Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Przywództwo i zarządzanie zespołem – trening umiejętności dla menedżerów

Cele szkolenia:
Metod zarządzania można się nauczyć, przywództwo zależy od charyzmy. Lecz ją również można wypracować. Kluczem sukcesu menedżera jest umiejętne nawiązywanie relacji biznesowych, jak też znajomość procesów jakie mają miejsce w jego zespole

Metody pracy:

Trening prowadzony jest w formule aktywnej, większość opiera się na casestudies, ćwiczeniach i warsztatach i wymianie opinii. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie metod zarządzania. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką przywództwa i zarządzania zespołem.
 
Program szkolenia:
 
Dzień 1
1. Funkcje i role menedżera :
a. O zarządzaniu konkretnie : 5 funkcji i 10 ról menedżera
b. Przywództwo a zarządzanie / kierowanie
2. Przywództwo :
a. Władza i jej źródła
b. Idea Przywództwa
c. Budowanie relacji lider – pracownik jako podstawa motywowania
d. Przywództwo a zaufanie i odpowiedzialność
e. Cechy przywódcze i anty-przywódcze
f. Kilka słów o etyce przywódców i menedżerów oraz o etyce pracy
g. Różne podejścia do przywództwa: cechy, zachowania, sytuacje i środowiska kreujące przywódców
3. Znani przywódcy i ich metody zarządzania ludźmi – przegląd praktyk najskuteczniejszych sposobów motywowania do osiągnięć na przykładzie realnych przywódców, mających różne metody działania i style przywódcze.
4. Systematyka w zarządzaniu :
a. Organizacja w 6 ramkach
b. 7 kluczy do przywództwa
5. Możliwości i preferencje – odkrywanie własnego stylu przywódczego.
6. Sprawdzone praktyki zarządzania ludźmi :
a. Podpatrujmy znanych praktyków biznesowych – metody Covey’a, Maxwel‘a, Welch’a, Powel’a,
b. Analiza studiów przypadków kryzysu przywództwa w firmie i zespole oraz praktyczne budowanie rozwiązań budowy autorytetu szefa
7. Systemowe stosowanie technik przywódczych – rady dla charyzmatycznego przywódcy.
Dzień 2
1. Budowa i funkcjonowanie zespołu
2. Fazy życia zespołu
3. Procesy grupowe a synergia w zespole
4. Wspólne wartości jako siła integrująca zespół
5. Reguły funkcjonowania efektywnego zespołu (podstawowe zasady regulujące efektywną pracę zespołu)
6. Style przywódcze a zespół – przywództwo sytuacyjne w praktyce
7. Tworzenie warunków sprzyjających współpracy (zaufanie, otwartość, wymiana informacji)
8. Ustalanie priorytetów i wyznaczanie celów dla zespołu
9. Planowanie, kontrolowanie i doskonalenie pracy zespołu
10. Osiąganie porozumienia w zespole
11. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań zespołu.
a. Planowanie i przygotowywanie spotkań
b. Zasady prowadzenia dyskusji i spotkań (dyscyplina, kultura, przygotowanie, rzeczowość),
12. Techniki kreatywne i techniki rozwiązywania problemów w zespole
a. Precyzyjne wyznaczanie zadań do realizacji
b. Przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
13. Porządkowanie informacji i finalizowanie spotkań
14. Twardy akcent na zakończenie : skuteczne kontrolowanie efektów
Trener:
Beata Wiernicka-Bełz

Absolwentka studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego oraz Polsko-Niemieckiego Studium Menadżerskiego o specjalizacji „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczenie zawodowe obejmuje szesnaście lat pracy dla firm z różnych branż na stanowisku managerskim HR. Realizuje lub współpracuje przy projektach HR dla wielu międzynarodowych i polskich klientów, dostarczając im rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji. Specjalizuje się w projektach doradczych i szkoleniowych z zakresu ZZL. Posiada tytuł Master of NLP. Ma również istotne dokonania na polu analizy i oceny potencjału menadżerskiego realizując wiele projektów z tego zakresu oraz rekrutacji i selekcji personelu. Zespoły, którymi kierowała lub była członkiem, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi – co stanowi jej zawodową dewizę.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1290 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Przywództwo i zarządzanie zespołem
do ustalenia
1290 zł + 23% VAT/ osoba