Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych

Standaryzacja pracy jest narzędziem szczupłego produkowania polegającym na określeniu jednoznacznego-najlepszego, znanego obecnie – sposobu wykonywania czynności w procesie. Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia. Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć zamierzoną wydajność, stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania. Jest podstawowym narzędziem edukacji pracownika o tym jak należy wykonywać dany proces. Służy także wsparciu zatrzymania wiedzy w firmie i uniknięciu problemu monopolu na wiedzę o wykonaniu danej operacji przez wąską grupę operatorów. Poprzez zaangażowanie metody balansowania pracy podczas standaryzowania pracy uzyskujemy zrównoważone miejsce pracy.

 Adresaci szkolenia:

Kierownicy produkcji, mistrzowie, planiści, liderzy/brygadziści, pracownicy technologii i planowania, inżynierowie odpowiedzialni za doskonalenie oraz standaryzację produkcji.

Cel szkolenia:

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie poprawy efektywności linii produkcyjnych, wiedzy o najlepszych znanych metodach pracy, stabilizacji procesu produkcji przy użyciu narzędzi pracy standaryzowanej. Poznanie sposobu wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej i jednolitej metody produkcji. Zrozumienie metody organizacji pracy opartej o standaryzację oraz doskonalenie procesu.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Zrozumienie co to jest standaryzacja, umiejętność przeprowadzenia balansowania gniazd produkcyjnych
 • Umiejętność wdrożenia standardowych kart pracy
 • Tworzenie kart standaryzacji
 • Uczestnik zapozna się z metodami utrzymania wyników standaryzacji pracy
 Metody pracy:

Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej prezentującej etapy tworzenia pracy standaryzowanej na przykładzie symulacji procesu wytwarzania. Cześć teoretyczna wzmacniana jest praktycznym działaniem w warunkach symulacji produkcji. Prezentacja przykładów kart produkcji standaryzowanej oraz studium przypadku wdrożenia standardu.

Program szkolenia:
 1. Stworzenie zespołu z uczestników szkolenia, zapoznanie uczestników, ćwiczenie
 2. Wprowadzenie do LEAN / Kaizen, zrozumienie podejścia continuous improvement
 3. Omówienie MUDA – wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
 4. Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
 5. Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.1
 6. Prezentacja CASE STUDY
 7. Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.2
 8. Praca na modelu symulacyjnym – runda 1 /warsztat praktyczny/
 9. Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean Manufacturing
 10. Cele i korzyści wdrożenia standaryzacji pracy
 11. Warunki przeprowadzenia standaryzacji pracy
 12. Elementy pracy standaryzowanej
 13. Elasyczna definicja standardu a Standard w rozumieniu Lean
 1. Etapy wdrożenia pracy standaryzowanej
 2. Obliczanie TAKT TIME – praktyka
 3. Praca na modelu symulacyjnym – runda 2 /warsztat praktyczny/
 4. Dokumenty wspierające wdrożenie pracy standaryzowanej
 5. Balansowanie pracy – teoria oraz ćwiczenie zespołowe
 6. Przykłady wdrożeń SWS (ang. Standar Work Sheet)
 7. Praca na modelu symulacyjnym – runda 3-4 /warsztat praktyczny/
 8. Opracowanie Kart Pracy Standaryzowanej /warsztat praktyczny/
 9. Prezentacja Kart Pracy Standaryzowanej przez zespoły
 10. Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean – w perspektywie wyników symulacji
 11. Praca na modelu symulacyjnym przy użyciu wypracowanych standardów – runda 5 /warsztat praktyczny/
 12. Podsumowanie warsztatu, sesja informacji zwrotnej, zakończenie
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych
zapytaj o termin
1250 zł + 23% VAT/ osoba