Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnym za planowanie i realizację  procesów transportowo – spedycyjnych

Cel szkolenia:

prezentacja praktycznych rozwiązań w transporcie  i spedycji, popartych przepisami prawnymi, w tym:

 • uniknięcie błędów w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną,
 • określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
 • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem i spedycją,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
 • prezentacja standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,
 • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,
 • określenie struktury i wielkości kosztów  transportu w przedsiębiorstwie,
 • planowanie czasu pracy kierowcom i załogom.
 Metody pracy:

wykłady poparte praktycznymi ćwiczeniami

Program szkolenia:

1 “Pakiet mobilności – najnowsze zmiany w 2022 r.

2. Prowadzenie działalności transportowo – spedycyjnej

 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
 • prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej
 • Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR (ćwiczenie praktyczne)
  • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy,
 • Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi
 • Koszty i ceny w transporcie
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO

3. Warunki dostaw –  INCOTERMS 

 • Zastosowanie INCOTERMS 2020 w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
 • INCOTERMS 2020, a ubezpieczenia
 • INCOTERMS 2020,  a umowa przewozu i umowa spedycji

4. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym

 • Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Ryzyko związane z transportem towarów
 • Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
  i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód

5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

 • Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
 • List przewozowy CMR i jego funkcje
 • Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR

6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora w przewozach krajowych i międzynarodowych. Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny

 • Zakres stosowania
 • Pojęcie osoby uprawnionej
 • Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
 • Podział odpowiedzialności za towar – nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
 • Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
  • Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
  • Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym
Prowadzący:

Prof. dr hab. Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki. Główny Specjalista ds. Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli, odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module ,,Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Autor podstawy programowej dla zawodu Technik Spedytor. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor i współautor wielu książek, podręczników oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor/ SPRAWDŹ nasze lokalizacje

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją  REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 15:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams

w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub za pomocą aplikacji;
instrukcja dołączania na szkolenie oraz narzędzie sprawdzające parametry techniczne dostępne są TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera:  dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

Kompetea all rights reserved

Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
18-19.04.2024 Wrocław, 13-14.06.2024 Katowice
1390 zł + 23% VAT
1190 zł + 23% VAT