Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jak być skutecznym, sprawiedliwym planistą działając pod presją czasu? Jak rozpoznawać pozytywnych współpracowników? Jak szybko podejmować właściwe decyzje? Jak dobrać sobie osoby aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wykonywanych zadań? Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas trwania warsztatów. Procesowe ujęcie, jest istotnym narzędziem w zakresie poprawy sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwie zidentyfikowane i zarządzane procesy w firmie przez planistów oraz ich zespoły stanowią podstawę sprawnego systemu zarządzania organizacją. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metod komunikacji oraz kierowania i zarządzania, mając za cel wzrost stabilności procesów oraz wypracowanie usprawnień w dziale planistycznym. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji perfekcyjnego planisty. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu pozytywnej komunikacji w firmie.

 Adresaci szkolenia:
 • Planiści produkcji
 • Liderzy projektów
 • Planiści logistyki
Cel szkolenia:
 • kształtowanie umiejętności budowania i kierowania zespołem z uwzględnieniem presji czasu
 • rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przekazywania informacji zwrotnej,
 • zwiększanie motywacji i zaangażowania  – własnej i członków zespołu,
 • rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności z uwzględnieniem dostosowywania się do częstych zmian
 • rozwijanie umiejętności priorytetyzacji swoich zadań
 • poznanie własnego potencjału liderskiego,
Informacje organizacyjne:
Program szkolenia:

Wstęp:

 • przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
 • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.

Rola i zadania lidera zespołu – wprowadzenie:

 • diagnoza osobistego potencjału planisty – Analiza SWOT,
 • podstawowe i rozszerzone umiejętności w zakresie kierowania potencjałem ludzkim.

Zarządzanie czasem, działanie pod presją i rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów zadań:

 • macierz Eisenhowera,
 • tabela właściwego delegowania zadań i obowiązków.

Schemat przełamywania strachu przed zmianami, elastyczność reagowania na zmiany.

Skuteczna komunikacja u planisty:

 • komunikat „JA”,
 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • parafraza,
 • konstruktywna krytyka,
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
 • umiejętność aktywnego słuchania,
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
 • trening komunikacji – język proaktywny (ćwiczenia).

Zespoły planistyczne:

 • style kierowania,
 • etapy pracy zespołu,
 • typy i role ludzi w zespole, test Meredith’a-Belbina,

Zebranie jako metoda pracy codziennej:

 • etapy i metody pracy – ORID,
 • zalety i wady,
 • warunki efektywności zebrań.

Rola i zadania planisty w kompetencjach miękkich:

 • rola komunikacji w relacjach „szef-podwładny” oraz „podwładny-szef”, raportowanie do przełożonego,
 • motywowanie, rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
 • delegowanie zadań,
 • asertywne formułowanie próśb, na przykład o realizację założonego planu,
 • sposoby przekazywania informacji zwrotnej, na przykład o realizacji harmonogramu zadań,
 • obiekcje i zastrzeżenia – sposoby postępowania,
 • ocenianie współpracowników.

Przykładowe techniki zarządzania:

 • matryca kompetencji.

Ćwiczenia praktyczne

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Perfekcyjny planista produkcji, logistyki - doskonalenie umiejętności osobistych
24-25.11.2022 Warszawa
1550 zł + 23% VAT
1350 zł + 23% VAT