Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział!

SZKOLENIE STACJONARNE

 • bierzesz udział w kameralnym szkoleniu (grupa max 10 osób), w nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • dla Twojego bezpieczeństwa warsztat realizowany jest zgodnie z wytycznymi GIS m.in. z zapewnieniem przestronnej sali szkoleniowej, zachowaniem wymaganej odległości między Uczestnikami, wietrzeniem pomieszczeń, dezynfekcją urządzeń i pomieszczeń wspólnych etc.
 • zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe
 • masz bezpośredni kontakt z trenerem, możesz zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami
 • otrzymujesz wydrukowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

 • masz dostęp do szkolenia realizowanego w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams (nie musisz instalować żadnego oprogramowania)
 • zyskujesz czas i pieniądze na ewentualny dojazd i nocleg
 • korzystasz z własnego komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu; przydadzą Ci się także słuchawki
 • widzisz i słyszysz trenera a także wyświetlaną prezentację, masz możliwość zadawania pytań, dyskusji z pozostałymi uczestnikami, a także ćwiczeń
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji. Aby zapisać się na preferowaną formułę szkolenia, naciśnij odpowiedni przycisk z ramki po prawej stronie ZAPISZ SIĘ lub ZAPISZ SIĘ (ON-LINE) a następnie wybierz dogodny termin

Mobbing i dyskryminacja w pracy są kwestiami problematycznymi dla dużej liczby firm. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na atmosferę i wydajność pracy. Są także powodem procesów sądowych, co może prowadzić do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, ale jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem (wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11).

 Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla, pracownicy HR i kadr, kontrolerzy i ewaluatorzy, a także wszyscy pracownicy, którzy narażeni są na zjawisko mobbingu

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia zdobędą Państwo niezbędną wiedzę nt. tworzenia polityki antymobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, a także konsekwencji prawnych i społecznych stosowania mobbingu.

Program szkolenia:

Pojęcie i definicje mobbingu

 • W ujęciu psychologicznym
 • W ujęciu prawnym
 • Czy można prowadzić monitoring pracowników
 • Poczta elektroniczna pracownika – służbowa czy prywatna

Mobbing w organizacji

 • Przyczyny i uwarunkowania mobbingu
 • Przyczyny organizacyjne, w tym cechy zarządzającego organizacją
 • Osobowość mobbera
 • Przejawy i fazy mobbingu
 • Podział zachowań mobbingowych wg Leymanna
 • Uporczywość i długotrwałość zachowań
 • Metody odróżniania konfliktów interpersonalnych od konfliktów o charakterze mobbingu

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne)

 • Mobbing na linii przełożony – podwładny (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing na linii podwładny – przełożony (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Nękanie a zastraszanie
 • Skutki lobbingu
 • Konsekwencje finansowe
 • Konsekwencje w sferze HR
 • Konsekwencje w obszarze PR
 • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

Obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing

 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem
 • Roszczenie regresowe pracodawcy

Zasady ustalania i zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)

 • Definicja dyskryminacji w ustawodawstwie polskim
 • Dyskryminacja a mobbing
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
750 zł + 23% VAT
590 zł + 23% VAT
17.11.2020