Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie z projektowania systemów premiowania zwiększających ekonomiczną efektywność działania firmy skierowane jest do kierowników HR wyższego i niższego szczebla, specjalistów ds. HR, specjalistów ds. controllingu, a także do właścicieli firm.

Cel szkolenia:
 • Przedstawienie szczegółowych metodyk stosowanych przy opracowywaniu silnie motywujących i wspierających realizację strategii biznesowej firmy, systemów premiowania i nagród, a w tym zasad przeprowadzania audytów obecnie działających rozwiązań, określania pożądanych kierunków ich zmian, analizy rynkowych benchmarków w zakresie stosowanych rozwiązań motywacyjnych oraz rozumienia ich potencjalnych wad i zalet.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego tworzenia systemów premiowania i nagradzania lub do efektywnej współpracy z zewnętrznymi konsultantami
 • Przekazanie wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w procesie audytowania systemów premiowania oraz określaniu kierunków ich pożądanej modyfikacji oraz opracowywania nowych systemów rozpoczynając pracę „od białej kartki papieru”, a więc od samego początku.
 • Przeanalizowane zostaną wspólnie zasady i konkretne metody kształtowania systemu premiowania adekwatnych do potrzeb różnych grup zawodowych, w tym m.in. menedżerów, pracowników produkcji, handlowców, ekspertów merytorycznych i młodych talentów.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do stosowania metodyki Idealized Design oraz analizy systemowej, które umożliwiają tworzenie rozwiązań pozbawionych wad systemów obecnie stosowanych i pozwalających na wspieranie realizacji strategii biznesowej firmy.
 Metody pracy:
 • Mini wykłady
 • Ćwiczenia
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:
 1. Audyt efektywności systemu premiowania
 2. Budowa efektywnych systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy.
 3. Zasady systemu zarządzania przez cele
  • Cele strategiczne firmy, a cele jednostek organizacyjnych, zespołów i pracowników
  • Cele i główne funkcje systemu
 4. Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
 5. Kaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji –zasady i ćwiczenie
 6. Parametryzacja celów / zadań –zasady i ćwiczenie
 7. Zasada SMART w planowaniu celów
  • Postawienie celów zgodnie ze SMART – ćwiczenie
  • Zarządzanie przez Cele w podejściu OKR (Objectives and Key Results) oraz V2MOM
 8. Proste i zaawansowane wskaźniki realizacji celów
  • Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
  • Realizacja celów i wsparcie w realizacji
  • Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR –zasady i ćwiczenie
  • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność zarządzania zespołem przez menedżerów
  • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
 9. Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
  • Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
  • Omówienie wpływu wyników rozliczania celów na możliwe decyzje względem pracownika
  • Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów – przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 10. Inne koncepcje wynagradzania za efekty i ich zasady
  • Systemy wydajności
  • Systemy oceny wyników ilościowych
  • Systemy oceny jakości
  • Systemy oceny wskaźnikowej – KPI
  • Zrównoważona Karta Wyników
 11. Powiązanie wynagrodzeń zmiennych z wynikami biznesowymi
  • Wynagradzanie za efekty – koncepcja motywowania
  • Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  • Premiowanie na bazie systemu zarządzania przez cele
  • Wynagrodzenia zależne od target sprzedaży – systemy prowizyjne
  • Wynagrodzenia zależne od ilości – systemy akordowe
  • Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  • Wynagrodzenia zależne od innowacyjności – premie projektowe
  • Nagrody za szczególne osiągnięcia i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  • Składniki materialne (niefinansowe) i ich rozdział w zależności od wyników
  • Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych
  • Wpływ efektywności pracy na stałe składniki wynagradzania oraz perspektywy awansowe – możliwości i kontrowersje
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Projektowanie systemów premiowania zwiększających ekonomiczną efektywność działania firmy
zapytaj o termin