Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:
 • Kadra wyższego i średniego szczebla zarządzająca produkcją i dystrybucją wyrobów gotowych
 • Planiści zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów)
 • Pracownicy działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki
Cel szkolenia:
 • Nabycie wiedzy związanej z  poprawą skuteczności procesów w obszarze zarządzania zapasami
 • Przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce metod klasyfikacji asortymentów, prognozowania popytu na potrzeby zarządzania zapasami, zastosowania klasycznych modeli uzupełniania zapasów, planowania zakupów
 • Nabycie umiejętności wyznaczania wielkości zapasu zabezpieczającego i wielkości dostawy,
 • Zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów
 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności zastosowania arkusza Ms Excel do:

 • poprawy dostępności surowców, towarów i wyrobów gotowych
 • możliwości zmniejszenia wartości oraz wielkości zapasów
 • możliwości zwiększenia dostępnej powierzchni magazynowych
 • możliwości poprawy trafności prognoz
 • dyskusji dotyczącej optymalizacji oferty produktowej w przedsiębiorstwie
 • reorganizacji procesu zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

Dodatkowo:

 • czas szkolenia wydłużony aż do 18h zegarowych
 • każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu dostęp do branżowej, wielojęzycznej platformy e-learningowej – jest to doskonała okazja do utrwalenia wiedzy zdobytej na szkoleniu oraz doskonalenia kompetencji językowych w obszarze logistyki
 Metody pracy:
 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Analiza przypadków
 • Symulacje obliczeniowe
 • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów
 • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów

Wykorzystanie oraz zastosowanie MS Excel w zarządzaniu zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków).

Program szkolenia:
 1. Rola zapasów w ramach Zarządzania Łańcuchu Dostaw – czyli jak rozróżnić zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw od zarządzania zapasami w ramach dostaw łańcuchów
 • Istota zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Podstawowe pojęcia w zakresie zarządzania zapasami
 • Dlaczego warto optymalizować poziom zapasów w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie zapasami jako proces – zakres procesu, narzędzia i metody pomiaru, metody i narzędzia identyfikacji problemów w procesie
 1. Istota punktu rozdzielającego – czyli czy lepszy bufor czasu czy bufor zapasu fizycznego
 • Rola punktu rozdzielającego w zarządzaniu zapasami
 • Alokacja punkt rozdziału w łańcuchu dostaw
 1. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami – czyli zrozum swojego dyrektora finansowego
 • Klasyfikacja kosztów zarządzania zapasami
 • Praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów
 • Analiza kosztu kapitału oraz finansowania z wykorzystaniem MS Excel.
 1. Symulacja procesu odnawiania zapasów – czyli sprawdź swoją wiedzę lub intuicję
 • Praktyczne ćwiczenie z zakresu odnawiania zapasów z wykorzystaniem arkusza Ms Excel
 • Zastosowanie równania zapasów w praktyce
 1. Klasyfikacja asortymentów na potrzeby zarządzania zapasami – czyli czy warto „zaprzyjaźnić” się z logiką A. Pareto
 • Praktyczne zastosowanie klasyfikacji ABC (różne kryteria), XYZ, 123, CVA
 • Zastosowanie MS Excel do klasyfikacji asortymentów
 1. Prognozowanie zapotrzebowania – czyli czy zastosowanie metod statystycznych wystarczy do przewidywania przyszłości
 • Etapy procesu prognozowania
 • Zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy
 • Zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznych z zastosowaniem MS Excel)
 • Uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje)
 1. Zapasy w procesie produkcyjnym – czyli daj szansę produkcji na wykonanie planu i nie przeinwestuj w zapasy
 • Różnica między równaniem produkcji a równaniem zapasów
 • Dylemat planisty produkcji – zapasy vs poziom obsługi klienta vs wydajność produkcji – case study
 • Zapasy w ramach logiki MRP vs JiT vs TOC
 • Symulacja przepływów w procesie produkcyjnym – case study
 1. Jak skutecznie zarządzać zapasami w złożonych systemach produkcyjnych? – czyli dlaczego planowanie na linii produkcyjnej to „bułka z masłem”
 • Rola zapasów na poszczególnych poziomy planowania produkcji
 • Zastosowanie arkusza Ms Excel do budowania planu S&OP
 1. Poziom Obsługi Klienta vs Zapas Zabezpieczający – czyli jak skutecznie zabezpieczyć się przed statystycznymi fluktuacjami
 • Istota poziomu obsługi klienta w zarządzaniu zapasami
 • Mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta
 • Zmienne decyzyjne do określenie zapasu zabezpieczającego
 • Kiedy stosować „safety stock” a kiedy „safety time”
 • Zastosowanie arkusza Ms Excel do obliczenia optymalnego poziomu zapasu zabezpieczającego
 1. Modele systemów uzupełniania zapasów – czyli jak skutecznie odnawiać zapasy magazynowe
 • Klasyczne modele uzupełniania zapasu – ROP, ROC, MIN-MAX
 • Zastosowanie arkusza MS Excel do kalkulacji parametrów sterujących klasycznych modeli odnawiania zapasów (poziomów ROP, EOQ, MIN, MAX)
 • Systemy wielowariantowe odnowienia zapasów (Open to Buy, model sS, itp.) – case study z wykorzystaniem arkusza MS Excel
 1. Mierniki oceny zapasów – czyli nie zapomnij zmierzyć efekty swoich prac
 • Wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI)
 • Organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie
 • Benchmarking wskaźników
 • Jak zbudować arkusz do raportowania i analizy KPI w MS Excel – case study
 1. Koncepcje strategiczne i taktyczne związane z zarządzaniem zapasami
 • Zapasy konsygnacyjne – istotne założenia wdrożeniowe
 • Logika CPFR, VMI, CMI,
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:30
Zakończenie szkolenia 19:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 17:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu, laptop dla każdego uczestnika* (*możesz obniżyć koszt szkolenia o 100 zł, korzystając z własnego komputera)

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Opinie Uczestników o szkoleniu:

„Szkolenie na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzone przez ekspertów z zakresu logistyki, zarządzania zapasami. Zagadnienia teoretyczne omawiane na wielu przykładach z przedsiębiorstw, dodatkowo ćwiczenia praktyczne – MS Excel. Szkolenie w pełni zgodne z programem przedstawionym na stronie. Doskonały kontakt z organizatorami.” (Specjalista ds. zakupów, DANHOSS Sp. z o.o. Sp. komandytowa)

Kompetea all rights reserved

Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
27-28.05.2019 Warszawa, 28-29.10.2019 Katowice, 16-17.12.2019 Warszawa
1490 zł + 23% VAT/ osoba