Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Stres w pracy – techniki kontroli emocji

Przy obecnym tempie życia, wyzwaniach zawodowych, ambicjach i tendencjach bagatelizowania zdrowia coraz więcej słyszymy o stresie. Stres coraz częściej staje się przyczyną chorób, niedyspozycji, problemów i dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. Zarządzający firmą zdają sobie sprawę, że długotrwale zestresowany pracownik nie jest wydajny, efektywny ani odporny czy kreatywny. Dlatego nasze szkolenie zawiera techniki radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy dowiedzą się, że stres jest nieodłączną częścią życia człowieka, jest naturalnym składnikiem działania – i nauczą się wykorzystywać go twórczo i motywująco, nauczą się go modelować i wykorzystywać jego pozytywne aspekty. Poznają też na szkoleniu skuteczne techniki relaksu, odprężenia a także sposoby zapobiegania skutkom stresu destrukcyjnego.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników i zespołów, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością
 • pracowników i zespołów mało odpornych na stres
 • przełożonych, zarządzających zespołem
 • pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • osób dbających o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Cel szkolenia:

Cele indywidualne i poznawcze

 • Uświadomienie uczestnikom zagadnień związanych uczestnikom dwojakim obliczem stresu
 • Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy ze stresem
 • Przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych
 • Pokazanie technik proaktywności

Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne

 • Kształtowanie u uczestników zachowań antystresowych
 • Podnoszenie skuteczności pracy
 • Umiejętność podnoszenia efektywności działań
 • Wypracowanie praktycznych umiejętności niwelowania stresu grupowego
 • Motywacja do pracy zawodowej
 • Nauczenie pracowników prawidłowej interpretacji i identyfikowania przyczyn stresu
 • Zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów mimo warunków stresogennych/ stresujących
 • Umiejętność wspierania członków grupy najbardziej wrażliwych
 • Nauczenie pracowników metod relaksowania czynnego i biernego

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy nauczą się:

 • Umiejętności modelowania i niwelowania stresu
 • Prawidłowego rozpoznawania czynników stresogennych
 • Umiejętności prawidłowego reagowania – reagowanie proaktywnego
 • Technik relaksowania czynnego i biernego
 • Podnoszenia efektywności swoich działań
 • Umiejętnego stosowania narzędzi zapobiegających lub likwidujących skutki stresu w warunkach pracy

Uczestnicy doświadczą:

 • Efektywności działań w modelowaniu stresu
 • Spokoju wewnętrznego
 • Podniesienia efektywności pracy
 • Poprawy stanu psychicznego i zdrowotnego

Metody pracy:

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

 • Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:
 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

Program szkolenia:

1)      Psychologiczna natura stresu – rodzaje, fazy i objawy

 • Stres pozytywny i sposoby jego wzmocnienia w pracy
 • Stres negatywny i sposoby przeciwdziałania jego skutkom

2)      Stres w organizacji

 • Najczęstsze współczesne stresory
 • Zarządzanie czasem – planowanie i organizacja pracy
 • Techniki postępowania w sytuacjach stresowych
 • Sposoby unikania i zapobiegania

 3)      Asertywność i asertywne postępowanie

 • Uległość – asertywność – agresja
 • Reagowanie na krytykę i atak
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych

4)      Tworzenie własnej strategii antystresowej

 • Stosowanie proaktywności
 • Techniki relaksu
 • Tworzenie i utrzymywanie zasobnych stanów emocjonalnych

Trener:

Ilona Rajchel – trener z dwunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla odbiorców indywidualnych i biznesowych z obszaru team buildingu, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołami ludzkimi i doskonalenia umiejętności menedżerskich, prowadzenia prezentacji i zebrań, savoir vivre, asertywności, zarządzania czasem, pracy ze stresem, obsługi klienta, wystąpień publicznych.

Przez 5 lat Członek Zarządu Spółki Akcyjnej – z uprawnieniami do podejmowania decyzji strategicznych, przez 5 lat Dyrektor Działu Szkoleń w Spółce Akcyjnej – zarządzający zespołem od kilkunastu do stu kilkudziesięciu osób. Przebyła liczne kursy i szkolenia np. NLP In Business (Yans Cron Consulting Group, Andrzej Batko), Techniki Interpersonalne (BRS Consulting Group), Wystąpienia publiczne, Teambuilding, Procesy grupowe (BRS Consulting Group), Stres i Asertywność (Chiron), Rozwiązywanie Konfliktów (Chiron).

Kluczowi klienci: Inkubator Przedsiębiorczości, POCZTA POLSKA, RAIFFEISEN BANK, RAIFFEISEN-LEASING POLSKA, SUOMINEN POLSKA, BENNING Power Electronics, SĄD OKREGOWY w Olsztynie, Bosch Rexroth, PZU, PZU Życie, ABG, RWE STOEN, ROCHE Diagnostic Polska, Vorverk Polska, Fundacja SZANSA, Fundacja „Odpowiedzialność obywatelska”, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ABG SPIN, PKO BP Finat, INVEST MIND.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

650 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Stres w pracy - techniki kontroli emocji
do ustalenia
650 zł + 23% VAT/ osoba