Spontaniczne programy adaptacji
 • Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

 • Zakres działań przed przyjęciem pracownika
 • Zakres działań po przyjęciu pracownika
 • Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)
 • Zakres działań na koniec procesu adaptacji
 • Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)

19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego

20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)

21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

 • Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych
 • Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

 • Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)
 • List powitalny, mail powitalny
 • Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca
 • Kwestionariusz satysfakcji Kandydata
 • Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna
 • Mapa drogowa procesu adaptacji
 • Tablica informacyjna o firmie
 • Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia
 • Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału
 • Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)
 • Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej
 • Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych
 • Zestaw powitalny* dla nowego pracownika
 • Materiał stały/ aktualizowany
 • Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

 • Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie
 • Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)

25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Prowadzący:

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Onboarding – program adaptacji pracowniczej
23-24.09.2024 Warszawa, 18-19.11.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
26-27.08.2024 on-line, 17-18.10.2024 on-line, 12-13.12.2024 on-line