Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Podczas naszych szkoleń z zakresu sprzedaży inspirujemy zespoły sprzedażowe do osiągania lepszych wyników, pokazujemy jak przekształcić potencjalnych klientów w lojalnych klientów, jak zamykać sprzedaż o wysokiej wartości, jak budować pozytywne relacje i wiarygodność, jak pokonywać obiekcje i wiele więcej.

Podczas niniejszego szkolenia skupiamy się na procesie sprzedaży od momentu pozyskania Klienta do tego w jaki sposób zatrzymać go w swojej firmie.

 Adresaci szkolenia:

pracownicy działu sprzedaży

 Korzyści ze szkolenia:
 • Umiejętność poszukiwania potencjalnych klientów, planowania, budowanie relacji, analizę potrzeb i ustalanie priorytetów
 • Umiejętności praktyczne, wiedzę i narzędzia potrzebne do optymalizacji i maksymalizacji wyników sprzedaży
 • Identyfikowanie mocnych i słabych stron konkurencji
 • Zbudowanie nowych i solidnych praktyk poszukiwania potencjalnych klientów
 • Jak zastosować najlepsze metody pozyskiwania klientów, aby wypełnić ich lejek sprzedaży
 • Umiejętność wyszukiwania nowych możliwości sprzedaży
 • Poznanie technik prowadzenia skutecznych rozmów handlowych
 • Budowania wiarygodność poprzez mowę ciała i umiejętności językowe
 • Poprawianie efektywności sprzedaży
 • Umiejętność skracania cyklu sprzedaży
 • Generowanie doskonałego pierwszego wrażenia
 • Tworzenie nowych propozycji wartości
 • Skuteczne radzenie sobie z obawami i odrzuceniami klientów
 • Zwiększenie chęci i zdolności do zamknięcia sprzedaży
 • Osiąganie założonych celów – Wzrost przychodów, zysków i przepływów pieniężnych
 • Wskazanie metod budowania zaufania i wzbudzania w kliencie potrzeby zakupu
 • Umiejętność budowania relacji biznesowych
 • Zarządzanie istniejącymi relacjami z klientami
 Metody pracy:

Warsztaty oparte są na podstawowej formie nauczania przez doświadczenie tzw. cykl Kolba: doświadczenie + refleksja + teoria + zastosowanie w praktyce.

 • Prezentacja multimedialna
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Gra symulacyjna
 • Studium przypadku
 • Odgrywanie ról
 • Testy kompetencyjne
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
DODATKOWO:
 • dwie indywidualne sesje coachingowe 1 na 1 (2 x 90 min) z trenerem do wykorzystania w ciągu roku od szkolenia
 • ramowy plan dotyczący planowania i osiągania wzrostu sprzedaży
Program szkolenia:

I Moduł Czy wiesz co sprzedajesz?

 1. Pozyskiwanie klientów zaczyna się od Twojego produktu
 2. Cykl życia produktu
 3. Analiza możliwości produktu – wielkość rynku, popyt na rynku i udział w rynku
 4. Elementy marki
 5. Atrybuty składające się na wizerunek marki
 6. WARSZTATY 

II Moduł Dlaczego pozyskiwanie klientów jest ważne?

 1. Czym jest pozyskiwanie klientów?
 2. Identyfikacja celów – Jak stworzyć plan pozyskania klienta
 3. Analiza siły, słabości, szans i zagrożeń
 4. Jak mierzyć (i minimalizować) koszt pozyskania klienta (CAC)
 5. Analiza konkurencji wg Philipa Kotlera – Jak to zrobić 

III Moduł Strategia komunikacji i dotarcia do klientów

 1. Pierwsze wrażenie – techniki zadawania pytań – jak słuchać i mówić
 2. Mowa ciała
 3. Prezentacja sprzedażowa produktu/usługi – nowe standardy
 4. 10 dobrych praktyk budowania relacji z klientem
 5. WARSZTATY 

VI Moduł Psychologia sprzedaży

 1. Siedem kroków procesu sprzedaży
 2. Identyfikacja idealnych klientów – typologia klientów
 3. Segmentacja i selekcja klientów/rynków – lejek pozyskiwania klientów
 4. Dobór kanałów dystrybucyjnych – opracowanie unikalne strategii
 5. WARSZTATY

V Moduł Strategie pozyskiwania klientów i badanie potrzeb

 1. Kanały pozyskiwania klientów
 2. Nawiązywanie kontaktu
 3. Odkrywanie potrzeb klientów i ich diagnoza – rodzaje
 4. WARSZTATY

VI Moduł Proces sprzedaży

 1. Elementy procesu planowania sprzedaży
 2. Mapowanie procesu sprzedaży
 3. Jak sprzedawcy mogą wdrożyć 5S
 4. Wykorzystanie danych pochodzących ze sprzedaży – analiza Pareto, ABC, ASS
 5. Zarzadzanie czasem – wybrane techniki
 6. WARSZTATY 

VII Moduł Techniki sprzedaży

 1. 4 Podejścia do technik sprzedaży
 2. 5 kluczowych typów metod sprzedaży
 3. 20 niezawodnych technik sprzedaży
 4. Język korzyści
 5. Propozycja wartości
 6. Generowaniu leadów
 7. Up-selling czy cross-selling?
 8. Strategia cenowa 

VIII MODUŁ Pokonywanie obiekcji i domkniecie sprzedaży

 1. Odkrywanie i rozpatrywanie obiekcji – techniki pokonywania obiekcji
 2. Techniki domknięcia sprzedaży
 3. Obsługa posprzedażowa – techniki utrzymania klienta – standaryzacja
 4. Reklamacja – gwarancja a rękojmia
 5. WARSZTATY
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Skuteczne strategie pozyskiwania i zatrzymywania klientów
19-20.04.2023 Warszawa, 15-16.06.2023 Warszawa, 12-13.10.2023 Warszawa, 07-08.12.2023 Warszawa
1450 zł +23% VAT/ osoba