Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji
0
lat na rynku szkoleń
„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposób entuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.”

HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o.

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:04:45+00:00

HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o.

„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposób entuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.”

„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.”


HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:05:59+00:00

HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.”

„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.”


Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:11:28+00:00

Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland

„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.”

„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący. Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.”


Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel

Kompetea, Profesjonalny controlling HR, szkolenia HR
5.0
2021-08-28T20:12:09+00:00

Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel

„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący. Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.”
5.0
4
Jedyne takie 3-dniowe intensywne szkolenia z controllingu personalnego!

Czemu jedyne? Jako jedyni na rynku proponujemy szkolenie w takiej zaawansowanej formule. Program został przygotowany w oparciu o najlepsze i użyteczne praktyki rynkowe, a uczestnicy otrzymują gotowe rozwiązania metodologiczne i narzędzia do implementacji w firmie. TYLKO U NAS Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, z edytowalnymi formatkami do wykorzystania w środowisku pracy.

Czemu 3 dni? Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji tego warsztatu oraz opinie Uczestników pozwoliły nam precyzyjnie określić czas, w którym można nabyć kompleksową wiedzę. Zależy nam, żeby Uczestnik zyskał kompetencje przydatne w środowisku pracy.

Czemu intensywne? Podczas warsztatu Trener prezentuje obszerny zakres merytoryczny – profesjonalne prowadzenie i rozwijanie controllingu personalnego w zakresach oczekiwanych przez biznes, bez znacznego obciążenia czasowego – w oparciu o case’y, narzędzia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń etc. Szkolenie na pełnych obrotach!

 Adresaci szkolenia:

Jeśli pracujesz w dziale HR, a do Twoich zadań należy prowadzenie działań z controllingu personalnego – prowadzisz analizy i budżety, planujesz i rozliczasz działania HR, to szkolenie jest dla Ciebie !

Szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do:

 • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
 • ekspertów i specjalistów ds. HR
 • specjalistów ds. controllingu; analityków HR
 • audytorów i kontrolerów oceniających obszar HR
 • konsultantów, wdrożeniowców HR oraz KEY Userów i projektantów systemów HR
 • HR Business Partnerów
 • oraz osób, które aspirują do tych ról

Zapraszamy osoby, które mają już ogólną wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL oraz znają kluczowe procesy i orientację co do stosowanych w HR rozwiązań.

Cel szkolenia:

Główną ideą szkolenia jest ,,efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego i działań w HR na rzecz strategii biznesowej” organizacji”, z niej wynikają cele szkolenia :

 • zapoznanie z celami, metodami i zakresami użyteczności controllingu HR
 • przećwiczenie analizy strategicznej obszaru HR – wyłonienie celów zzl na podstawie strategicznych celów biznesu, opisanie tych celów w perspektywie efektywności i poprawy potencjału załogi
 • przećwiczenie analizy procesów HR, ich efektywności i jakości
 • przećwiczenie wyłaniania, stosowania i rozliczania wskaźników efektywności controllingu personalnego
 • przećwiczenie oceny potencjału załogi w perspektywie controllingu personalnego (analizy zbiorcze)
 • przećwiczenie metody ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena etatyzacji w HR, ocena efektów pracy HR
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych i metodologicznych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
BONUS
TYLKO U NAS Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (wersje otwarte, nie pdf). Znajdą się tam :

 • przykładowe karty wskaźników
 • kilka list wskaźników wraz z ich miarami i sposobem liczenia
 • arkusze, narzędzia, formatki do analiz procesów HR i do oceny działań HR
 • przykładowe inspiracje : case studies zawierające tabele, raporty, macierze porównań

Uczestnikom są też przekazywane bezpłatnie AUTORSKIE narzędzia:

 • HR STRATEG © – do analizy strategicznej HR
 • HR INDEX © – do analizy jakościowej procesów HR
 • ANALYZER HR © – do analizy wskaźników efektywności HR

Program szkolenia:

Dzień 1. Wskaźniki efektywności w HR i analityka wskaźnikowa we wszystkich obszarach HR.

 1. Controlling personalny jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Idea controllingu HR, jego cele, zakres i funkcje
  • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego, powody mierzenia efektywności w zzl
  • Controllerzy HR, ich zadania i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
  • Metody najczęściej stosowane w controllingu personalnym (wstępna informacja)
 2. Zastosowanie wskaźników HR i metod analitycznych opartych o wskaźniki
  • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
  • Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
  • Układ wskaźników w controllingu personalnym – wskaźniki strategiczne, taktyczne, operacyjne, specyficzne
  • Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 3. Strategiczne (kluczowe) wskaźniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
  • Lista wskaźników strategicznych, definicje wskaźników – koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR, ich analiza i ich wykorzystanie
  • Case study (liczenie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)
  • Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) – szerszy kontekst: koncepcja i zastosowanie, benchmark stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki za pomocą Human Capital ROI, warsztat z wykorzystania tego wskaźnika
  • Benchmarki w zakresie strategicznych (kluczowych) wskaźników controlingu HR
 4. Taktyczne wskaźniki controlingu HR w firmie i ich dobór oraz porównywanie
  • Lista wskaźników taktycznych, definicje wskaźników
  • Zakres i zastosowanie kilkunastu wskaźników taktycznych oraz wstępna analiza i wnioskowanie co do zjawisk w obszarze HR na bazie tych wskaźników
  • Warsztat (analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)
  • Pulpity (kokpity) menedżerskie (ang. DashBoard) w obszarze HR i ich zastosowanie
  • 3 przykłady z rynku wykorzystania Pulpitów menedżerskich do prezentacji i analizy wskaźników taktycznych w HR (Dash Board HR)
  • Benchmarki w zakresie taktycznych wskaźników controlingu HR
 5. Operacyjne (szczegółowe) wskaźniki controlingu HR dla poszczególnych funkcji HR
  • Lista wskaźników operacyjnych, ich dobór w danych obszarach
  • Zakres i zastosowanie kilkudziesięciu (ew. kilkuset) wskaźników operacyjnych oraz wstępna analiza i wnioskowanie co do zjawisk w obszarze HR na bazie tych wskaźników w poszczególnych funkcjach HR (omówienie zbiorcze)
   • Struktura i demografia zatrudnienia
   • Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
   • Absencja
   • Rekrutacja i Selekcja
   • Zatrudnienie i Adaptacja
   • Oceny okresowe – wynikowe
   • Wynagradzanie i motywacja finansowa
   • Wydajność i efektywność
   • Oceny okresowe – kompetencyjne
   • Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
   • Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
   • Motywowanie pozafinansowe
   • Zwolnienia i Outplacement
  • Dobór wskaźników i budowa karty wskaźnikowej dla firmy – zasady i warsztat
   • Tworzenie własnych kart wskaźnikowych i analiza wskaźnikowa w HR bez benchmarku
   • Rozwój wskaźnikowania w firmie i dostępne metodologie
   • Zastosowanie kupnych kart wskaźnikowych i analiza wskaźnikowa w HR z benchmarkiem – raporty wskaźnikowego controllingu HR
  • Przykłady kart wskaźnikowych z rynku
  • Benchmark w zakresie operacyjnych wskaźników controlingu HR
  • Warsztat (analiza, interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników)

DODATKOWY BONUS z tego dnia. Materiał do samodzielnego zapoznania się po szkoleniu :

 1. Karta wskaźników dla firmy – metodologia
  • Wymagania względem metodologii pomiaru – rzetelność i trafność wskaźników
  • Rzetelność – Metodologia definiowania wskaźników i ich poprawnego rozliczania
  • Trafność – odniesienie wskaźnika do zakładanego celu
  • Adekwatność porównań
 2. Sposoby pomiaru trendów rynkowych, a ich wykorzystanie
  • Dobór danych
  • Analizy – trendy, estymacje, prognozy, predykcje
  • Uwarunkowania porównywania się wewnętrznie i z rynkiem
  • Poprawna interpretacja wyników porównań z rynkiem

Dzień 2. Controlling funkcji i procesów HR, ocena skutków działań w sferze potencjału kapitału ludzkiego w firmie.

 1. Controlling funkcji personalnej (controlling / audyt obszaru HR) – wprowadzenie
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  • Cele controllingu obszaru HR i jego procesów, spodziewane efekty
  • Realizacja prac w controllingu i różny poziom szczegółowości analiz
  • Różne kierunki oceny rozwiązań – efekty biznesowe, społeczne, compliance
 2. Prowadzenie controlingu funkcji personalnej w najważniejszych obszarach HR i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń
  • Warsztat : Kompletność funkcji i zadań HR – kluczowe funkcje systemu HR w organizacji i ocena kompletności systemu HR
  • Warsztat : Poziom zawansowania rozwiązań – HR Index
  • Warsztat : Układ ról i odpowiedzialności – analiza rozdziału odpowiedzialności w HR
  • Warsztat : Rola i pozycja Zespołu HR w Organizacji
  • Ocena rozwiązań firm a rozwiązania wzorcowe na bazie arkuszy analitycznych
 3. Szczegółowy zakres standardów i stosowania tych standardów (Controlling w procesach HR)
  • Podstawy zarządzania procesowego – idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR i optymalizacji procesów HR
  • Warsztat podejścia procesowego na przykładzie ustalonego z grupą procesu (np. rekrutacji, selekcji, zatrudniania i adaptacji zawodowej, oceny okresowej i rozwoju, inne …)
  • Wskaźniki wiodące i wynikowe efektywności procesów HR
  • Benchmarkowanie rozwiązań – powadzenie benchmarku rozwiązań, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń
 4. Analiza controllingowa w zakresie efektów społecznych prowadzonej polityki personalnej:
  • Nowe wyzwania na rynku pracy a ocena generalna skutków prowadzenia polityki personalnej
   • idea civility a kapitał ludzki w organizacji
   • satysfakcja i motywacja, zaangażowanie w firmie, wskaźnik poleceń – NPS
   • zaufanie i wskaźnik trust index
   • kultura organizacyjna i wartości
   • metodologie i narzędzia oraz warsztat zakresu systemowych badań i analiz w obszarze nowych wyzwań
  • Negatywne zjawiska braku odpowiedzi na wyzwania
   • doświadczenia i ich znaczenie – candidate experience, emploee experience
   • negatywne zjawiska na przykładach np. rotacja i absencja, niski poziom kompetencji i motywacji, anomia pracownicza
   • metodologie i narzędzia oraz warsztat zakresu systemowych badań i analiz w obszarze negatywnych wyzwań i wnioski do zmian

DODATKOWY BONUS z tego dnia. Materiał uzupełnienia wiedzy do prawidłowych praktyk HR.

Dzień 3. Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR, koszty i efekty biznesowe prowadzonej polityki personalnej.

 1. Model biznesowy firmy i kształtowanie etatyzacji (planu zatrudnienia) w organizacji w ujęciu controllingu personalnego
  • Model biznesowy punktem wyjścia do kształtowania struktur organizacyjnych i etatyzacji, jak również budżetu wynagrodzeń stałych
  • Case study 1 : prawidłowy przebieg procesu kształtowania struktur organizacyjnych i etatyzacji
  • Case study 2 : benchmarki etatyzacyjne i analiza obciążenia pracą
  • Case study 3 :podstawy analityki płac wewnętrznej i na podstawie raportów płacowych (z rynku) – ich silne i słabe strony, rekomendacje do stosowania
  • Case study 4 : analiza budżetu wynagrodzeń poprzez wskaźniki controlingu personalnego w obszarze wynagrodzeń stałych
  • Podsumowanie : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjnych i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie, cele strategiczne dla HR w tych zakresach
 2. Strategia firmy i kształtowanie systemu wynagrodzeń zmiennych oraz mechanizmów wsparcia realizacji strategii w ujęciu controllingu personalnego
  • Strategia firmy, zrównoważona karta wyników (Balanced Score Card)
  • Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
  • System zarządzania przez cele i oceny okresowe skierowane na kluczowe wyniki pracy jako nośniki strategii biznesowej oraz premie, nagrody i bonusy za efekty i ich efektywność
  • Systemy wsparcia realizacji strategii w ujęciu controllingu personalnego – metoda działania i arkusze analityczne na przykładzie modelu HPI oraz cele strategiczne dla HR w tych zakresach
  • Podstawy analityki realizacji celów i wypłat wynagrodzeń zmiennych oraz wskaźniki w zakresie realizacji strategii w controllingu personalnym, cele strategiczne dla HR w tych zakresach
 3. Lista celów strategicznych dla HR i ich opomiarowanie
  • Case study – cele strategiczne biznesu, powiązane z nimi cele dla HR, wskaźniki efektywności HR
 4. Zamiast podsumowania : Candidate / Empoyee Value Proposition z punktu widzenia controllingu personalnego
  • Czy tylko wynagrodzenia ? – koszyk wartości dla kandydata, pracownika (2*studium przypadku)
  • Czy ktoś tu chce pracować ? – Brand firmy jako pracodawcy (Emplyer Brand) i jak go analizować (dostępne dane rynkowe, 2*studium przypadku)
  • Czy to się wszystko opłaca ? : wskaźniki efektywności załogi i wskaźniki efektywności działań HR (finalny warsztat).

 DODATKOWY BONUS z tego dnia. Spis przydatnych publikacji, raportów i stron internetowych w zakresie controllingu personalnego i HR.

Prowadzący:

Irmina Gocan - trener controlling HR

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

WYKSZTAŁCENIE

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

OBSZAR ZAWODOWY

Doradztwo biznesowe w sferze zarządzania i HR oraz szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie we współpracy z firmami pracującymi w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up.

Pomagała też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadziła audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR Business Partneringu oraz wielu, wielu innych. Inne jej projekty dotyczyły projektowania strategii, doskonalenia struktur organizacyjnych i procesów oraz metod zarządzania w skali całych organizacji.

PUBLIKACJE

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie pisze o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie opisywała kluczowy obszar HR – zasady opracowywania strategii personalnej i polityk obszarowych, w tym systemów retencji i motywowania pracowników.

DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA

Jest partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny”. Z jej wykładów i warsztatów skorzystało już około 1000 studentów. Od kilku lat prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS.

SZKOLENIA

Łącznie przeprowadziła około 20.000 godzin szkoleniowych. W ramach szkoleń otwartych i zamkniętych inspiruje pracowników takich firm jak AXA, ASTOR, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera:  dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Przykładowe firmy, dla których zrealizowaliśmy szkolenie zamknięte z tego obszaru:

Kompetea all rights reserved

Profesjonalny controlling HR
12-14.06.2023 Warszawa, 23-25.09.2024 Warszawa, 25-27.09.2024 Warszawa, 11-13.12.2024 Warszawa
2850 zł + 23% VAT/ osoba
2450 zł + 23% VAT/ osoba
12-14.02.2024 on-line (pewny termin), 17-19.04.2024 on-line, 17-19.07.2024 on-line, 20-22.11.2024 on-line