Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Standaryzacja pracy jest narzędziem szczupłego produkowania polegającym na określeniu jednoznacznego – najlepszego, znanego obecnie – sposobu wykonywania czynności w procesie.

Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia.  Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć zamierzoną wydajność, stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania.

Jest podstawowym narzędziem edukacji pracownika o tym jak należy wykonywać dany proces. Służy także wsparciu zatrzymania wiedzy w firmie i uniknięciu problemu monopolu na wiedzę o wykonaniu danej operacji przez wąską grupę operatorów. Poprzez zaangażowanie metody balansowania pracy podczas standaryzowania pracy uzyskujemy zrównoważone miejsce pracy.

 Adresaci szkolenia:

Kierownicy produkcji, mistrzowie, planiści, liderzy/brygadziści, pracownicy technologii i planowania, inżynierowie odpowiedzialni za doskonalenie  oraz standaryzację produkcji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie poprawy efektywności linii produkcyjnych, przekazywania wiedzy o najlepszych znanych metodach pracy, stabilizacji procesu produkcji przy użyciu narzędzi pracy standaryzowanej
 • przedstawienie sposobu wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej i jednolitej metody produkcji
 • przedstawienie metody organizacji pracy opartej o standaryzację oraz doskonalenie procesu.
 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • będą wiedzieli jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych
 • będą potrafili wdrożyć metody Pracy Standaryzowanej
 • będą potrafili przeprowadzić balansowania gniazd produkcyjnych
 • będą wiedzieli jak przygotować wdrożenie standardowych kart pracy
 • będą potrafili stworzyć karty standaryzacji
 • będą znali metody utrzymania wyników standaryzacji pracy
 Metody pracy:
 • Gra symulacyjna prezentująca etapy tworzenia pracy standaryzowanej na przykładzie symulacji procesu wytwarzania
 • studium przypadku – CASE STUDY
 • omówienie „dobrych praktyk” – BEST PRACTICE
 • prezentacje uczestników
 • aktywność warsztatowa wsparta wykładem
 • wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”
 • dyskusja
 • praca zespołowa
 • LEAN coaching zespołowy
Program szkolenia:
 1. Powitanie, przedstawienie celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań, ćwiczenie kreatywne
 2. Wprowadzenie do LEAN oraz koncepcji Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement)
  • Omówienie MUDA- wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
  • Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
 3. Omówienie metody pracy standaryzowanej cz. 1 (CASE STUDY)
 4. Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.2
  • Praca na modelu symulacyjnym– runda 1 |warsztat praktyczny|
  • Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean Manufacturing
  • Cele i korzyści wdrożenia standaryzacji pracy
  • Warunki przeprowadzenia standaryzacji pracy
  • Elementy pracy standaryzowanej
 1. Klasyczna definicja standardu a standard w rozumieniu Lean
  • Etapy wdrożenia pracy standaryzowanej
  • Obliczanie TAKT TIME– praktyka
  • Praca na modelu symulacyjnym– runda 2 |warsztat praktyczny|
  • Dokumenty wspierające wdrożenie pracy standaryzowanej
 2. Balansowanie pracy– teoria oraz ćwiczenie zespołowe
  • Przykłady wdrożeń SWS (ang. Standard Work Sheet)
  • Praca na modelu symulacyjnym- runda 3-4 |warsztat praktyczny|
  • Opracowanie Kart Pracy Standaryzowanej 
  • Prezentacja Kart Pracy Standaryzowanej przez zespoły
  • Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean– w perspektywie wyników symulacji
  • Praca na modelu symulacyjnym przy użyciu wypracowanych standardów– runda 5 |warsztat praktyczny|
 3. Ludzka strona – Lean
  • Ludzie w LEAN– jak motywować
  • Umysł i mózg człowieka
  • Motywowanie- piramida
  • Wywieranie wpływu
  • Zmiana nawyków
  • Negocjacje, poziomy komunikacji
  • Zespół w LEAN i Przywództwo
 4. Podsumowanie szkolenia:
  • Sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania
  • Podsumowanie trenera
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych
15-16.04.2024 Katowice, 13-14.06.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT