Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kierowników HR wyższego i niższego szczebla, specjalistów ds. HR, specjalistów ds. strategii, specjalistów ds. controllingu, a także do prezesów, dyrektorów i właścicieli firm.

Cel szkolenia:
 • Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat zasad opracowywania strategii HRM oraz przygotowywania działu HR i jego pracowników do wspierania realizacji strategii biznesowej firmy
 • Przedstawienie zbadanych empirycznie powiązań między Zarządzaniem Kapitałem Ludzkim, a skutecznością w realizacji strategii biznesowej firm i ich wynikami ekonomicznymi
 • Przedstawienie roli Zasobów Ludzkich i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zapewnianiu odpowiedniej konfiguracji czynnika ludzkiego, procesów i technologii w tworzeniu kluczowych kompetencji firmy i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej.
 • Identyfikacja metod dostosowywania praktyk i systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi do wzmacniania zaangażowania pracowników i rozwijania innowacyjności organizacji
 • Przedstawienie procesu budowania strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi poprzez ćwiczenia i analizy przypadków.
 Metody pracy:
 • Mini wykłady
 • Ćwiczenia
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:
 • Przedstawienie wyników badań nad wpływem strategii HR na wyniki ekonomiczne firm i budowanie przewagi konkurencyjnej oraz na podstawie analizy doświadczeń firm takich, jak Google, Netflix, General Electric i wybrane firmy polskie
 • Wybrane czynniki wpływające na kształtowanie się oczekiwań wobec nowoczesnej funkcji HRM: zachowania interesariuszy, zmiany w funkcjonowaniu rynku, globalizacja, rozwój technologii, koncentracja uwagi na innowacyjności, zmiany w organizacji pracy, zmiany w prawie pracy,  wzrost znaczenia kwestii etycznych
 • Definiowanie ryzyk dla rozwoju organizacji, które są związane z Kapitałem Ludzkim i Wartościami Niematerialnymi
 • Główne etapy budowania Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Struktura dokumentu przedstawiającego Strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Analiza strategii firmy i definiowanie modelu wspierania realizacji celów strategicznych firmy poprzez działania w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dekodowanie strategii biznesowej Firmy)
 • Omówienie przykładów Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi wybranych firm
 • Analiza oczekiwań interesariuszy wobec Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie i definiowanie możliwych pól konfliktu i pól współpracy
 • Definiowanie głównych dźwigni wpływu Zarządzania Kapitałem Ludzkim na sposób funkcjonowania organizacji i jej wyniki ekonomiczne
 • Zmiana modelu działania pionu HR – nowe role, zadania i wymogi kompetencyjne
 • Wprowadzanie modelu budowy zaufania i partnerstwa do sposobu działania organizacji jako metody ułatwiającej budowanie zaangażowania pracowników i zarządzanie osiągnięciami
 • Określanie i rozpisywanie planów działania i inicjatyw wspierających realizację strategii HR, które są związane z transformacją sposobu działania organizacji w kierunku budowania silnego zaangażowania pracowników i ich związku emocjonalnego z Firmą
 • Określanie i rozpisywanie planów działania i inicjatyw innowacyjność organizacji i otwarcie pracowników na zmiany
 • Określanie kluczowych wskaźników dotyczących efektywności Zarządzania Zasobami Ludzki i wsparcia funkcji HR dla realizacji strategicznych celów firmy
 • Metody przygotowywania kluczowych osób w firmie do nowych ról w organizacji związanych z praktyczną realizacja nowej strategii Zarzadzania kapitałem Ludzkim
 • Ewaluacja i monitoring postępów w realizacji strategii HR w organizacji
 • Opracowywanie narracji komunikacyjnych pomagających w sugestywnym przedstawieniu roli funkcji HR na osiąganie celów biznesowych organizacji i wzmacnianiu pozycji funkcji HR
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

Kompetea all rights reserved

Projektowanie strategii HR zorientowanych na rozwój innowacyjności i wzrost zaangażowania pracowników
18-19.11.2019 Warszawa
1390 zł + 23% VAT