Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Prawo pracy 2016 – zmiany w urlopach rodzicielskich i umowach o pracę

 1. Zasady i proces udzielania i korzystania z urlopów związanych z urodzeniem dziecka; zasady dotyczące nabywania i wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
  • Dodatkowy urlop macierzyński w świetle nowych przepisów
  • Terminy na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego
  • Okresy trwania urlopu rodzicielskiego
  • Podział urlopu rodzicielskiego na tzw. części
  • Przepisy intertemporalne w zakresie urlopów rodzicielskich
 2. Uprawnienia rodzicielskie w sytuacji gdy jeden rodzic pracuje, a drugi np. prowadzi działalność gospodarczą
 3. Nowe zasady dot. wykorzystywania urlopu ojcowskiego
 4. Nowe zasady dotyczące wykorzystywania urlopu wychowawczego
  • Nowe terminy na złożenie wniosku o udzielenie urlopów wychowawczych
  • Terminy na wykorzystania urlopów wychowawczych
  • Możliwość wykorzystywania urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
 5. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14
  • Wymiar dzienny
  • Wymiar godzinowy
 6. Zmiany w zasadach ustalania wysokości zasiłku
 7. Omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie umów terminowych:
  • Ograniczenia w zakresie umów na okres próbny
  • Cel zawarcia umów na okres próbny
  • Możliwość zawarcia większej liczby umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 8. Zmiany w zakresie zawierania umów na czas określony:
  • Okresy trwania umów na czas określony
  • Liczba umów na czas określony
  • Zasady rozwiązywania umów na czas określony
  • Obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy związane z umowami na czas określony
  • Wykroczenia związane z umowami terminowymi
  • Możliwość przerwania naliczania limitów umów
  • Zaliczanie umów do limitu trzech umów
 9. Dopuszczalność zawarcia umowy poza kodeksowymi limitami
  • Obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy
  • Zaspokojenie rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym
 10. Treść umowy o pracę po zmianach
  • Nowy wzór umowy o pracę
  • Poprawna redakcja umowy na czas określony zawieranej poza limitami (33+3)
 11. Umowa na zastępstwo i umowa na czas wykonania określonej pracy w świetle nowelizacji kodeksu pracy
 12. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zobowiązanie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a brak zgody pracownika
  • Świadczenia w trakcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 13. Przepisy intertemporalne dotyczące umów terminowych:
  • Czas trwania umów terminowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
  • Zasadywypowiadania umów terminowych zawartych przed nowelizacją przepisów?
  • Postępowanie sądowe w związku z umowami terminowymi przed wejściem w życie nowych przepisów.

Trener:

Maciej Kasperowicz – Prawnik/Trener z zakresu  prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych z prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: „Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Przetwarzanie danych osobowych w zakresie CV i listu motywacyjnego kandydata”. Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu prawa ochrony danych osobowych, m.in. dla administracji rządowej, urzędów wojewódzkich a także dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

590 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

 

Kompetea all rights reserved

Prawo pracy 2016 – zmiany w urlopach rodzicielskich i umowach o pracę
do ustalenia
590 zł + 23% VAT/ osoba