Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

0
lat na rynku szkoleń
0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, z przekazaniem wiedzy praktycznej jak i merytorycznej. Mogę polecić firmę do przeprowadzenia szkoleń."

Head of HR, Greiner Packaging Sp. z o.o.

Kompetea, Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami, szkolenia HR
5.0
2021-10-26T21:32:09+00:00

Head of HR, Greiner Packaging Sp. z o.o.

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, z przekazaniem wiedzy praktycznej jak i merytorycznej. Mogę polecić firmę do przeprowadzenia szkoleń."
"Profesjonalne szkolenie, szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem."

HR manager, Stalgast Sp. z o.o.

Kompetea, Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami, szkolenia HR
5.0
2021-10-26T21:33:03+00:00

HR manager, Stalgast Sp. z o.o.

"Profesjonalne szkolenie, szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem."
5.0
2
Jeśli pracujesz w dziale HR, a do Twoich zadań należy prowadzenie działań w obszarze wynagrodzeń i benefitów i/lub motywowania – prowadzisz analizy i budżety kosztów pracy, planujesz i rozliczasz działania HR, to szkolenie jest dla Ciebie !

Szkolenie jest podzielone na 4 kluczowe obszary tematyczne:

Wartościowanie lub mapowanie stanowisk pracy i budowa siatek płac

Budowa systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy

Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition

Dokumentacja, zgodność z prawem, porównania z rynkiem, ocena efektywności

 Adresaci szkolenia:
Szkolenie z zarządzania wynagrodzeniami skierowane jest do
 • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
 • ekspertów i specjalistów ds. HR
 • specjalistów ds. płac / wynagrodzeń
 • specjalistów ds. controllingu; analityków HR
 • audytorów i kontrolerów oceniających obszar HR
 • konsultantów, wdrożeniowców HR oraz KEY Userów i projektantów systemów HR
 • HR Business Partnerów
 • oraz osób, które aspirują do tych ról

Zapraszamy również osoby początkujące w HR lub w obszarze wynagrodzeń. 

Cel szkolenia:

Główną ideą szkolenia jest ,,Efektywność i sprawiedliwość systemu wynagrodzeń i benefitów, który będzie motywował pracowników i skłaniał ich do realizacji celów biznesowych na zakładanym poziomie”, z niej wynikają cele szkolenia :

 • Przygotowanie (ogólne) do opracowania struktury organizacyjnej, ścieżek karier i opisów stanowisk pracy, niezbędnych do kształtowania prawidłowego systemu wynagrodzeń
 • Przećwiczenie stosowanych na rynku metod wartościowania i mapowania stanowisk, ocena ich wad i zalet
 • Przećwiczenie korzystania z raportów płacowych i porównywania wysokości wynagrodzeń z rynkiem, ocena użyteczności raportów płacowych
 • Analiza najlepszych praktyk w zakresie systemów premiowych, prowizyjnych, nagrodowych w tym np. premiowania za cele, KPI, projekty, jakość i efektywność, a także dodatkowych np. za polecenie kandydatów, prowadzenie szkoleń
 • Przećwiczenie stosowania tzw. koszyka wartości (system wynagrodzeń i świadczeń oraz motywatorów pozapłacowych),
  by wszystkie pracowały na rzecz motywacji i zaangażowania
 • Przygotowanie do opracowania rozwiązań systemu wynagradzania adekwatnych do różnych grup zawodowych m.in. menedżerów, obszarów produkcji, handlu, ekspertów merytorycznych
  i młodych talentów
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych i metodologicznych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:

Dzień 1. Wartościowanie lub mapowanie stanowisk pracy i budowa optymalnych siatek płac.

 1. Baza systemu płacowego :
  • uporządkowany podział pracy w organizacji (struktura organizacyjna, przebieg ścieżek karier, opisy stanowisk pracy) – omówienie na realnych przykładach
  • wartościowy i użyteczny wzór opisu stanowiska pracy– z perspektywy obszarów wynagrodzeń, kadrowego, rekrutacyjnego i rozwojowego – omówienie na realnych przykładach
 2. Wartościowanie stanowisk pracy – warsztat
  • Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy
  • Dobór metody wartościowania a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń
  • Wybór metody wartościowania stanowisk dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie
  • Kryteria wartościowania a późniejsze wyniki
  • Proces wartościowania w firmie
  • Przećwiczenie procedury wartościowania dwiema metodami wartościowania (porównywanie parami i metoda analityczno-punktowa)
  • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań pracowników i wynagrodzeń na rynku pracy
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników wartościowania
  • Wynagrodzenia w firmie a rynek
   • Zasady wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego
   • Porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku)
   • Polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku
  • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk
   • Taryfikator, siatka płac
   • Koszty zmian wynagrodzeń – zestawienia potencjalnych kosztów wdrożenia taryfikatora i siatki płac
   • Ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji a taryfikator, siatka płac
  • Regulamin wynagradzania i zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy – na przykładzie
 3. Alternatywa dla wartościowania stanowisk pracy : mapowanie stanowisk (wady, zalety, przećwiczenie podejścia)

 Uwaga : z uwagi na prawa autorskie trener nie może przekazać raportów płac czy schematów wartościowania. Prezentowane są fragmenty odpowiednio zmodyfikowane.

Dzień 2. Budowa efektywnych systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy.

 1. Zasady systemu zarządzania przez cele (w tym również zarządzania kluczowymi wskaźnikami efektywności wskaźnikowej – KPI np. w obszarach wydajności, wyników ilościowych, oceny jakości)
  • Cele strategiczne firmy, a cele jednostek organizacyjnych, zespołów i pracowników
  • Cele i główne funkcje systemu
  • Planowanie
   • Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
   • Kaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji – zasady i ćwiczenie
   • Zasada SMART w planowaniu celów – ćwiczenie
   • Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
   • Proste i zaawansowane wskaźniki realizacji celów
   • Parametryzacja celów / zadań jako wskaźniki efektywności tzw. KPI – zasady i ćwiczenie
  • Realizacja celów i wsparcie w realizacji
   • Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR –zasady i ćwiczenie
   • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność zarządzania zespołem przez menedżerów
   • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
  • Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
   • Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
   • Omówienie wpływu wyników rozliczania celów na możliwe decyzje względem pracownika
   • Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów – przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 1. Premiowanie na bazie systemu zarządzania przez cele / wskaźniki
  • Wynagradzanie za efekty, powiązanie wynagrodzeń zmiennych z wynikami biznesowymi – koncepcja motywowania
  • Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  • Wynagrodzenia zależne od realizacji zestawu celów – systemy premiowe
  • Wynagrodzenia zależne od targetu sprzedaży – systemy prowizyjne
  • Wynagrodzenia zależne od ilości – systemy akordowe
  • Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  • Wynagrodzenia zależne od innowacyjności – premie projektowe
  • Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych
  • Funkcjonowanie zmiennych składników wynagradzania zależnych od efektów z perspektywy formalnej (prawo pracy) i biznesowej
  • Regulamin premiowania – na przykładzie
 2. Nagrody
  • Koncepcja nagród za szczególne osiągnięcia
  • Nagrody i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  • Funkcjonowanie nagród z perspektywy formalnej (prawo pracy) i biznesowej
  • Regulamin nagród – na przykładzie
 3. Szczególne rozwiązania – case studies np. nagrody za polecenie kandydatów do pracy, dodatki funkcyjne dla opiekunów adaptacyjnych, wynagradzanie trenerów
 4. Składniki materialne (niefinansowe) i ich rozdział w zależności od wyników
 5. Wpływ efektywności pracy na stałe składniki wynagradzania oraz perspektywy awansowe – możliwości i kontrowersje, prawidłowe rozwiązania
 6. Zasady efektywnego zarządzania wynagrodzeniami
  • Koncepcja Wynagrodzenia Całkowitego obejmującego wszystkie elementy finansowe kierowane do pracowników
  • Zmiany w strukturze płac na bardziej efektywne (często bez znacznych nakładów finansowych)

Dzień 3. Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition.

 1. Składniki niefinansowe a system płac
  • Świadczenia i bonusy (benefity) – możliwości i praktyki rynkowe
  • Efektywny i zgodny z prawem system świadczeń i benefitów – kluczowe wskazówki
 2. Motywacyjny system wynagrodzeń w dobie ,,rynku pracownika”
  • Skutki rynku pracownika dla systemu wynagrodzeń, efekty niedostosowania systemu wynagrodzeń do rynku pracownika
  • Nowy trend rynkowy : Koncepcja Employee Value Proposition a możliwości efektywnego budowania systemów motywacji i wynagradzania – zasady i warsztat
  • Analiza systemu wynagrodzeń (wspólna analiza, czy obecnie stosowany system wynagrodzeń spełnia cele organizacji) – arkusze analityczne i ich zastosowanie
 3. Opinia pracowników na temat rozwiązań wynagrodzeniowych i odpowiednie jej kształtowanie
  • Fakty i mity na temat wynagrodzeń upowszechniające się wśród załogi
  • Skuteczne techniki zmiany postrzegania wynagrodzeń przez pracowników – kilka case studies
 4. Konstytuowanie nowego systemu wynagradzania – kluczowe zasady
  • Strategia wynagradzania w świetle kluczowych celów strategii firmy – sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych i zmiennych oraz dobór składników
  • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji
  • Konstruowania rocznego budżetu wynagrodzeń – tabela analityczna
  • Metody ograniczania / stabilizowania kosztów pracy ogółem a zachowanie motywacyjnej funkcji wynagrodzenia
  • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek
 5. Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
  • Włączanie w proces zmiany reprezentacji załogi – wymagania formalne
  • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę)
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia
Prowadzący:

Irmina Gocan - trener szkolenie zarządzanie wynagrodzeniami Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

WYKSZTAŁCENIE

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

OBSZAR ZAWODOWY

Doradztwo biznesowe w sferze zarządzania i HR oraz szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie we współpracy z firmami pracującymi w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up.

Pomagała też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadziła audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR Business Partneringu oraz wielu, wielu innych. Inne jej projekty dotyczyły projektowania strategii, doskonalenia struktur organizacyjnych i procesów oraz metod zarządzania w skali całych organizacji.

PUBLIKACJE

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie pisze o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie opisywała kluczowy obszar HR – zasady opracowywania strategii personalnej i polityk obszarowych, w tym systemów retencji i motywowania pracowników.

DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA

Jest partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny”. Z jej wykładów i warsztatów skorzystało już około 1000 studentów. Od kilku lat prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS.

SZKOLENIA

Łącznie przeprowadziła około 20.000 godzin szkoleniowych. W ramach szkoleń otwartych i zamkniętych inspiruje pracowników takich firm jak AXA, ASTOR, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami
15-17.05.2024 Warszawa
2850 zł + 23% VAT/ osoba
2450 zł + 23% VAT/ osoba
zapytaj o termin