Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Nowoczesne przywództwo opiera się nie tylko na umiejętności współpracy z zespołem, motywowaniu go do działania w trudnych sytuacjach biznesowych, ale także do angażowania i inspirowania podwładnych. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z określeniem kompetencji współczesnego lidera, budowaniem autorytetu bez używania władzy formalnej, skuteczną i efektywną komunikacją oraz zarządzaniem, z wykorzystaniem modelu przywództwa sytuacyjnego i modelu wartości. Odpowiemy na pytanie jak stać się liderem, za którym chcą podążać ludzie.

Adresaci szkolenia:

menedżerowie, kierownicy, właściciele firmy

Cel szkolenia:
 • stosowania zasad przewodzenia i budowania własnego wizerunku nowoczesnego leadera
 • odkrywania różnic między menedżerem/ liderem a przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa
 • komunikacji poprzez ćwiczenie technik optymalnej komunikacji z trudnym „odbiorcą”
 • stosowania zasad zarządzania sytuacyjnego wg Blancharda
 • stosowania różnych stylów kierowania- odpowiednio do etapu rozwoju członka zespołu oraz jego motywacji
 • odpowiedniego diagnozowania sytuacji oraz określenia potrzeb i kompetencji indywidualnych członka zespołu
 • definiowania technik ułatwiających  porozumiewanie się ze współpracownikiem,  aby efektywniej zrealizować cele
 • zdefiniowania technik używanych przez najlepszych menedżerów na świecie
 • wypracowania własnego spojrzenia na sposób kierowania podwładnymi i dostosowania go do realiów firmy w której się pracuje
 Metody pracy:

Metoda nauczania oparta na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy i umiejętności uczestników, następnym krokiem jest przekazanie nowej wiedzy i przećwiczenie umiejętności. Moduł kończy się ćwiczeniem utrwalającym nową wiedzę i umiejętności. W ramach pracy szczególne baczenie kładzione jest na transfer nowej wiedzy i umiejętności do rzeczywistej sytuacji uczestnika szkolenia, tak, żeby nową wiedzę i umiejętności wiedział kiedy, gdzie i jak może zastosować. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusje
 • burze mózgów
Program szkolenia:
 1. Zarządzanie i przywództwo
  • zarządzanie i przywództwo, w czym są podobne a w czym się różnią
  • przywództwo – kilka kluczowych informacji
   • władza i jej źródła
   • idea „Przywództwa”
   • budowanie relacji lider – pracownik jako podstawa motywowania
   • budowanie autorytetu, czyli jak pogodzić troskę o ludzi, z troską o zadania?
   • metody budowania autorytetu
   • przywództwo a zaufanie i odpowiedzialność
   • cechy przywódcze i anty-przywódcze
   • kilka słów o etyce przywódców i menedżerów oraz o etyce pracy
   • różne podejścia do przywództwa: cechy, zachowania, sytuacje i środowiska kreujące przywódców
 2. Etyczne wywieranie wpływu w praktyce lidera
  • perswazja i manipulacja – w czym są podobne a czym się różnią?
   • charakterystyka technik wywierania wpływu
   • taktyki wpływu społecznego – jak przekonywać ludzi do swojej wizji.
  • budowanie kultury skutecznej i bezkonfliktowej współpracy na bazie wspólnych wartości
   • wartości w pracy zawodowej – co nas łączy?
   • rozpoznawanie własnej i podwładnych hierarchii wartości.
  • metody komunikacji trudnych i kontrowersyjnych decyzji
   • sposoby radzenia sobie z narzekaniem, malkontenctwem i przekonaniem, że to się nigdy nie uda
   • bezinwazyjnie kierowanie uwagą rozmówcy
   • motywacja w przywództwie – dlaczego jest tak istotna?
 1. Znani przywódcy i ich metody zarządzania ludźmi – przegląd praktyk najskuteczniejszych sposobów działania do osiągnięć na przykładzie realnych przywódców, mających różne metody działania i style przywódcze.
 2. Wybrane techniki w rozwoju przywództwa
  • organizacja w 6 ramkach
  • 7 kluczy do przywództwa
  • analiza studiów przypadków kryzysu przywództwa w firmie i zespole oraz praktyczne budowanie rozwiązań budowy autorytetu szefa
  • teoria i praktyka w obszarze kręgu wpływu ws kręgu zainteresowań
  • trening pro aktywności ws reaktywności
  • rozwój działanie w kategoriach “wygrana-wygrana”
  • kilka słów o radzeniu sobie ze stresem
 1. Efektywne zarządzanie sobą i w organizacji wg K. Blancharda (model HPO SCORES)
  • diagnozowanie poziomu rozwoju pracownika
   • poziomy kompetencji i zaangażowania w realizację zadań
   • diagnozowanie poziomu kompetencji podległego zespołu
   • typy pracowników ze względu na motywację, wiedzę, umiejętności
  • systemowe stosowanie technik przywódczych – rady dla charyzmatycznego przywódcy
  • skuteczność przywódcy transformacyjnego
   • optymistyczna wizja przyszłości
   • poświęcenie celów jednostkowych celom organizacji
   • wspieranie innowacyjności
   • modelowanie etyką własną
  • efektywne funkcjonowanie zespołu – organizacja i otoczenie biznesowe – koncepcja przywództwa 4D
 1. Metody wspomagające rozwiązywanie problemów skutecznego przywódcy
  • technika Walta Disneya
  • technika da Vinciego
  • technika Kapeluszy De Bono
  • zasady i techniki zarządzania zmianą
  • coachingowy styl zarządzania a przywództwo sytuacyjne – elastyczne podejście
  • piramida Lencioni i jej wpływ na przywództwo
 1. Inteligencja emocjonalna i analiza transakcyjna w przewodzeniu ludźmi
  • koło umiejętności- podstawowe obszary kompetencji nowoczesnego menedżera
  • silne strony menedżera i obszary do rozwoju, mapa rozwoju osobistego
  • kluczowe elementy analizy transakcyjnej i jej oddziaływanie na zmianę postaw i zachowań
 1. Podsumowanie szkolenia i utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Przywództwo - budowanie autorytetu lidera i skuteczne przewodzenie zespołowi bez używania władzy formalnej
20-21.06.2024 Warszawa, 26-27.09.2024 Warszawa, 09-10.12.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba
1450 zł + 23% VAT/ osoba
27-28.05.2024 on-line, 21-22.11.2024 on-line