Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

"Zagadnienia opracowane w ujęciu praktycznym, w 100% do wykorzystania w życiu przedsiębiorstwa. Otwarty prowadzący, czas upłynął niezauważalnie."


Dział Zakupów, Aluprof S.A.

Kompetea, Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, szkolenie logistyka
5.0
2022-02-28T20:19:26+00:00

Dział Zakupów, Aluprof S.A.

"Zagadnienia opracowane w ujęciu praktycznym, w 100% do wykorzystania w życiu przedsiębiorstwa. Otwarty prowadzący, czas upłynął niezauważalnie."
5.0
1
 Adresaci szkolenia:
 • menedżerowie i specjaliści działów zakupów, logistyki, zaopatrzenia
 • kadra zarządzająca obszarem planowania sprzedaży, prognozowania sprzedaży, planiści sprzedaży, pracownicy działów planowania sprzedaży, działu analiz sprzedaży, działu wsparcia sprzedaży
Cel szkolenia:
 • Przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce,  prognozowania popytu,  uzupełniania zapasów, planowania zakupów,
 • Nabycie wiedzy umiejętności optymalizacji procesów w obszarze planowania sprzedaży oraz operacji,
 • Zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów.

Korzyści ze szkolenia z prognozowania zapasów:

 • Wzrost wiedzy na temat procesu prognozowania w zarządzaniu zapasami,
 • Możliwość poprawy efektywności procesu prognozowania w przedsiębiorstwie,
 • Poprawa trafności prognoz,
 • Zdobycie umiejętności budowy modeli prognostycznych w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Warsztat prowadzony przez 2 Trenerów!

 Metody pracy:
 • Wykłady,
 • Ćwiczenia,
 • Analiza przypadków,
 • Symulacje obliczeniowe,
 • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów,
 • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadanie podczas szkolenia własnego laptopa z pakietem Office min. 2007.

Program szkolenia z prognozowania zapasów:

 1. Pojęcia podstawowe z obszaru prognozowania – czyli czy warto mieć w firmie „wróżbitę Macieja”
 • Definicja prognozy – czyli czym różni się prognozowanie od wizyty u wróżki
 • Podstawowe cztery prawa prognozowania – czyli zrozum, że nic nie dzieje się przez przypadek
 • Klasyfikacja oraz istota prognozowania – zrozum proces, zanim go zaimplementujesz w przedsiębiorstwie
 • Pozyskiwanie informacji do tworzenia prognoz – jakie są źródła pozyskania danych do prognozowania
 • Etapy prognozowania popytu – czyli pamiętam o domknięciu całego procesu
 • Określenie jakości tworzonych prognoz – czyli pamiętaj aby sprawdzić wynik swoich działań 
 1. Istota procesu prognozowania w zarządzaniu zapasami – czyli zrozum jak trafna prognoza wpływa na poziom zapasów
 • Punkt rozdzielającego w procesie prognozowania – czyli jak racjonalizować liczność asortymentu w procesie prognozowania
 • Wpływ błędu prognoz na poziom zapasu zabezpieczającego – czyli czy zawsze musisz być zabezpieczony
 • Symulacja procesu odnawiania zapasów – czyli sprawdź czy intuicja wystarczy do zarządzania zapasami
 • Podstawowe modele odnawiania zapasów i ich implikacja na poziom zapasów magazynowych – czyli jak matematyka pomaga zarządzać zapasami
 1. Metody prognozowania popytu krótkookresowego – czyli jak prognozować zapotrzebowanie z wykorzystaniem Excela
 • Istota metod prognozowania krótkoterminowego – czyli jak wykorzystać matematykę do przewidywania przyszłości
 • Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem arkusza MS Excel – czyli zbudujmy „aplikację” z zastosowaniem:
  • Modelu naiwnego
  • Modelu opartego na średniej arytmetycznej (model prosty, średnia ważona, średnia ruchoma itd.)
  • Modelu jednoparametrowego wygładzania wykładniczego – model Browna
  • Modelu dwuparametrowego wygładzania wykładniczego – model Holta
  • Metody wskaźników sezonowości
  • Modelu trzyparametrowego wygładzania wykładniczego – model Wintersa
  • Modeli analitycznych
 1. Metody prognozowania popytu długookresowego – czyli dlaczego tak trudno przewidywać w dłuższej perspektywie
 • Istota metod prognozowania długoterminowego – czyli jak spróbować przewidzieć co się wydarzy na rynku w dłuższej perspektywie
 • Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem arkusza MS Excel – czyli zbudujmy „aplikację” z zastosowaniem:
  • Modeli ekonometrycznych
  • Metod heurystycznych
  • Metod Analogowych
 1. Budowa procesu skutecznego prognozowania – czy lepiej prognozować od ogółu do szczegółu czy odwrotnie
 • Istota Planowanie Sprzedaży i Operacji (SOP) jako element skutecznego prognozowania popytu – przekleństwo czy dobrodziejstwo specjalisty ds. zapasów?
 • Przewidywanie popytu vs. planowanie marketingowe – czyli jak nie przegapić zwiększonego popytu na rynku
 • Zespół SOP – czyli nie pomiń nikogo, kto może mieć istotne informacje
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszaw; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
21-22.06.2024 Warszawa, 18-19.09.2024 Warszawa, 21-22.11.2024 Warszawa, 12-13.12.2024 Katowice
1590 zł + 23% VAT
1390 zł + 23% VAT
11-12.07.2024 on-line, 17-18.10.2024 on-line