Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

pracownicy działów kadr, działów personalnych, osoby mające do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, wymagań i praktycznych rozwiązań pozwalających na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia (RODO).

Program szkolenia z RODO w HR:

1. RODO a ustawa o ochronie danych osobowych

 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • kary finansowe za naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych

2. Dane osobowe w procesie zatrudnienia – kandydaci do pracy i pracownicy

 • Zasady przetwarzania danych związane z rekrutacją – kodeks pracy a RODO
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz wrażliwych
 • Rekrutacja i zatrudnianie pracowników
 • Rozmowa kwalifikacyjna a RODO – popełniane błędy w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenia składane przez kandydatów do pracy
 • Umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

3. Nowelizacja kodeksu pracy

 • Nowa interpretacja dot. definicji danych osobowych
 • Możliwość pozyskiwania danych osobowych o kandydacie lub pracowniku przez pracodawcę
 • Zgoda kandydata lub pracownika – kiedy jest wymagana?
 • Dane biometryczne w zakładzie pracy (np. w celu potwierdzania obecności)
 • Monitoring wizyjny w firmie – obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

4. Obowiązek informowania UODO o naruszeniu ochrony danych osobowych

 • Termin zgłoszenia
 • Incydent w zakresie naruszenia RODO
 • Rejestr naruszeń

5. Prawa kandydatów, pracowników, byłych pracowników i rodzin pracowników – w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • żądanie przeniesienia danych
 • Żądanie wglądu w dane osobowe
 • Klauzule informacyjne
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do sprzeciwu

6. Okres przechowywania danych związanych z zatrudnieniem

 • Dane kadrowe
 • Dane kandydatów do pracy
 • Dane pracowników
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie danych kadrowych

7. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

 • Obowiązek powołania – na kim spoczywa
 • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO
 • praktyka funkcjonowania IOD/DPO w organizacji

8. Narzędzia do wykorzystania we własnej organizacji

 • Rejestr czynności przetwarzania danych
 • Rejestr naruszeń
 • Przykładowe klauzule informacyjne
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

RODO w HR i rekrutacji
750 zł + 23% VAT/ osoba
15.10.2024 on-line, 25.11.2024 on-line