Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Słowa z przedmowy do wydania książki „Servant leadeship w praktyce”:

„Na górze człowiek jest sam jak palec. Skoro będąc na górze, czuje się osamotniony, to znaczy, że nikt za nim nie podąża. Jeśli to prawda, lepiej zejść ze szczytu do miejsca, w którym są ludzie – a potem, ramię w ramię wspiąć się z nimi na szczyt.”. 
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób – menadżerów, koordynatorów, liderów  którzy są odpowiedzialni za zarządzanie pracą zespołów zadaniowych czy grup eksperckich i projektowych w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności przywódcze w filozofii przywództwa służebnego.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować modele realizacji procesów ZZL w podległym zespole opierając się na standardach organizacji
 • Opracować program optymalizacji działań organizacyjnych wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji z uwzględnieniem potencjałów pracowników w zespole
 • Dokonać wyboru sposobów bezpośredniego reagowania oraz interwencji w stosunku do współpracowników rozwijających ich proaktywność i partycypację w odpowiedzialności
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Koordynować przebieg procesów biznesowych w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia metodami nieingerującymi w etyczne normy kultury pracy
 • Określić i dobrać sposoby reagowania i ścieżkę rozwoju współpracy osobistej z członkami zarządzanego zespołu
 • Zbudować profesjonalny wizerunek lidera – eksperta podążającego w kierunku turkusowych organizacji w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktaże narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne , zespołowe, grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników oraz narzędzia diagnozujące zespoły wraz interpretacja wyników i konsultacja bieżąca w wymiarach indywidualnym i/lub grupowym
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
Program szkolenia:

FUNDAMENTY PRZYWÓDZTWA SŁUŻEBNEGO

 1. „Servant leadership” – innowacyjna wizja F. Laloux
 2. Od czerwieni do turkusu – historyczna i rozwojowa perspektywa organizacji pracy
 3. Przywództwo służebne vs. hierarchiczne
 4. Przykład liderów służebnych i ich podejścia do działania
 5. Pułapki i możliwości fałszywej interpretacji modelu przywództwa służebnego
 6. Umiejętności „kolorowej komunikacji” – czyli właściwy azymut na oczekiwaną zmianę postrzegania organizacji
 7. Przywództwo służebne w praktyce, czyli co możemy zrobić u siebie JUŻ?
 8. Przywództwo służebne a rzeczywistość; perspektywa krajowego rynku pracy i ograniczenia w dojściu do etapu turkusu

DOSKONALENIE ROLI MENADŻERA

 1. Funkcje i role menadżerów i liderów – wyzwania nowych czasów – szansa na zmianę optyki w postrzeganiu nowoczesnego przywództwa
 2. Cechy i umiejętności menadżerów (*profil kompetencyjny menadżerski ukierunkowany na kluczowe umiejętności SL)
 3. Budowanie zaufania i wiarygodności po zmianie roli (perspektywa awansu hierarchicznego wewnątrz i zewnątrz organizacyjnego)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi* (dla menadżerów w/po sukcesji)
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Budowanie autorytetu formalnego i nieformalnego
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością)
 4. Model liderski SELFLESS (kalibracja roli menadżera w filozofii SL)
 5. Cechy wspólne modelu SL i możliwości diagnozowania jej poziomów w organizacji
 6. Implementacja zasad przywództwa służebnego w bieżącą pracę zespołów i menadżerów w modelu zrównoważonego rozwoju organizacyjnego
 7. Oddziaływanie na zaangażowanie podległego zespołu – proaktywność w ujęciu bieżących i okresowych celów w zespołach zadaniowych
 8. Wsparcie pracowników (komunikacja i efektywność pracy) w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
 9. Neutralizacja zachowań i kosztów reaktywnego podejścia podległego zespołu
 10. Analiza kluczowych ryzyk organizacyjnych (krajowy rynek pracy) oraz sposoby przeciwdziałania odchyleniom wdrożenia SL (skala mikro i makro grup)

NARZĘDZIA PRACY LIDERA SŁUŻEBNEGO

 1. Taktyka CMOWT jako struktura działania menadżera aktywizująca świadomą postawę Przywódczy służebnego
 2. Efektywne rozmowy w kontekście skuteczności pracy
 3. Narzędzia efektywnej komunikacji – modele rozmów
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Reakcje na gry i mechanizmy podczas udzielania informacji zwrotnej
 4. Model Blancharda – przywództwo wyższego stopnia jako kluczowe narzędzie wspierające bieżące prowadzenie zespołów w filozofii SL
 5. Typologia pracowników – behawioralne ujęcie w kontekście zaangażowania i wyników pracy – prowadzenie menadżerskie w modelu przywództwa sytuacyjnego
 6. Narzędzia komunikacji menadżerskiej – narzędzia wspierające cele menadżerskie
  • Feedback kierowany
  • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników
  • Grupa reflektująca
  • Mapa empatii
  • Modele i taktyki rekomendowane przez ekspertów SL (*wybór zgodnie z kulturą organizacji – po rekomendacji wewnętrznego eksperta HR)
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół
  • *Możliwość wdrożenia psychometrii – jako narzędzi wsparcia pogłębiania świadomości menadżerów i wykorzystania potencjałów (rekomendacja bezpiecznych narzędzi psychometrycznych wsparcia menadżerów)
 7. Organizacja pracy menadżera – skuteczne praktyki
  • Przygotowanie własne i świadomość osobista możliwości zastosowania filozofii SL w zawodowym
   i osobistym środowisku
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjne/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Ewolucja (w) Przywódcę Służebnego
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Zagospodarowanie różnic kulturowych (w modelu organizacyjnym i lokalizacyjny

PROCESY ZARZĄDZANIA  

 1. Znaczenie kultury organizacyjnej we wzmacnianiu filozofii SL (poziom mikro i makro zespołów)
 2. Funkcjonowanie organizacji w praktyce „modelu-koloru” komunikowania się pomiędzy pracownikami
  • Przejawy komunikacji czerwonej
  • Przejawy komunikacji bursztynowej
  • Przejawy komunikacji pomarańczowej
  • Przejawy komunikacji zielonej
  • Przejawy komunikacji turkusowej
 3. Rozbieżności na szczeblach zarzadzania odnośnie świadomości rzeczywistego „koloru-modelu” komunikacji organizacyjnej
 4. Proces grupowy jako klucz do zarządzania – efektywne prowadzenie podległego zespołu
 5. Fazy procesy grupowego – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
 6. Osiągnięcie samodzielności stanowiskowej i zadaniowej członków zarządzanego zespołu
 7. Świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu – model partycypacji pracowniczej
 8. Dynamiki reagowania w zespołach kierowniczych (układ horyzontalny i wertykalny)
 9. Przegląd praktyk i procesów organizacji turkusu

INNOWACJE W PRAKTYKACH KRAJOWEGO RYNKU PRACY

 1. Strategiczne centra wsparcia menadżerskiego we wdrożeniu zasad świadomego przywództwa – rola i możliwości działów eksperckich w organizacji (HR, EB, MA, PR)
 2. Paradygmat „fantastycznego miejsca pracy” – rola menadżerska w odpowiedzialności za bieżące prowadzenie zespołu w sytuacjach wymagających korekt zachowań i działań kierunkujących wymagania i oczekiwania efektów pracy
 3. Mentoring w podejściu SL jako element systemu podnoszenia jakości zarządzania strategicznego w organizacji

 PERSONAL BRANDING MENADŻERA SŁUŻEBNEGO

 1. Zarządzanie a przywództwo – budowanie osobistej marki menadżerskiej w filozofii SL
 2. Świadomość roli przywództwa sytuacyjnego (model SL) w odniesieniu do aktualnego modelu kultury organizacyjnej
 3. Praktyki związane z samorządzaniem – kierunki doskonalenia umiejętności menadżerskich
  • Partycypacja w zarzadzaniu i procesy doradcze
  • Mechanizmy rozwiązywania konfliktów
  • Ocenianie na zasadach partnerskich
  • Przywództwo służebne a zaufanie jako wartość przyszłości
  • Struktury organizacyjne i ich ewaluacja w kierunku turkusu
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Servant Leadership. Zarządzanie zespołem z perspektywy lidera służebnego.
08-09.07.2024 Warszawa
1790 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba