Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami

Szanowni Państwo, w związku z dyrektywą UE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie, by do 7 czerwca 2026 roku zaimplementować krajowe przepisy wspierające transparentność oraz sprawiedliwość w kształtowaniu wynagrodzeń i zasad płacowych, środek ciężkości zakresu merytorycznego i potrzeb rynku, został przeniesiony na proces wartościowania stanowisk pracy. Stąd też zrezygnowaliśmy z pełnego programu szkolenia z wynagrodzeń na rzecz:
 • Szkolenie 2-dniowe z wartościowania (2 dni w terminie 29-30.08.2024 on-line)
 • Szkolenie 1-dniowe ze zmiennych składników wynagrodzenia (1 dzień w terminie 06.09.2024 on-line)
Całość programu wraz z formularzem zapisu dostępna na stronie: PROGRAM SZKOLENIA
0
lat na rynku szkoleń
0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, z przekazaniem wiedzy praktycznej jak i merytorycznej. Mogę polecić firmę do przeprowadzenia szkoleń."

Head of HR, Greiner Packaging Sp. z o.o.

Kompetea, Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami, szkolenia HR
5.0
2021-10-26T21:32:09+00:00

Head of HR, Greiner Packaging Sp. z o.o.

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, z przekazaniem wiedzy praktycznej jak i merytorycznej. Mogę polecić firmę do przeprowadzenia szkoleń."
"Profesjonalne szkolenie, szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem."

HR manager, Stalgast Sp. z o.o.

Kompetea, Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami, szkolenia HR
5.0
2021-10-26T21:33:03+00:00

HR manager, Stalgast Sp. z o.o.

"Profesjonalne szkolenie, szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem."
5.0
2
Jeśli pracujesz w dziale HR, a do Twoich zadań należy prowadzenie działań w obszarze wynagrodzeń i benefitów i/lub motywowania – prowadzisz analizy i budżety kosztów pracy, planujesz i rozliczasz działania HR, to szkolenie jest dla Ciebie !

Szkolenie jest podzielone na 4 kluczowe obszary tematyczne:

Wartościowanie lub mapowanie stanowisk pracy i budowa siatek płac

Budowa systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy

Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition

Dokumentacja, zgodność z prawem, porównania z rynkiem, ocena efektywności

 Adresaci szkolenia:
Szkolenie z zarządzania wynagrodzeniami skierowane jest do
 • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
 • ekspertów i specjalistów ds. HR
 • specjalistów ds. płac / wynagrodzeń
 • specjalistów ds. controllingu; analityków HR
 • audytorów i kontrolerów oceniających obszar HR
 • konsultantów, wdrożeniowców HR oraz KEY Userów i projektantów systemów HR
 • HR Business Partnerów
 • oraz osób, które aspirują do tych ról

Zapraszamy również osoby początkujące w HR lub w obszarze wynagrodzeń. 

Cel szkolenia z zarządzania wynagrodzeniami:

Główną ideą szkolenia jest ,,Efektywność i sprawiedliwość systemu wynagrodzeń i benefitów, który będzie motywował pracowników i skłaniał ich do realizacji celów biznesowych na zakładanym poziomie”, z niej wynikają cele szkolenia :

 • Przygotowanie (ogólne) do opracowania struktury organizacyjnej, ścieżek karier i opisów stanowisk pracy, niezbędnych do kształtowania prawidłowego systemu wynagrodzeń
 • Przećwiczenie stosowanych na rynku metod wartościowania i mapowania stanowisk, ocena ich wad i zalet
 • Przećwiczenie korzystania z raportów płacowych i porównywania wysokości wynagrodzeń z rynkiem, ocena użyteczności raportów płacowych
 • Analiza najlepszych praktyk w zakresie systemów premiowych, prowizyjnych, nagrodowych w tym np. premiowania za cele, KPI, projekty, jakość i efektywność, a także dodatkowych np. za polecenie kandydatów, prowadzenie szkoleń
 • Przećwiczenie stosowania tzw. koszyka wartości (system wynagrodzeń i świadczeń oraz motywatorów pozapłacowych),
  by wszystkie pracowały na rzecz motywacji i zaangażowania
 • Przygotowanie do opracowania rozwiązań systemu wynagradzania adekwatnych do różnych grup zawodowych m.in. menedżerów, obszarów produkcji, handlu, ekspertów merytorycznych
  i młodych talentów
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych i metodologicznych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Program szkolenia z profesjonalnego zarządzania wynagrodzeniami:

Dzień 1. Wartościowanie lub mapowanie stanowisk pracy i budowa optymalnych siatek płac.

 1. Baza systemu płacowego :
  • uporządkowany podział pracy w organizacji (struktura organizacyjna, przebieg ścieżek karier, opisy stanowisk pracy) – omówienie na realnych przykładach
  • wartościowy i użyteczny wzór opisu stanowiska pracy– z perspektywy obszarów wynagrodzeń, kadrowego, rekrutacyjnego i rozwojowego – omówienie na realnych przykładach
 2. Wartościowanie stanowisk pracy – warsztat
  • Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy
  • Dobór metody wartościowania a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń
  • Wybór metody wartościowania stanowisk dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie
  • Kryteria wartościowania a późniejsze wyniki
  • Proces wartościowania w firmie
  • Przećwiczenie procedury wartościowania dwiema metodami wartościowania (porównywanie parami i metoda analityczno-punktowa)
  • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań pracowników i wynagrodzeń na rynku pracy
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników wartościowania
  • Wynagrodzenia w firmie a rynek
   • Zasady wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego
   • Porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku)
   • Polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku
  • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk
   • Taryfikator, siatka płac
   • Koszty zmian wynagrodzeń – zestawienia potencjalnych kosztów wdrożenia taryfikatora i siatki płac
   • Ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji a taryfikator, siatka płac
  • Regulamin wynagradzania i zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy – na przykładzie
 3. Alternatywa dla wartościowania stanowisk pracy : mapowanie stanowisk (wady, zalety, przećwiczenie podejścia)

 Uwaga : z uwagi na prawa autorskie trener nie może przekazać raportów płac czy schematów wartościowania. Prezentowane są fragmenty odpowiednio zmodyfikowane.

Dzień 2. Budowa efektywnych systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy.

 1. Zasady systemu zarządzania przez cele (w tym również zarządzania kluczowymi wskaźnikami efektywności wskaźnikowej – KPI np. w obszarach wydajności, wyników ilościowych, oceny jakości)
  • Cele strategiczne firmy, a cele jednostek organizacyjnych, zespołów i pracowników
  • Cele i główne funkcje systemu
  • Planowanie
   • Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
   • Kaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji – zasady i ćwiczenie
   • Zasada SMART w planowaniu celów – ćwiczenie
   • Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
   • Proste i zaawansowane wskaźniki realizacji celów
   • Parametryzacja celów / zadań jako wskaźniki efektywności tzw. KPI – zasady i ćwiczenie
  • Realizacja celów i wsparcie w realizacji
   • Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR –zasady i ćwiczenie
   • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność zarządzania zespołem przez menedżerów
   • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
  • Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
   • Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
   • Omówienie wpływu wyników rozliczania celów na możliwe decyzje względem pracownika
   • Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów – przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 1. Premiowanie na bazie systemu zarządzania przez cele / wskaźniki
  • Wynagradzanie za efekty, powiązanie wynagrodzeń zmiennych z wynikami biznesowymi – koncepcja motywowania
  • Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  • Wynagrodzenia zależne od realizacji zestawu celów – systemy premiowe
  • Wynagrodzenia zależne od targetu sprzedaży – systemy prowizyjne
  • Wynagrodzenia zależne od ilości – systemy akordowe
  • Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  • Wynagrodzenia zależne od innowacyjności – premie projektowe
  • Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych
  • Funkcjonowanie zmiennych składników wynagradzania zależnych od efektów z perspektywy formalnej (prawo pracy) i biznesowej
  • Regulamin premiowania – na przykładzie
 2. Nagrody
  • Koncepcja nagród za szczególne osiągnięcia
  • Nagrody i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  • Funkcjonowanie nagród z perspektywy formalnej (prawo pracy) i biznesowej
  • Regulamin nagród – na przykładzie
 3. Szczególne rozwiązania – case studies np. nagrody za polecenie kandydatów do pracy, dodatki funkcyjne dla opiekunów adaptacyjnych, wynagradzanie trenerów
 4. Składniki materialne (niefinansowe) i ich rozdział w zależności od wyników
 5. Wpływ efektywności pracy na stałe składniki wynagradzania oraz perspektywy awansowe – możliwości i kontrowersje, prawidłowe rozwiązania
 6. Zasady efektywnego zarządzania wynagrodzeniami
  • Koncepcja Wynagrodzenia Całkowitego obejmującego wszystkie elementy finansowe kierowane do pracowników
  • Zmiany w strukturze płac na bardziej efektywne (często bez znacznych nakładów finansowych)

Dzień 3. Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition.

 1. Składniki niefinansowe a system płac
  • Świadczenia i bonusy (benefity) – możliwości i praktyki rynkowe
  • Efektywny i zgodny z prawem system świadczeń i benefitów – kluczowe wskazówki
 2. Motywacyjny system wynagrodzeń w dobie ,,rynku pracownika”
  • Skutki rynku pracownika dla systemu wynagrodzeń, efekty niedostosowania systemu wynagrodzeń do rynku pracownika
  • Nowy trend rynkowy : Koncepcja Employee Value Proposition a możliwości efektywnego budowania systemów motywacji i wynagradzania – zasady i warsztat
  • Analiza systemu wynagrodzeń (wspólna analiza, czy obecnie stosowany system wynagrodzeń spełnia cele organizacji) – arkusze analityczne i ich zastosowanie
 3. Opinia pracowników na temat rozwiązań wynagrodzeniowych i odpowiednie jej kształtowanie
  • Fakty i mity na temat wynagrodzeń upowszechniające się wśród załogi
  • Skuteczne techniki zmiany postrzegania wynagrodzeń przez pracowników – kilka case studies
 4. Konstytuowanie nowego systemu wynagradzania – kluczowe zasady
  • Strategia wynagradzania w świetle kluczowych celów strategii firmy – sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych i zmiennych oraz dobór składników
  • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji
  • Konstruowania rocznego budżetu wynagrodzeń – tabela analityczna
  • Metody ograniczania / stabilizowania kosztów pracy ogółem a zachowanie motywacyjnej funkcji wynagrodzenia
  • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek
 5. Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
  • Włączanie w proces zmiany reprezentacji załogi – wymagania formalne
  • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę)
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia
Prowadzący:

Irmina Gocan - trener szkolenie zarządzanie wynagrodzeniami Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami
zapytaj o termin
2850 zł + 23% VAT/ osoba
2450 zł + 23% VAT/ osoba
zapytaj o termin