Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji

"Zdecydowanie rekomenduję szkolenie z zakresu "Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021" prowadzone przez firmę Kompetea. Prowadzący posiadał ogromne doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazał uczestnikom. Wiedza była zaprezentowana w sposób bardzo przejrzysty, poparta licznymi przykładami, przekazywana w sposób wyczerpujący i zrozumiały. Było to najlepsze szkolenie w trybie on-line, w jakim do tej pory brałem udział."Starszy Specjalista ds. Sprzedaży, Budmech

Kompetea, Zmiany w prawie reklamacyjnym od 01 stycznia 2023 r. – obsługa procesu reklamacji, szkolenie sprzedaż
5.0
2021-12-15T12:38:03+00:00

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży, Budmech

"Zdecydowanie rekomenduję szkolenie z zakresu "Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021" prowadzone przez firmę Kompetea. Prowadzący posiadał ogromne doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazał uczestnikom. Wiedza była zaprezentowana w sposób bardzo przejrzysty, poparta licznymi przykładami, przekazywana w sposób wyczerpujący i zrozumiały. Było to najlepsze szkolenie w trybie on-line, w jakim do tej pory brałem udział."

„Dziękuję bardzo za przeprowadzone szkolenie. Z pewnością jedno z najciekawszych i lepiej przeprowadzonych, w których miałam okazję uczestniczyć. Pełen profesjonalizm i ogromna wiedza.”


specjalista ds. zakupów, Saint Gobain

Kompetea, Zmiany w prawie reklamacyjnym od 01 stycznia 2023 r. – obsługa procesu reklamacji, szkolenie sprzedaż
5.0
2021-12-15T12:39:13+00:00

specjalista ds. zakupów, Saint Gobain

„Dziękuję bardzo za przeprowadzone szkolenie. Z pewnością jedno z najciekawszych i lepiej przeprowadzonych, w których miałam okazję uczestniczyć. Pełen profesjonalizm i ogromna wiedza.”

„Szkolenie rewelacja. Jedno z nielicznych, gdzie nabyta wiedza przełoży się bezpośrednio na działanie w rynku. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą plus bardzo dużo przykładów z życia.”


specjalista ds. sprzedaży, Saint Gobain

Kompetea, Zmiany w prawie reklamacyjnym od 01 stycznia 2023 r. – obsługa procesu reklamacji, szkolenie sprzedaż
5.0
2021-12-15T12:53:48+00:00

specjalista ds. sprzedaży, Saint Gobain

„Szkolenie rewelacja. Jedno z nielicznych, gdzie nabyta wiedza przełoży się bezpośrednio na działanie w rynku. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą plus bardzo dużo przykładów z życia.”

„Przede wszystkim dziękuję za profesjonalizm Prowadzącego. Jasno przekazane i nakreślone zagadnienia z zakresu reklamacji B2B i B2C. Możliwość zadawania pytań stricte branżowych daje możliwość zgłębienia zagadnienia a Trener rzeczowo wyjaśnił wszelkie niuanse. Szczerze polecam szkolenia firmy Kompetea!”


Koordynator Działu Serwisu, Profbud

Kompetea, Zmiany w prawie reklamacyjnym od 01 stycznia 2023 r. – obsługa procesu reklamacji, szkolenie sprzedaż
5.0
2022-02-18T14:06:57+00:00

Koordynator Działu Serwisu, Profbud

„Przede wszystkim dziękuję za profesjonalizm Prowadzącego. Jasno przekazane i nakreślone zagadnienia z zakresu reklamacji B2B i B2C. Możliwość zadawania pytań stricte branżowych daje możliwość zgłębienia zagadnienia a Trener rzeczowo wyjaśnił wszelkie niuanse. Szczerze polecam szkolenia firmy Kompetea!”
5.0
4
Zapraszamy na szkolenie dotyczące najnowszych zmian w zakresie prawa reklamacyjnego.

Zmiany w reklamacjach od 2023 r. wprowadzają nowe zasady rękojmi dla konsumentów. Przepisy regulujące to zagadnienie zostaną przeniesione z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta. Zmiany od 2023 r. określają prawa konsumenta z tytułu braku zgodności towaru z umową, wprowadzają regulacje dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Ustawa zmieniająca wprowadza także zmiany w kodeksie cywilnym polegające na usunięciu z przepisów prawa cywilnego o rękojmi przy sprzedaży rzeczy ruchomych odrębności dotyczących umów zawieranych z konsumentami. Wymusi to zmiany w zakresie regulaminu sprzedaży, regulaminu reklamacji, zmian w formularzach reklamacyjnych.

Na kilka dni przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma ankietę dotyczącą procedury reklamacyjnej funkcjonującej w swojej firmie.
 Adresaci szkolenia:

osoby odpowiedzialne za proces reklamacji, pracownicy DOK, sprzedaży; właściciele firm, w tym sklepów internetowych

Korzyści ze szkolenia z procesu reklamacji:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu prawa reklamacyjnego, dostosowaną do najnowszych zmian kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego czy też ustawy- Prawo Przedsiębiorców. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in. sposobów postępowania z reklamacjami (procedura krok po kroku), obliczania terminów reklamacyjnych, rozróżniania  i odpowiedniego kwalifikowania rękojmi i gwarancji.

 Metody pracy:

Zajęcia są realizowane w oparciu o  wykład oraz praktyczne warsztaty – m.in. praca na dokumentacji reklamacyjnej, niedozwolonych klauzulach umownych, orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz stanowiskach UOKIK.

Program szkolenia z rozpartywania reklamacji:

Zmiany 2023 r.

 • Reklamacje przeniesione do ustawy o prawach konsumenta
 • Stosowanie nowych i starych przepisów
 • Obligatoryjność gwarancji jakości
 • Ustawa o prawach konsumenta a kodeks cywilny
 • Konieczne zmiany w wewnętrznych regulacjach:
 • Regulamin sprzedaży
 • Regulamin reklamacji
 • Procedura gwarancyjna
 • Formularz reklamacji
 • Nowe terminy dot. reklamacji
 • Dyrektywa towarowa,
 • Dyrektywa cyfrowa
 • Omnibus

 Reklamacje z 2022 r. obowiązujące nawet do 2025 r. 

 • ochrona konsumencka dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • „Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie” – Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu B2B
 • analiza PKD pod kątem reklamacji
 • zmiana regulaminów sprzedażowych (niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne, rękojmia za wady, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość) – Dokumentacja reklamacyjna
 • Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – wskazanie różnic w procedurach reklamacyjnych
 • umowy niezwiązane z zawodową działalnością
 • proces reklamacyjny „Krok po Kroku” według nowych przepisów (od 01.01.2021)– procedura reklamacyjna,
 • nowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta
 • odpowiedzialność za cechy produktu – sprzedawca na równi z producentem

 Podstawowe przepisy prawa regulujące problematykę reklamacji: 

 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
 • przepisy reklamacyjne w stosunku do konsumentów (osób fizycznych),
 • przepisy reklamacyjne w stosunku do przedsiębiorców,
 • źródła prawa oraz hierarchia aktów prawnych dot. reklamacji,
 • zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta,
 • zakres zastosowania kodeksu cywilnego,
 • reguły kolizyjne

Charakterystyka umowy sprzedaży: 

 • treść i forma umowy,
 • ogólne warunki umów,
 • wzory umów i regulaminy,
 • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów w lokalu przedsiębiorcy,
 • tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość,
 • pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość; 

Gwarancja a rękojmia: 

 • gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji,
 • czas trwania gwarancji,
 • odpowiednie zapisy gwarancyjne,
 • możliwość rezygnacji z gwarancji,
 • rękojmia – przepisy kodeksu cywilnego, czas trwania; interpretacja przepisów,
 • rękojmia a gwarancja –krzyżowanie się uprawnień; 

Niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej: 

 • klauzule abuzywne (niedozwolone),
 • orzecznictwo SN, NSA oraz UOKIK; 

Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. 

 • wady fizyczne,
 • wady prawne,
 • niezgodność towaru z umową,
 • znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
 • niekompletność rzeczy, kwestia odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe,
 • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna;

Procedura reklamacyjna: 

 • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
 • obniżenie ceny – uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,
 • odstąpienie od umowy i jego skutki(możliwość obciążenia kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa),
 • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
 • naprawa rzeczy,
 • sposób naprawy,
 • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania przez sprzedawcę,
 • zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego,
 • koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu;

Terminy dot. reklamacji (rękojmi i gwarancji): 

 • terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
 • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady,
 • dochodzenie odpowiedzialności sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
 • terminy dot. rękojmi,
 • terminy dot. gwarancji; 

Regulacje dotyczące odstąpienia od umowy: 

 • termin do odstąpienia,
 • kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

PANEL DYSKUSYJNY

 • otwarty panel dyskusyjny – pytania do Trenera
 • konsultacje w odniesieniu do wypełnionej przed szkoleniem ankiety procedury reklamacyjnej firmy
 • indywidualne konsultacje dokumentacji reklamacyjnej
Prowadzący:

Prawnik i Ekspert w tematyce prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla sektora prywatnego jak i Administracji Państwowej. Przez kilka lat współpracował i publikował w Dzienniku Gazecie Prawnej. Współpracował z Polską Agencją Prasową oraz firmą Wolters Kluwer – łącznie wydał ponad 300 publikacji prawniczych.

Szkolił m. in. dla: BRITA Polska Sp. z o.o. / International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. / Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. / Triumph International Polska / Norauto Polska sp. z o.o. . / ITM POLAND SP. Z O.O. / Sits Sp. z o.o. / Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. / DENCKERMANN SP. Z O.O. / Centrum Eletronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. / Auto Land Polska S.A. / Krosno Glass S.A. / MISPOL S.A. / Promotorzy Trading Sp. z o.o. sp.k./ Meblolux Sp. z o.o. / Invena S.A. / Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. / Budmech sp. z o.o. sp. k / BZS Sklejka-Multi S.A. / Polflam Sp. z o.o. / Trodat Polska Sp. z o.o. / Stolbud Włoszczowa S.A.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji z uwzględnieniem ważnych zmian z 2023 r.
690 zł+ 23% VAT/ osoba
21.06.2024 on-line (pewny termin), 29.08.2024 on-line, 17.10.2024 on-line, 10.12.2024 on-line