Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

  • małe warsztatowe grupy do 10 osób
  • e-mentoring do 60 dni od daty zakończenia szkolenia
  • zadania utrwalające – w okresie po 3, 6, 9 i 12 tygodniach od momentu zakończenia szkolenia; uczestnicy drogą mailową otrzymują zadania, których celem jest utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu, przełożenie jej na praktykę biznesową
  • opcjonalnie diagnoza stylu przywództwa narzędziem ILM72 z feedbackiem indywidualnym ( dowiedz się więcej o narzędziu >>> więcej)
 Adresaci szkolenia:
  • prezesi, dyrektorzy zarządzający,
  • osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołem pracowników,
  • menedżerowie działów HR,
  • właściciele firm.
Cel szkolenia:
  • Pogłębienie świadomości własnych silnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście bycia przywódcą i wzorcem dla podwładnych.
  • Przećwiczenie konkretnych umiejętności wspomagających działanie spójne z ideą przywództwa na co dzień.
 Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi Uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. Uczestnicy są także zapraszani do wspólnych dyskusji, wymiany doświadczeń a także refleksji nad własnym sposobem myślenia i działania.

Uczestnicy otrzymają zdjęcia plakatów wypracowanych podczas szkolenia oraz ewentualne materiały dodatkowe, które pojawią się podczas spotkania (po szkoleniu, w wersji elektronicznej).

Szkolenie prowadzi certyfikowany diagnosta stylu przywództwa ILM72 oraz siły i odporności psychicznej MTQ48. 

Program szkolenia:

Moduł I: Przywództwo – co to takiego?
Cel: Doprecyzowanie, kim jest „przywódca” i czym różni się od „menedżera”

Facylitacja: Przywódca i menedżer. Dwie strony tego samego medalu?
Przywództwo a charyzma
Przywództwo a rzeczywiste angażowanie: Motywacja 3.0

Moduł II: Pięć poziomów przywództwa
Cel: Doprecyzowanie sposobów działania i kompetencji przywódcy w zależności od poziomu, z którego działa

Autodiagnoza: Mój potencjał przywódczy. Szanse i zagrożenia
Pięć poziomów przywództwa: Charakterystyka
Podstawy działania przywódcy w zależności od poziomu: Model W-PUW

Moduł III: Punkty wyjścia dla przywódcy, czyli Wartości
Cel: Identyfikacja kluczowych wartości w działaniu Uczestników i ich wpływu na ich potencjał przywódczy

Przywództwo osobiste – punkt wyjścia
Moje wartości i ich spójność w różnych obszarach życia. Wartości-cele i wartości-środki
Moje wartości a moje działania: Autoanaliza. Obszary utrzymania i obszary wzmacniania
Budowanie zespołu w oparciu o wartości: Twoje expose

Moduł IV: Przywódca skoncentrowany na efektywności i rozwoju
Cel: Przegląd oraz przećwiczenie wybranych narzędzi

Przywództwo poziomu 3 i 4 = Management 3.0.
Zwiększanie efektywności = zarządzanie zmianą i angażowanie do tego ludzi
Rozwój = wzmacnianie potencjału ludzi i zespołów na co dzień
Analiza przykładów Uczestników: Sytuacja – propozycja działań. Praca grupowa i dyskusja

Moduł V: Moja misja, jako przywódcy
Cel: Wypracowanie indywidualnych zobowiązań (przede wszystkim wobec siebie)

‘Lądowanie’ – podsumowanie indywidualne (praca z przestrzenią)
Określenie indywidualnego ‘śladu przywództwa’: Moja misja oraz podstawy działania, na których się oprę

* Program szkolenia jest objęty prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie programu bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Skuteczy leadership. Warsztat z przywództwa.
05-06.12.2019 Warszawa
1450 zł + 23% VAT