Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bogate w wiedzę praktyczną, którą wykorzystam na stanowisku pracy. Polecam!”


Specjalista, ORLEN Ochrona

Kompetea, Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie, szkolenie zakupy
5.0
2022-02-28T14:00:28+00:00

Specjalista, ORLEN Ochrona

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bogate w wiedzę praktyczną, którą wykorzystam na stanowisku pracy. Polecam!”

„Szkolenie na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzone przez ekspertów z zakresu logistyki, zarządzania zapasami. Zagadnienia teoretyczne omawiane na wielu przykładach z przedsiębiorstw, dodatkowo ćwiczenia praktyczne – MS Excel. Szkolenie w pełni zgodne z programem przedstawionym na stronie. Doskonały kontakt z organizatorami.”


Specjalista ds. zakupów, DANHOSS

Kompetea, Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie, szkolenie zakupy
5.0
2022-02-28T13:59:27+00:00

Specjalista ds. zakupów, DANHOSS

„Szkolenie na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzone przez ekspertów z zakresu logistyki, zarządzania zapasami. Zagadnienia teoretyczne omawiane na wielu przykładach z przedsiębiorstw, dodatkowo ćwiczenia praktyczne – MS Excel. Szkolenie w pełni zgodne z programem przedstawionym na stronie. Doskonały kontakt z organizatorami.”
5.0
2
 Adresaci szkolenia:
 • Kadra wyższego i średniego szczebla zarządzająca zakupami,
 • Pracownicy działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki
 • Planiści, dysponenci  zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów)
Cel szkolenia:
 • Nabycie wiedzy związanej z  poprawą skuteczności procesów w obszarze zakupów
 • Przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce metod wyboru i oceny dostawcy, organizacji procesu zakupowego w przedsiębiorstwie, prognozowania popytu w celu opracowania planów zakupowych,
 • Nabycie umiejętności niezbędnych dysponentowi tj. wyznaczania wielkości zapasu zabezpieczającego i wielkości dostawy,
 • Zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy zwiększeniu efektywności procesu zakupowego
 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności oraz wykorzystania arkusza Ms Excel do:

 • zastosowania metod wyboru i oceny dostawcy
 • poprawy dostępności surowców, towarów i wyrobów gotowych
 • skutecznych negocjacji z dostawcą
 • możliwości poprawy trafności prognoz w formułowaniu planów zakupowych
 • dyskusji dotyczącej optymalizacji procesów zakupowych dla poszczególnych kategorii grup zakupowych
 • reorganizacji procesu zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie

czas szkolenia wydłużony aż do 18h zegarowych! warsztat prowadzony przez 2 Trenerów!

Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma:

 • Wzorcowy arkusz klasyfikacji ABC/XYZ pozycji z zakupu (Ms Excel)
 • Wzorzec kategoryzacji z wykorzystaniem macierzy Krajicka
 • Wzorzec macierzy 5 sił Portera
 • Arkusz edukacyjny z 14 modelami prognostycznymi (Ms Excel)
 • Arkusz kalkulacyjny zapas zabezpieczający (Ms Excel)
 Metody pracy:
 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Analiza przypadków
 • Symulacje obliczeniowe
 • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów
 • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów

Wykorzystanie oraz zastosowanie MS Excel w zarządzaniu zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków).

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadanie podczas szkolenia własnego laptopa z pakietem Office min. 2007.

Program szkolenia:

Dzień 1 – Zakupy jako element strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie zakupami w organizacji  – potężne źródło przewagi konkurencyjnej

 • Rola i miejsce procesów zakupowych w organizacji – czyli kto jest odpowiedzialny za świadome zakupy w firmie
 • Insourcing i outsourcing – czyli zanim kupisz to rozważ czy nie warto zrobić samemu
 • Zakupy w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa – czyli jaki wpływ ma proces zakupów na wyniki i działalność organizacji
 • Centralizować czy decentralizować zakupy w przedsiębiorstwie – czyli znajdź swoje rozwiązanie
 • Potrzeby informacyjne w zakresie zakupów
 • Asymetria informacyjna, czyli kto ma lepsze informacje ten ma przewagę w negocjacjach
 • E-procurement – istota z znaczenie w procesach zakupowych
 • Model TCO (Total Cost of Ownership) – czyli gdzie znaleźć oszczędności

Zarządzenie kategoriami zakupowymi – czyli dlaczego warto zrozumieć istotę kategorii zakupowych

 • Kategorie zakupowe – mit czy rzeczywista potrzeba przedsiębiorstwa
 • Kategorie zakupowe vs strategie zakupowe
 • Model Kraljica– czy jak dobrać strategię zakupową w przedsiębiorstwie

 Analiza rynku dostawców czyli wpływ struktury rynku dostawców na zarządzanie zakupami

 • Mechanizm rynkowy vs. zakupy
 • Pomiar struktury rynku dostawców
 • Relacje pomiędzy ceną a popytem
 • Wpływ dostawców na zarzadzanie firmą – model Portera

 Komunikacja z dostawcą –  czyli zrozum jakie „triki” negocjacyjne stosuje dostawca

 • Pozycjonowanie dostawców
 • Formy i narzędzia komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Podstawowe formy komunikacji interpersonalnej i ich zastosowanie w praktyce
 • Poziomy relacji z partnerami biznesowymi
 • Wizerunek odbiorcy w oczach dostawcy

Dzień 2 – Operacyjne zarządzanie zakupami

Planowanie popytu i podaży w zmiennym otoczeniu rynkowym – czyli czy jak skutecznie zaprognozować potrzeby zakupowe

 • Rola prognozowania w procesie zakupowym – czyli jak trafnie zaplanować wielkość potrzeb zakupowych
 • Podstawowe metody prognozowania – czyli jak zbudować modele prognostyczne w MS Excel
 • Jak ocenić trafność prognozy – czyli do czego wykorzystać błąd prognozy

Powiązanie zakupów i zaopatrzenia – czyli czy łączenie funkcji kupca i dysponenta to dobre rozwiązanie

 • Organizacja procesu zakupów operacyjnych i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie – czyli czy warto wdrożyć lean management w procesach zakupowych
 • Kupiec czy dysponent – czyli jak powiązać zakupy z zapasami
 • Podstawowe determinanty kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie
 • Klasyfikacja ABC/XYZ – czyli jaki wpływ ma klasyfikacja asortymentów na dobór strategii zakupowej w przedsiębiorstwie
 • Rola zapasu zabezpieczającego w przedsiębiorstwie
 • Parametry dostaw – jak sprawić, by koszty utrzymania zapasu były jak najniższe, a ceny zakupu wciąż akceptowalne

Metody oceny i wyboru dostawcy – czyli jak wybrać i ocenić dostawcę

 • Proces kwotowania RFx (Request for Proposal, Request for Information, Request for Quotation)
 • System kwalifikacji i oceny okresowej dostawców
 • Metody wyboru dostawcy – czyli jak wykorzystać Excela do wyboru dostawcy
 • Modelowanie preferencji w ocenie dostawców
 • Prawidłowe wprowadzenie nowego dostawcy (Phase In Phase Out proces)

Controlling procesów zakupowych – czyli jak zmierzyć skuteczność procesu zakupowego

 • Podstawowe KPI w procesie zakupów – jak je zmierzyć i zinterpretować
 • Mierniki oceny pracy kupca i dysponenta
 • Controlling operacyjny jako narzędzie do poprawy procesu zarządzania zakupami
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:30 – 14:10
Zakończenie szkolenia 19:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 17:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszaw; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
20-21.06.2024 Warszawa
1590 zł + 23% VAT
1390 + 23% VAT
23-24.05.2024 on-line