Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział!

SZKOLENIE STACJONARNE

 • bierzesz udział w kameralnym szkoleniu (grupa max 10 osób), w nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • dla Twojego bezpieczeństwa warsztat realizowany jest zgodnie z wytycznymi GIS m.in. z zapewnieniem przestronnej sali szkoleniowej, zachowaniem wymaganej odległości między Uczestnikami, wietrzeniem pomieszczeń, dezynfekcją urządzeń i pomieszczeń wspólnych etc.
 • zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe
 • masz bezpośredni kontakt z trenerem, możesz zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami
 • otrzymujesz wydrukowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

 • masz dostęp do szkolenia realizowanego w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams (nie musisz instalować żadnego oprogramowania)
 • zyskujesz czas i pieniądze na ewentualny dojazd i nocleg
 • korzystasz z własnego komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu; przydadzą Ci się także słuchawki
 • widzisz i słyszysz trenera a także wyświetlaną prezentację, masz możliwość zadawania pytań, dyskusji z pozostałymi uczestnikami, a także ćwiczeń
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji. Aby zapisać się na preferowaną formułę szkolenia, naciśnij odpowiedni przycisk z ramki po prawej stronie ZAPISZ SIĘ lub ZAPISZ SIĘ (ON-LINE) a następnie wybierz dogodny termin

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które wejdą w życie 01.01.2021 r. Na mocy nowelizacji powstanie trzecia kategoria podmiotu — przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach zyska uprawnienia konsumenckie w zakresie:

 • niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych),
 • rękojmi za wady,
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przepisy wymuszają wiec tym samym zmianę regulaminów we wszystkich firmach sprzedających towary lub świadczących usługi.

 Adresaci szkolenia:

osoby odpowiedzialne za proces reklamacji, pracownicy DOK, sprzedaży; właściciele firm, w tym sklepów internetowych

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia uczestnicy zdobędą  niezbędną wiedzę nt. nowelizacji przepisów konsumenckich obowiązujących od stycznia 2021 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną zupełnie nowe instytucje dot. reklamacji jak np.: nowe wytyczne dot. regulaminów sprzedażowych, reklamacyjnych, gwarancyjnych, ochrona konsumencka dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy też nowy wymiar odpowiedzialności za cechy sprzedawanego produktu. Nowe przepisy wymuszają zmianę procedur reklamacyjnych we wszystkich podmiotach sprzedających towary lub świadczących usługi.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu prawa reklamacyjnego, dostosowaną do najnowszych zmian kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego czy też ustawy- Prawo Przedsiębiorców. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in. sposobów postępowania z reklamacjami (procedura krok po kroku), obliczania terminów reklamacyjnych, rozróżniania  i odpowiedniego kwalifikowania rękojmi i gwarancji.

 Metody pracy:

Zajęcia są realizowane w oparciu o  wykład oraz praktyczne warsztaty – m.in. praca na dokumentacji reklamacyjnej, niedozwolonych klauzulach umownych, orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz stanowiskach UOKIK.

Program szkolenia:

Zmiany od 01.01.2021 r.

 •  ochrona konsumencka dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • „Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie” – Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu B2B
 • analiza PKD pod kątem reklamacji
 • zmiana regulaminów sprzedażowych (niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne, rękojmia za wady, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość) – Dokumentacja reklamacyjna
 • Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – wskazanie różnic w procedurach reklamacyjnych
 • umowy niezwiązane z zawodową działalnością
 • proces reklamacyjny „Krok po Kroku” według nowych przepisów (od 01.01.2021)– procedura reklamacyjna,
 • nowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta
 • odpowiedzialność za cechy produktu – sprzedawca na równi z producentem

Podstawowe przepisy prawa regulujące problematykę reklamacji (rękojmi i gwarancji):

 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
 • przepisy reklamacyjne w stosunku do konsumentów (osób fizycznych),
 • przepisy reklamacyjne w stosunku do przedsiębiorców,
 • źródła prawa oraz hierarchia aktów prawnych dot. reklamacji,
 • zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta,
 • zakres zastosowania kodeksu cywilnego,
 • reguły kolizyjne;

Charakterystyka umowy sprzedaży: 

 • treść i forma umowy,
 • ogólne warunki umów,
 • wzory umów i regulaminy,
 • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów w lokalu przedsiębiorcy,
 • tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość,
 • pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość;

Gwarancja a rękojmia: 

 • gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji,
 • czas trwania gwarancji,
 • odpowiednie zapisy gwarancyjne,
 • możliwość rezygnacji z gwarancji,
 • rękojmia – przepisy kodeksu cywilnego, czas trwania; interpretacja przepisów,
 • rękojmia a gwarancja –krzyżowanie się uprawnień;

Niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej:

 • klauzule abuzywne (niedozwolone),
 • orzecznictwo SN, NSA oraz UOKIK;

Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową.

 • wady fizyczne,
 • wady prawne,
 • niezgodność towaru z umową,
 • znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
 • niekompletność rzeczy, kwestia odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe,
 • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna;

Procedura reklamacyjna:

 • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
 • obniżenie ceny – uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,
 • odstąpienie od umowy i jego skutki(możliwość obciążenia kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa),
 • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
 • naprawa rzeczy,
 • sposób naprawy,
 • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania przez sprzedawcę,
 • zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego,
 • koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu;

Terminy dot. reklamacji (rękojmi i gwarancji):

 • terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
 • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady,
 • dochodzenie odpowiedzialności sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
 • terminy dot. rękojmi,
 • terminy dot. gwarancji;

Regulacje dotyczące odstąpienia od umowy:

 • termin do odstąpienia,
 • kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

Sprzedaż międzynarodowa a prawo reklamacji:

 • Sprzedaż wewnątrz Unii Europejskiej,
 • Sprzedaż poza Unię Europejską (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, USA, Kanada);

Dyskusja, konsultacje, case studies.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

**w przypadku szkoleń online czas realizacji może być krótszy lub dłuższy w zależności od tempa pracy grupy, względów technicznych czy ilości zadawanych pytań

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Opinie Uczestników o szkoleniu:

„Dziękuję bardzo za przeprowadzone szkolenie. Z pewnością jedno z najciekawszych i lepiej przeprowadzonych, w których miałam okazję uczestniczyć. Pełen profesjonalizm i ogromna wiedza.” (spec, Saint Gobain)


„Szkolenie rewelacja. Jedno z nielicznych, gdzie nabyta wiedza przełoży się bezpośrednio na działanie w rynku. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą plus bardzo dużo przykładów z życia.” (spec, Saint Gobain)

Kompetea all rights reserved

Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
23.10.2020 Warszawa, 03.12.2020 Warszawa
650 zł + 23% VAT
590 zł+ 23% VAT
22.10.2020 (pewny), 16.11.2020, 11.12.2020