Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Budowanie efektywnego zespołu to klucz do sukcesu w każdej organizacji. Menedżerowie odgrywają w tym procesie kluczową rolę, ponieważ to oni są finalnie odpowiedzialni za rekrutację i zarządzanie zespołem. Szkolenie pomaga menedżerom zrozumieć cały proces rekrutacji od analizy potrzeb kadrowych, poprzez tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń, selekcję kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, aż po finalne zatrudnienie i wdrożenie nowego pracownika. Chcemy by menedżerowie nauczyli się jak precyzyjnie określać wymagania stanowiska oraz jak oceniać, czy kandydat będzie pasował do kultury organizacyjnej firmy czy też nie.

 Adresaci szkolenia:

Menedżerowie:

 • Odpowiedzialni lub współodpowiedzialni za rekrutację pracowników
 • Kierujący zespołami
 • Planujący zatrudnienie nowych osób
 • Osoby przygotowujące się do roli menedżera
Cel szkolenia:
 • Poznanie trendów w obszarze nowoczesnego prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Zdobycie wiedzy na temat odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych: przegląd efektywnych metod oraz narzędzi rekrutacji i selekcji.
 • Poznanie perspektywy HR oraz wzmocnienie umiejętności efektywnej współpracy ze wszystkimi stronami procesu rekrutacji
 • Dogłębne zrozumienie kontekstu, w którym osadzona jest rekrutacja
 • Prowadzenie efektywnych rozmów kwalifikacyjnych: Zadawanie odpowiednich pytań i obserwowanie kandydatów, aby ocenić ich umiejętności, doświadczenie i kompetencje.
 • Budowanie pragnienia kandydatów do pracy w zespole: Zaprezentowanie kandydatom kultury organizacyjnej, wartości firmy i korzyści płynących z pracy w zespole.

Korzyści ze szkolenia rekrutacja dla menedżerów:

Dla menedżerów:

 • Zwiększenie trafności decyzji rekrutacyjnych:
  • Nabycie umiejętności definiowania profilu kandydata.
  • Poznanie efektywnych narzędzi oraz technik rekrutacji i selekcji.
  • Umiejętność prowadzenia trafnych rozmów kwalifikacyjnych.
  • Znaczne poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących realnej diagnozie kwalifikacji, kompetencji i motywacji kandydata – fizyczne pozyskanie puli narzędzi selekcyjnych do użytkowania przez uczestników szkoleń w swoich organizacjach
 • Oszczędność czasu i pieniędzy:
  • Zmniejszenie rotacji pracowników.
  • Unikanie błędnych rekrutacji.
  • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich.
 • Wzrost pewności siebie i komfortu w rekrutacji:
  • Poznanie kluczowych etapów procesu rekrutacji.
  • Umiejętność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy.
  • Prowadzenie rekrutacji z większą swobodą.
 • Budowanie silnego zespołu:
  • Nabycie umiejętności angażowania kandydatów i budowania relacji.
  • Efektywne prezentowanie firmy, jej wartości i kultury.
  • Pozyskiwanie talentów
 • Wzmocnienie marki pracodawcy:
  • Poznanie znaczenia employer brandingu.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy.
  • Prezentowanie wartości i kultury firmy, aby przyciągać najlepszych kandydatów

Dla firmy:

 • Wzrost produktywności i efektywności:
  • Zatrudnienie odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska.
  • Lepsze dopasowanie umiejętności i doświadczenia pracowników do potrzeb firmy.
  • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Poprawa atmosfery w pracy:
  • Zmniejszenie konfliktów i napięć w zespole.
  • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.
  • Wzrost satysfakcji z pracy.
 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej:
  • Pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych talentów na rynku.
  • Budowanie silnej marki pracodawcy.
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy.

Program szkolenia z rekrutacji dla menedżerów:

Rekrutacja i selekcja – wyzwania współczesnego rynku pracy:

 • Analiza twardych danych i trendów: poznanie realiów rynku pracy i oczekiwań kandydatów.
 • Kompetencje przyszłości
 • Ocena kosztów błędów rekrutacyjnych i jak uniknąć pomyłki w wyborze kandydata.
 • Budowanie employer brandingu i candidate experience w celu przyciagnięcia najlepiej dopasowanych kandydatów.

Efektywny proces rekrutacji i selekcji:

 • Kluczowe determinanty efektywnej współpracy z HR
 • Dopasowanie profilu kandydata do polityki personalnej: dopasowanie profilu do strategii firmy, wartości i realnych potrzeb zespołu.
 • Tworzenie precyzyjnego i inspirującego opisu stanowiska pracy oraz ogłoszenia o pracę.
 • Monitorowanie efektywności rekrutacji za pomocą wskaźników controllingu personalnego z obszaru rekrutacji.

Selekcja pracowników – etapy i narzędzia:

 • Przegląd najskuteczniejszych metod selekcji wraz z oceną kosztów, czasochłonności i trafności
 • Nauka oceny CV, profilu na LinkedIn i dostępnych informacji

Rozmowa rekrutacyjna – klucz do sukcesu:

 • Stworzenie komfortowej atmosfery i zdobycie rzetelnych informacji podczas wywiadu zawodowego.
 • Poznanie uniwersalnych pytań, które sprawdzą się w każdym przypadku.
 • Unikanie pytań dyskryminujących lub nieefektywnych.

Kompetencje – źródło informacji o kandydacie. Przećwiczenie różnych opcji przykładowych pytań kompetencyjnych.

 • Nauka prowadzenia wywiadu behawioralnego – narzędzia do oceny kompetencji kandydatów
 • Przeprowadzenie praktycznego treningu – wywiadu behawioralnego.

Inne, wybrane efektywne narzędzia diagnostyczne:

 • Przegląd wybranych metod selekcyjnych, takich jak testy sytuacyjne, próbki pracy, studia przypadków inspirowane assessment center.

Błędy w rekrutacji i selekcji – jak ich unikać?

 • Nauka na błędach innych – poznanie typowych błędów i ich konsekwencji.
 • Prawno-etyczne aspekty rekrutacji.

Podsumowanie szkolenia:

 • Omówienie praktycznych implikacji – wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
 • Wypracowanie planu działania dotyczącego wdrożenia nowych rozwiązań w swojej firmie.
Prowadzący:

Anna Kasperowicz

Doświadczony trener HR-owiec, rekruter. Blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze HR. Zwolenniczka systemowego podejścia do rozwoju pracowników. Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze m.in. w obszarze ZZL, rekrutacji, diagnozy potencjału kadry specjalistycznej i menedżerskiej, rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, budowy modeli kompetencyjnych odzwierciedlających wartości firmowe, zintegrowanych systemów motywacyjnych, opisów stanowisk pracy, projektowania ścieżek karier. Wcześniej doświadczenie wewnątrzorganizacyjne zdobywała pracując w firmach o różnych kulturach organizacyjnych. Odpowiadała m.in. za kierowanie inicjatywą strategiczną związaną z budową efektywnego systemu motywacyjnego, implementację strategii biznesowej do strategii personalnej, mapowanie procesów, opisy stanowisk pracy, budowę modeli kompetencyjnych, tworzenie programów rozwojowych odpowiadających na indywidualne potrzeby jednostek biznesowych, projektowanie oraz wdrożenie oceny okresowej pracowników i zasad premiowania, projektowanie wskaźników controllingu personalnego diagnozujących efektywność polityki HR w organizacji, rekrutacje, programy employer brandingowe oraz wspieranie kadry menedżerskiej w komunikowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych. Autorka kompleksowych programów rozwojowych oraz narzędzi do oceny kompetencji. Jest wykładowcą w formule praktycy-praktykom na studiach podyplomowych z obszaru HR w Akademii Leona Koźmińskiego oraz na studiach pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ponadto wspiera przyszłych inżynierów w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie prowadząc autorskie warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz przedsiębiorczości. Poza środowiskiem akademickim i korporacyjnym aktualnie jako coach kariery oraz mentor w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w programie “My Digital LIFE” wspiera w odkrywaniu potencjału oraz orientacji zawodowej na rynku pracy. Ponadto pełni rolę doradcy zawodowego w programach realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W latach 2020-2023 pełniła rolę konsultanta ds. profili kompetencyjnych w Branżowych Bilansach Kapitału Ludzkiego PARP. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim, Studiów MBA HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Laboratorium Psychoedukacji i FRDL, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych.

 

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum miasta; informacje u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Jak zrekrutować efektywnego i zaangażowanego pracownika - kluczowe umiejętności i narzędzia dla menedżerów
18.10.2024 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba
1090 zł + 23% VAT/ osoba
23.09.2024 on-line, 25.11.2024 on-line