Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów staje się kluczowa dla pracowników działu HR. Właściwie przeprowadzone rozmowy wpływają na budowanie zaufania, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników oraz kształtowanie kultury organizacyjnej. Dlatego też przygotowaliśmy program, który ma wyposażyć uczestników w umiejętność prowadzenia rozmów w wariantach najczęściej realizowanych w praktyce HR-owej tj. rozmów interwencyjnych, profilaktycznych i operacyjnych.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działu HR każdego szczebla.

Cel szkolenia:
 1. Zrozumiesz znaczenie i cel rozmów HR:
  • Dowiesz się, jak różne typy rozmów wpływają na procesy organizacyjne.
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak przygotować się do każdej rozmowy, by osiągnąć zamierzone rezultaty.
  • Weźmiesz udział w realistycznych symulacjach rozmów, zyskując pewność siebie i umiejętność dostosowywania komunikacji do różnych sytuacji i osobowości.
  • Nauczysz się, jak skutecznie przygotowywać się do rozmów
  • Dowiesz się, kiedy warto mieć świadka podczas rozmowy oraz kiedy i w jaki sposób sporządzić notatkę
 2. Poznasz schematy rozmów interwencyjnych, profilaktycznych oraz rozmów w procesach HR:
  • Rozmowy interwencyjne: Nauczysz się, jak skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywać konflikty i radzić sobie z trudnymi przypadkami pracowniczymi.
  • Rozmowy profilaktyczne: Zrozumiesz, jak zapobiegać problemom poprzez regularne rozmowy z pracownikami, wzmacniając tym samym ich zaangażowanie i motywację.
  • Rozmowy w procesach HR: Przećwiczysz schematy rozmów rekrutacyjnych, onboardingowych, ewaluacyjnych, rozwojowych oraz exit interview.
 Metody pracy:

Przy każdym obszarze uczestnicy będą mieli okazję, by doskonalić swoje kompetencje poprzez ćwiczenia indywidualne, zadania grupowe, symulacje i gry strategiczne, zaś w ramach materiałów dodatkowych do wykorzystania w swojej pracy zawodowej otrzymają:

 • Modele rozmów, czyli praktyczne schematy ułatwiające przeprowadzenie i zapamiętanie kluczowych zasad poszczególnych rozmów
 • Przykłady zastosowania konkretnej rozmowy z podziałem na warianty
 • Checklisty co do zasad zastosowania, sposobu przygotowania, dokumenty wspierające, czyli kontekst około komunikacyjny, który ma wpływ na efektywność przeprowadzania rozmowy
 • Zadanie rozwojowe umożliwiające samodzielne doskonalenie umiejętności zastosowania poszczególnej rozmowy w środowisku pracy

Warsztaty podzielone są na części:

 • 75 % czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu poznanych umiejętności
  oraz zwiększaniu biegłości umiejętności już posiadanych
 • 25 % czasu – instruktaże, mini wykłady, rekomendacje, w czasie których pracujemy na dedykowanych skryptach, modelach, scenariuszach oraz odnosimy się do ugruntowanej wiedzy i modeli opisanych w literaturze fachowej przedmiotu
 • po każdym z modułów uczestnicy biorą udział w grze symulacyjnej
Program szkolenia:

MODUŁ 1. FUNDAMENT

Aktywności poszczególnych etapów:

 • przygotowanie rozmowy/się do rozmowy
 • prowadzenia rozmowy
 • zakończenie/podsumowanie efektów rozmowy
 • archiwizacja i agregacja danych z rozmowy – kotwiczenie efektów

Podsumowanie modułu: autodiagnoza potencjału własnego w oparciu o testy diagnostyczne dotyczące kompetencji osobistych uczestników zrealizowane na pre-work: Test TKI oraz Test DISC wariant Marstoon

MODUŁ 2. ROZMOWY PROFILAKTYCZNE

 • Dotyczące świadomości grup stanowiskowych (np. potrzeba optymalizacji procesów, wprowadzenia zmian organizacyjnych/strukturalnych)
 • Dotyczące polityki komunikacji (wspierające/kierunkujące politykę komunikacji przy procesach HR)
 • Prowadzenie zebrań, spotkań, grup eksperckich

Podsumowanie moduły: gra doskonaląca umiejętności komunikacyjne w zakresie ekspresji niewerbalnej uczestników rozmowy

Moduł 3. ROZMOWY DEDYKOWANE PROCESOM HR

 • Prowadzenie spotkania „WITAJ W FIRMIE(proces onboardingu w wariantach: 1:1/grupa/formuła tradycyjna- online)
 • Rozmowa monitorująca 30 (pierwszy miesiąc)
 • Rozmowa monitorująca 90 (pierwszy miesiąc)
 • Rozmowa podsumowywująca proces onboardingu (w wariantach: zakończenie współpracy/kontynuacja współpracy)
 • Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych
 • 1 stopień Kirkpatricka – badanie satysfakcji ewaluacji szkoleń i rozwoju
 • 3 stopień Kirkpatricka – badanie ewaluacji szkoleń – symulacja zmiany behawioralnej po interwencjach rozwojowych
 • Rozmowa dedykowana Szefom – przygotowanie do offboardingu pracownika (w wariantach: odejścia, awans, rotacja, przesunięcie czasowe + check lista proceduralna )
 • Rozmowa z pracownikiem dotycząca sukcesji (w wariantach: HR oraz HR + Nestor, etap sondowania/etap decyzji)
 • Kontraktowanie ustaleń dodatkowych (rozwojowych/strategicznych) z pracownikami
  (w wariantach: uprawnienia/kontrakty rozwojowe/realizacja kontraktu rozwojowego/role projektowe)
 • Rozmowa kontraktującą wejście do programu program ZT
 • Rozmowa kontraktująca wyjście z programu ZT (w wariantach awans, rotacja, rezerwa kadrowa)
 • Rozmowa EXIT INTERVIEW (w wariantach inicjatywa Pracownika/ew. inicjatywa Pracodawcy)

Podsumowanie: Gra „Mądrość słów” dzięki której uczestnicy poznają kluczowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych, a dodatkowo zwiększą swoją uważność w rozmowach z innymi ludźmi.

Moduł 4. ROZMOWY INTERWENCYJNE

 • Rozmowa korygująca postawę
 • Rozmowa o zachowaniu i reakcjach interpersonalnych
 • Rozmowa o rozwoju zawodowym (wariant pracownik/szef blokujący rozwój pracownika)
 • Rozmowa kara kodeksowa
 • Rozmowa zakończenie współpracy
 • Rozmowa zwolnienie dyscyplinarne
 • Rozmowa profilaktyka przeciw-wypaleniowa (diagnostyka wspierająca ukierunkowanie pomocy)
 • Rozmowa mediacyjna trzeciej strony w wariantach

Podsumowanie modułu: gra negocjacyjna  „TABU – Konflikt w pracy” – trójpozycyjne symulacje problemowe angażująca wszystkich uczestników warsztatu z wykorzystaniem „Waterline model” R. Harrisona

Moduł 5. ROZMOWY DEDYKOWANE PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ HR

 • Prezentacje inwestorskie dla zarządu
 • Prezentowanie procesów HR (wyników, efektywności, rozliczenia projektów/programów realizowanych)

Podsumowanie modułu: symulacja rozmowy prezentacyjnej w modelu „elevator speech”

*Program szkolenia jest własnością Kompetea i jest chroniony prawami autorskimi. Jego Kopiowanie i powielanie jest zabronione.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Skuteczne rozmowy HR - umiejętności komunikacyjne i techniczne w procesach interwencyjnych, profilaktycznych i operacyjnych
27-28.05.2024 Warszawa, 22-23.08.2024 Warszawa, 10-11.10.2024 Warszawa, 09-10.12.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba