Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest nadawcom przesyłek (producentom, dostawcom i sprzedawcom), pracownikom działów transportu i logistyki, przewoźnikom oraz spedytorom.

Cel szkolenia:
 • przybliżenie podstaw prawnych odpowiedzialności prawnej przewoźnika i spedytora
 • charakterystyka różnic w reklamacji z tytułu sprzedaży a reklamacji z tytułu przewozu
 • przedstawienie praw nadawcy przesyłki; sposobów zabezpieczania interesów nadawcy
 • omówienie procedury reklamacyjnej z tytułu przewozu
 • omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie reklamacyjnym
 • przybliżenie procedury reklamacyjnej w transporcie międzynarodowym
Program szkolenia:

Wprowadzenie do reklamacji:

 1. Umowa jako podstawa reklamacji w przewozie i spedycji
 2. Zasady odpowiedzialności na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych,
 3. Konsument – jako uprzywilejowana strona umowy przewozu

Umowy dot. przewozu:

 1. Charakterystyka umowy przewozu, elementy umowy przewozu
 2. zapisy nieważne w umowie;
 3. Strony umowy przewozu, forma organizacyjna przewoźnika
 4. Środek transportu a umowa przewozu
 5. List przewozowy i jego składowe
 6. Stan przesyłki, oświadczenie nadawcy o zwolnieniu przewoźnika od potencjalnej odpowiedzialności
 7. Załadunek
 8. Termin przewozu, wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie
 9. Przeszkody w wydaniu przesyłki, niemożność doręczenia przesyłki,
 10. Odstąpienie od umowy

Reklamacja dot. przewozu

 1. Warunki uznania reklamacji przez przewoźnika,
 2. Materiał dowodowy,
 3. Terminy,
 4. Automatyczne uznanie reklamacji przez przewoźnika
 5. Odszkodowanie – zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 6. Przedawnienie roszczeń

Umowa spedycji:

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu – podstawowe różnice
 2. Prawa i obowiązki stron umowy
 3. Odpowiedzialność spedytora, wyłączenie odpowiedzialności spedytora, zakres odpowiedzialności

Reklamacje dot. spedycji

 1. Opóźnienie, zwłoka
 2. Wyłączenie odpowiedzialności spedytora
 3. Proces reklamacyjny
 4. Terminy dot. reklamacji
 5. Odszkodowanie – wysokość odszkodowania i zasady jego ustalania

Prawo reklamacyjne międzynarodowe (CMR)

 1. Hierarchia aktów
 2. Zakres zastosowania
 3. Odpowiedzialność przewoźnika – zakres odpowiedzialności, maksymalna wysokość odszkodowania

Incoterms 2010

 1. Charakterystyka wybranych reguł Incoterms
 2. Reguły dla środków transportu
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
870 zł + 23% VAT
750 zł+ 23% VAT
13.03.2023 on-line, 26.05.2023 on-line