Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zakres szkolenia:
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r., nowa minimalna stawka godzinowa oraz praktyczne stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej wobec przyjmujących zlecenie lub pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
 • Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017 r.
 • Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy z 7 dni na 21 dni
 • Regulaminy pracy i wynagradzania – u pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników
 • Kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców
 • Planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbingu od 2018 r.,
 • Korzystanie z pracowników tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.
 • Elektronizacja akt osobowych pracownika oraz dokumentacji pracowniczej oraz nowy okres przechowywania akt osobowych.
 • Zmiany w zakresie ochrony danych w stosunkach pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego RODO.
Program szkolenia:

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Proces elektronizacji akt osobowych
 • Zasady przechowywania akt osobowych elektronicznie
 • Możliwość krótszego przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Podpisanie umowy elektronicznie przez pracownika a posiadanie podpisu elektronicznego
 • Możliwość wypowiedzenia i wypowiedzenia zmieniającego w formie elektronicznej
 • Które wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły mieć formę elektroniczną?
 • Dokumentacja urlopowa w formie elektronicznej
 • Dokumentacja z zakresu bhp w formie elektronicznej

ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY OD 2017 R.

 • Urlopy związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy
 • Opieka nad dzieckiem wykorzystywana w godzinach a świadectwo pracy
 • Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy
 • Kwoty zajęte w ramach egzekucji komorniczej – czy należy wpisywać?
 • Możliwość wystawienia duplikatu świadectwa pracy
 • Możliwość wydania świadectwa pracy osobie innej niż pracownik
 • Zmiany w trybie sprostowania świadectwa pracy

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH

 • Zmiana treści dotychczasowych umów zlecenia
 • Ewidencja godzin przepracowanych na zleceniu

UMOWY O PRACĘ

 • Wypowiedzenia umów terminowych
 • Klauzule o 2-tygodniowym wypowiedzeniu w starych umowach – postępowanie
 • Zgłoszenie do PIP umowy zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi przekroczenie 33 miesięcy
 • Sposób liczenia 33 miesięcy zatrudnienia terminowego
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Umowy na czas nieokreślony – możliwość wypowiedzenia

RODZICIELSTWO

 • Możliwość wykorzystania odroczonego urlopu rodzicielskiego
 • Sposób udzielania wydłużonego urlopu rodzicielskiego
 • Rozliczanie wynagrodzenia pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu
 • Zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego – czy konieczny odrębny wniosek?
 • Urlop macierzyński – grono najbliższych członków rodziny, którzy mogą go przejąć
 • Urlop wychowawczy

MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

 • Naruszanie godności pracownika
 • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
 • Mozliwość żądania zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
 • Uprawnienia kontrolne pracownika a mobbing
 • Traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników
 • Pozew pracownika dotyczący dyskryminacji
 • Roszczenia w związku z dyskryminacją?

ZAKAZ KONKURENCJI

 • Zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej – czy jest możliwy?
 • Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Prawidłowa regulacja terminu odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji

CZAS PRACY W 2017 i 2018 R.

 • Rozliczanie czasu pracy pracowników mobilnych
 • Problematyka nadgodzin
 • Milcząca zgoda na nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy

ZWIĄZKI ZAWODOWE

 • Skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego
 • Konsekwencje nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków
 • Nadużycie ochrony związkowej
 • Obowiązki pracodawcy wobec związku zawodowego
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Prawo pracy ze zmianami 2017-2018
17-18 maja 2018 Warszawa, 20-21 września 2018 Wrocław, 26-27 listopada 2018 Warszawa
990 zł + 23% VAT/ osoba