Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Mobbing i dyskryminacja w pracy są kwestiami problematycznymi dla dużej liczby firm. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na atmosferę i wydajność pracy. Są także powodem procesów sądowych, co może prowadzić do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, ale jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem (wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11).

 Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla, pracownicy HR i kadr, kontrolerzy i ewaluatorzy, a także wszyscy pracownicy, którzy narażeni są na zjawisko mobbingu

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia zdobędą Państwo niezbędną wiedzę nt. tworzenia polityki antymobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, a także konsekwencji prawnych i społecznych stosowania mobbingu.

Program szkolenia z mobbingu:

Pojęcie i definicje mobbingu

 • W ujęciu psychologicznym
 • W ujęciu prawnym
 • Czy można prowadzić monitoring pracowników
 • Poczta elektroniczna pracownika – służbowa czy prywatna

Mobbing w organizacji

 • Przyczyny i uwarunkowania mobbingu
 • Przyczyny organizacyjne, w tym cechy zarządzającego organizacją
 • Osobowość mobbera
 • Przejawy i fazy mobbingu
 • Podział zachowań mobbingowych wg Leymanna
 • Uporczywość i długotrwałość zachowań
 • Metody odróżniania konfliktów interpersonalnych od konfliktów o charakterze mobbingu

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne)

 • Mobbing na linii przełożony – podwładny (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing na linii podwładny – przełożony (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Nękanie a zastraszanie
 • Skutki lobbingu
 • Konsekwencje finansowe
 • Konsekwencje w sferze HR
 • Konsekwencje w obszarze PR
 • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

Obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing

 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem
 • Roszczenie regresowe pracodawcy

Zasady ustalania i zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)

 • Definicja dyskryminacji w ustawodawstwie polskim
 • Dyskryminacja a mobbing
Prowadzący:

Prawnik i Ekspert w tematyce prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla sektora prywatnego jak i Administracji Państwowej. Przez kilka lat współpracował i publikował w Dzienniku Gazecie Prawnej. Współpracował z Polską Agencją Prasową oraz firmą Wolters Kluwer – łącznie wydał ponad 300 publikacji prawniczych.

Szkolił m. in. dla: BRITA Polska Sp. z o.o. / International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. / Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. / Triumph International Polska / Norauto Polska sp. z o.o. . / ITM POLAND SP. Z O.O. / Sits Sp. z o.o. / Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. / DENCKERMANN SP. Z O.O. / Centrum Eletronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. / Auto Land Polska S.A. / Krosno Glass S.A. / MISPOL S.A. / Promotorzy Trading Sp. z o.o. sp.k./ Meblolux Sp. z o.o. / Invena S.A. / Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. / Budmech sp. z o.o. sp. k / BZS Sklejka-Multi S.A. / Polflam Sp. z o.o. / Trodat Polska Sp. z o.o. / Stolbud Włoszczowa S.A.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
650 zł + 23% VAT/ osoba
18.06.2024 on-line, 15.10.2024 on-line, 25.11.2024 on-line