Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji
0
lat na rynku szkoleń
„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposób entuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.”

HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o.

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:04:45+00:00

HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o.

„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposób entuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.”

„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.”


HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:05:59+00:00

HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.”

„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.”


Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:11:28+00:00

Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland

„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.”

„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący. Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.”


Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:12:09+00:00

Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel

„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący. Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.”
5.0
4
Jedyne takie 3-dniowe intensywne szkolenia z controllingu personalnego!

Czemu jedyne? Jako jedyni na rynku proponujemy szkolenie w takiej zaawansowanej formule. Program został przygotowany w oparciu o najlepsze i użyteczne praktyki rynkowe, a uczestnicy otrzymują gotowe rozwiązania metodologiczne i narzędzia do implementacji w firmie. TYLKO U NAS Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, z edytowalnymi formatkami do wykorzystania w środowisku pracy.

Czemu 3 dni? Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji tego warsztatu oraz opinie Uczestników pozwoliły nam precyzyjnie określić czas, w którym można nabyć kompleksową wiedzę. Zależy nam, żeby Uczestnik zyskał kompetencje przydatne w środowisku pracy.

Czemu intensywne? Podczas warsztatu Trener prezentuje obszerny zakres merytoryczny – profesjonalne prowadzenie i rozwijanie controllingu personalnego w zakresach oczekiwanych przez biznes, bez znacznego obciążenia czasowego – w oparciu o case’y, narzędzia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń etc. Szkolenie na pełnych obrotach!

 Adresaci szkolenia:

Jeśli pracujesz w dziale HR, a do Twoich zadań należy prowadzenie działań z controllingu personalnego – prowadzisz analizy i budżety, planujesz i rozliczasz działania HR, to szkolenie jest dla Ciebie !

Szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do:

 • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
 • ekspertów i specjalistów ds. HR
 • specjalistów ds. controllingu; analityków HR
 • audytorów i kontrolerów oceniających obszar HR
 • konsultantów, wdrożeniowców HR oraz KEY Userów i projektantów systemów HR
 • HR Business Partnerów
 • oraz osób, które aspirują do tych ról

Zapraszamy osoby, które mają już ogólną wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL oraz znają kluczowe procesy i orientację co do stosowanych w HR rozwiązań.

Cel szkolenia z controllingu personalnego:

Główną ideą szkolenia jest ,,efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego i działań w HR na rzecz strategii biznesowej” organizacji”, z niej wynikają cele szkolenia :

 • zapoznanie z celami, metodami i zakresami użyteczności controllingu HR
 • przećwiczenie analizy strategicznej obszaru HR – wyłonienie celów zzl na podstawie strategicznych celów biznesu, opisanie tych celów w perspektywie efektywności i poprawy potencjału załogi
 • przećwiczenie analizy procesów HR, ich efektywności i jakości
 • przećwiczenie wyłaniania, stosowania i rozliczania wskaźników efektywności controllingu personalnego
 • przećwiczenie oceny potencjału załogi w perspektywie controllingu personalnego (analizy zbiorcze)
 • przećwiczenie metody ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena etatyzacji w HR, ocena efektów pracy HR
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych i metodologicznych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
BONUS
TYLKO U NAS Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (wersje otwarte, nie pdf). Znajdą się tam :

 • przykładowe karty wskaźników
 • kilka list wskaźników wraz z ich miarami i sposobem liczenia
 • arkusze, narzędzia, formatki do analiz procesów HR i do oceny działań HR
 • przykładowe inspiracje : case studies zawierające tabele, raporty, macierze porównań

Uczestnikom są też przekazywane bezpłatnie AUTORSKIE narzędzia:

 • HR STRATEG © – do analizy strategicznej HR
 • HR INDEX © – do analizy jakościowej procesów HR
 • ANALYZER HR © – do analizy wskaźników efektywności HR

Program szkolenia z controllingu personalnego:

Dzień 1. Wskaźniki efektywności w HR i analityka wskaźnikowa we wszystkich obszarach HR.

 1. Controlling personalny jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Idea controllingu HR, jego cele, zakres i funkcje
  • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego, powody mierzenia efektywności w zzl
  • Controllerzy HR, ich zadania i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
  • Metody najczęściej stosowane w controllingu personalnym (wstępna informacja)
 2. Zastosowanie wskaźników HR i metod analitycznych opartych o wskaźniki
  • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
  • Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
  • Układ wskaźników w controllingu personalnym – wskaźniki strategiczne, taktyczne, operacyjne, specyficzne
  • Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 3. Strategiczne (kluczowe) wskaźniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
  • Lista wskaźników strategicznych, definicje wskaźników – koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR, ich analiza i ich wykorzystanie
  • Case study (liczenie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)
  • Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) – szerszy kontekst: koncepcja i zastosowanie, benchmark stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki za pomocą Human Capital ROI, warsztat z wykorzystania tego wskaźnika
  • Benchmarki w zakresie strategicznych (kluczowych) wskaźników controlingu HR
 4. Taktyczne wskaźniki controlingu HR w firmie i ich dobór oraz porównywanie
  • Lista wskaźników taktycznych, definicje wskaźników
  • Zakres i zastosowanie kilkunastu wskaźników taktycznych oraz wstępna analiza i wnioskowanie co do zjawisk w obszarze HR na bazie tych wskaźników
  • Warsztat (analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)
  • Pulpity (kokpity) menedżerskie (ang. DashBoard) w obszarze HR i ich zastosowanie
  • 3 przykłady z rynku wykorzystania Pulpitów menedżerskich do prezentacji i analizy wskaźników taktycznych w HR (Dash Board HR)
  • Benchmarki w zakresie taktycznych wskaźników controlingu HR
 5. Operacyjne (szczegółowe) wskaźniki controlingu HR dla poszczególnych funkcji HR
  • Lista wskaźników operacyjnych, ich dobór w danych obszarach
  • Zakres i zastosowanie kilkudziesięciu (ew. kilkuset) wskaźników operacyjnych oraz wstępna analiza i wnioskowanie co do zjawisk w obszarze HR na bazie tych wskaźników w poszczególnych funkcjach HR (omówienie zbiorcze)
   • Struktura i demografia zatrudnienia
   • Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
   • Absencja
   • Rekrutacja i Selekcja
   • Zatrudnienie i Adaptacja
   • Oceny okresowe – wynikowe
   • Wynagradzanie i motywacja finansowa
   • Wydajność i efektywność
   • Oceny okresowe – kompetencyjne
   • Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
   • Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
   • Motywowanie pozafinansowe
   • Zwolnienia i Outplacement
  • Dobór wskaźników i budowa karty wskaźnikowej dla firmy – zasady i warsztat
   • Tworzenie własnych kart wskaźnikowych i analiza wskaźnikowa w HR bez benchmarku
   • Rozwój wskaźnikowania w firmie i dostępne metodologie
   • Zastosowanie kupnych kart wskaźnikowych i analiza wskaźnikowa w HR z benchmarkiem – raporty wskaźnikowego controllingu HR
  • Przykłady kart wskaźnikowych z rynku
  • Benchmark w zakresie operacyjnych wskaźników controlingu HR
  • Warsztat (analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)

DODATKOWY BONUS z tego dnia. Materiał do samodzielnego zapoznania się po szkoleniu :

 1. Karta wskaźników dla firmy – metodologia
  • Wymagania względem metodologii pomiaru – rzetelność i trafność wskaźników
  • Rzetelność – Metodologia definiowania wskaźników i ich poprawnego rozliczania
  • Trafność – odniesienie wskaźnika do zakładanego celu
  • Adekwatność porównań
 2. Sposoby pomiaru trendów rynkowych, a ich wykorzystanie
  • Dobór danych
  • Analizy – trendy, estymacje, prognozy, predykcje
  • Uwarunkowania porównywania się wewnętrznie i z rynkiem
  • Poprawna interpretacja wyników porównań z rynkiem

Dzień 2. Controlling funkcji i procesów HR, ocena skutków działań w sferze potencjału kapitału ludzkiego w firmie.

 1. Controlling funkcji personalnej (controlling / audyt obszaru HR) – wprowadzenie
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  • Cele controllingu obszaru HR i jego procesów, spodziewane efekty
  • Realizacja prac w controllingu i różny poziom szczegółowości analiz
  • Różne kierunki oceny rozwiązań – efekty biznesowe, społeczne, compliance
 2. Prowadzenie controlingu funkcji personalnej w najważniejszych obszarach HR i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń
  • Warsztat : Kompletność funkcji i zadań HR – kluczowe funkcje systemu HR w organizacji i ocena kompletności systemu HR
  • Warsztat : Poziom zawansowania rozwiązań – HR Index
  • Warsztat : Układ ról i odpowiedzialności – analiza rozdziału odpowiedzialności w HR
  • Warsztat : Rola i pozycja Zespołu HR w Organizacji
  • Ocena rozwiązań firm a rozwiązania wzorcowe na bazie arkuszy analitycznych
 3. Szczegółowy zakres standardów i stosowania tych standardów (Controlling w procesach HR)
  • Podstawy zarządzania procesowego – idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR i optymalizacji procesów HR
  • Warsztat podejścia procesowego na przykładzie ustalonego z grupą procesu (np. rekrutacji, selekcji, zatrudniania i adaptacji zawodowej, oceny okresowej i rozwoju, inne …)
  • Wskaźniki wiodące i wynikowe efektywności procesów HR
  • Benchmarkowanie rozwiązań – powadzenie benchmarku rozwiązań, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń
 4. Analiza controllingowa w zakresie efektów społecznych prowadzonej polityki personalnej:
  • Nowe wyzwania na rynku pracy a ocena generalna skutków prowadzenia polityki personalnej
   • idea civility a kapitał ludzki w organizacji
   • satysfakcja i motywacja, zaangażowanie w firmie, wskaźnik poleceń – NPS
   • zaufanie i wskaźnik trust index
   • kultura organizacyjna i wartości
   • metodologie i narzędzia oraz warsztat zakresu systemowych badań i analiz w obszarze nowych wyzwań
  • Negatywne zjawiska braku odpowiedzi na wyzwania
   • doświadczenia i ich znaczenie – candidate experience, emploee experience
   • negatywne zjawiska na przykładach np. rotacja i absencja, niski poziom kompetencji i motywacji, anomia pracownicza
   • metodologie i narzędzia oraz warsztat zakresu systemowych badań i analiz w obszarze negatywnych wyzwań i wnioski do zmian

DODATKOWY BONUS z tego dnia. Materiał uzupełnienia wiedzy do prawidłowych praktyk HR.

Dzień 3. Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR, koszty i efekty biznesowe prowadzonej polityki personalnej.

 1. Model biznesowy firmy i kształtowanie etatyzacji (planu zatrudnienia) w organizacji w ujęciu controllingu personalnego
  • Model biznesowy punktem wyjścia do kształtowania struktur organizacyjnych i etatyzacji, jak również budżetu wynagrodzeń stałych
  • Case study 1 : prawidłowy przebieg procesu kształtowania struktur organizacyjnych i etatyzacji
  • Case study 2 : benchmarki etatyzacyjne i analiza obciążenia pracą
  • Case study 3 :podstawy analityki płac wewnętrznej i na podstawie raportów płacowych (z rynku) – ich silne i słabe strony, rekomendacje do stosowania
  • Case study 4 : analiza budżetu wynagrodzeń poprzez wskaźniki controlingu personalnego w obszarze wynagrodzeń stałych
  • Podsumowanie : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjnych i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie, cele strategiczne dla HR w tych zakresach
 2. Strategia firmy i kształtowanie systemu wynagrodzeń zmiennych oraz mechanizmów wsparcia realizacji strategii w ujęciu controllingu personalnego
  • Strategia firmy, zrównoważona karta wyników (Balanced Score Card)
  • Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
  • System zarządzania przez cele i oceny okresowe skierowane na kluczowe wyniki pracy jako nośniki strategii biznesowej oraz premie, nagrody i bonusy za efekty i ich efektywność
  • Systemy wsparcia realizacji strategii w ujęciu controllingu personalnego – metoda działania i arkusze analityczne na przykładzie modelu HPI oraz cele strategiczne dla HR w tych zakresach
  • Podstawy analityki realizacji celów i wypłat wynagrodzeń zmiennych oraz wskaźniki w zakresie realizacji strategii w controllingu personalnym, cele strategiczne dla HR w tych zakresach
 3. Lista celów strategicznych dla HR i ich opomiarowanie
  • Case study – cele strategiczne biznesu, powiązane z nimi cele dla HR, wskaźniki efektywności HR
 4. Zamiast podsumowania : Candidate / Empoyee Value Proposition z punktu widzenia controllingu personalnego
  • Czy tylko wynagrodzenia ? – koszyk wartości dla kandydata, pracownika (2*studium przypadku)
  • Czy ktoś tu chce pracować ? – Brand firmy jako pracodawcy (Emplyer Brand) i jak go analizować (dostępne dane rynkowe, 2*studium przypadku)
  • Czy to się wszystko opłaca ? : wskaźniki efektywności załogi i wskaźniki efektywności działań HR (finalny warsztat).

 DODATKOWY BONUS z tego dnia. Spis przydatnych publikacji, raportów i stron internetowych w zakresie controllingu personalnego i HR.

Prowadzący:

Irmina Gocan - trener controlling HR

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera:  dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Przykładowe firmy, dla których zrealizowaliśmy szkolenie zamknięte z tego obszaru:

Kompetea all rights reserved

Profesjonalny controlling HR
23-25.09.2024 Warszawa, 25-27.09.2024 Warszawa, 11-13.12.2024 Warszawa
2850 zł + 23% VAT/ osoba
2450 zł + 23% VAT/ osoba
17-19.07.2024 on-line (pewny termin), 20-22.11.2024 on-line