Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Rozwiązywanie konfliktów

Elementy mediacji w miejscu pracy i w grupach nieformalnych.

Cele szkolenia:

 • Przećwiczenie umiejętności mediowania sporów
 • Zwiększenie wiedzy o skutecznych metodach radzenia sobie z konfliktami w grupach nieformalnych i pracowniczych
 • Rozwój umiejętności planowania rozmów i zarządzania sporem

Korzyści ze szkolenia:

 • Ograniczenie negatywnych efektów konfliktu
 • Skrócenie czasu trwania konfliktów
 • Zwiększenie umiejętności budowania autorytetu w konflikcie
 • Budowanie trwalszych, stabilniejszych rozwiązań

Metody pracy:

 • ćwiczenia symulacyjne
 • prace grupowe i indywidualne,
 • prezentacje na forum,
 • praca z handoutami, ćwiczenia papier – ołówek,
 • dyskusje moderowane.

Program szkolenia:

Moduł 1. Wprowadzenie do konfliktów, czyli co dzieje się w trakcie sporu

 • Typologia konfliktów – obszary sprzyjające eskalacji i deeskalacji konfliktu
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Mediacje – kiedy warto skłaniać do rozmowy i kto może to zrobić

Moduł 2. Otoczenie konfliktu

 • Identyfikacja stron i interesariuszy konfliktu
 • Interesy rozjemcy – wzajemny wpływ konfliktu i nieformalnych zasad funkcjonowania grupy i elementy prewencji konfliktów

Moduł 3. Umiejętności rozjemcy – mediatora

 • Zasady konstruktywnego rozwiązywania sporów
 • Etapy mediacji (z uwzględnieniem specyfiki mediacji pracowniczych i mediacji w grupach zadaniowych)
 • Analiza sytuacji i przygotowanie do rozmów
 • Budowanie trwałego rozwiązania

Moduł 4. Komunikacja w konflikcie

 • Konflikt jako sytuacja, gdy wszyscy mówią i nikt nie słucha
 • Słuchanie bierne a słuchanie aktywne
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Komunikacja narzędziem mediatora  – techniki zarządzania rozmową
 • Komunikacja bezpośrednia i zapośredniczona między stronami sporów – rola spotkań indywidualnych oraz komunikacji elektronicznej w eskalacji i deeskalacji konfliktu

Moduł 5. Obszary dodatkowe: Emocje i stres jako nieodłączne elementy konfliktu

 • Zarządzanie emocjami w konflikcie
 • Poziom stresu a obszary konfliktowe – diagnoza własnych obszarów stresowych
 • Eustres  i dystres, czyli poszukiwanie optymalnego poziomu pobudzenia
 • Zestresuj się – czyli zarządzanie stresem w psychologii pozytywnej

Trener:

Agnieszka Mulak

Trener umiejętności interpersonalnych z wieloletnim doświadczeniem. Doktorant Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia na temat wykorzystania gier w edukacji i szkoleniach biznesowych. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie konfliktów, negocjacji, mediacji i facylitacji, komunikacji interpersonalnej, oraz zarządzania projektami. Autor gier negocjacyjnych opartych na case’ach dużych transakcji biznesowych. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu i stażysta w Grupie TROP, gdzie brała udział w tworzeniu Akademii Superwizora – szkoły doskonalenia umiejętności trenerskich dla osób z długim stażem prowadzenia warsztatów.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1090 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Rozwiązywanie konfliktów
do ustalenia
1090 zł + 23% VAT/ osoba