Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Mobbing i dyskryminacja w pracy są kwestiami problematycznymi dla dużej liczby firm. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na atmosferę i wydajność pracy. Są także powodem procesów sądowych, co może prowadzić do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, ale jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem (wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11).

 Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla, pracownicy HR i kadr, kontrolerzy i ewaluatorzy, a także wszyscy pracownicy, którzy narażeni są na zjawisko mobbingu

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia zdobędą Państwo niezbędną wiedzę nt. tworzenia polityki antymobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, a także konsekwencji prawnych i społecznych stosowania mobbingu.

Program szkolenia:

Pojęcie i definicje mobbingu

 • W ujęciu psychologicznym
 • W ujęciu prawnym
 • Czy można prowadzić monitoring pracowników
 • Poczta elektroniczna pracownika – służbowa czy prywatna

Mobbing w organizacji

 • Przyczyny i uwarunkowania mobbingu
 • Przyczyny organizacyjne, w tym cechy zarządzającego organizacją
 • Osobowość mobbera
 • Przejawy i fazy mobbingu
 • Podział zachowań mobbingowych wg Leymanna
 • Uporczywość i długotrwałość zachowań
 • Metody odróżniania konfliktów interpersonalnych od konfliktów o charakterze mobbingu

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne)

 • Mobbing na linii przełożony – podwładny (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing na linii podwładny – przełożony (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Nękanie a zastraszanie
 • Skutki lobbingu
 • Konsekwencje finansowe
 • Konsekwencje w sferze HR
 • Konsekwencje w obszarze PR
 • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

Obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing

 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem
 • Roszczenie regresowe pracodawcy

Zasady ustalania i zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)

 • Definicja dyskryminacji w ustawodawstwie polskim
 • Dyskryminacja a mobbing
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
08.11.2019 Warszawa
750 zł + 23% VAT/ osoba