Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział!

SZKOLENIE STACJONARNE

 • bierzesz udział w kameralnym szkoleniu (grupa max 10 osób), w nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • dla Twojego bezpieczeństwa warsztat realizowany jest zgodnie z wytycznymi GIS m.in. z zapewnieniem przestronnej sali szkoleniowej, zachowaniem wymaganej odległości między Uczestnikami, wietrzeniem pomieszczeń, dezynfekcją urządzeń i pomieszczeń wspólnych etc.
 • zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe
 • masz bezpośredni kontakt z trenerem, możesz zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami
 • otrzymujesz wydrukowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

 • masz dostęp do szkolenia realizowanego w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams (nie musisz instalować żadnego oprogramowania)
 • zyskujesz czas i pieniądze na ewentualny dojazd i nocleg
 • korzystasz z własnego komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu; przydadzą Ci się także słuchawki
 • widzisz i słyszysz trenera a także wyświetlaną prezentację, masz możliwość zadawania pytań, dyskusji z pozostałymi uczestnikami, a także ćwiczeń
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji. Aby zapisać się na preferowaną formułę szkolenia, naciśnij odpowiedni przycisk z ramki po prawej stronie ZAPISZ SIĘ lub ZAPISZ SIĘ (ON-LINE) a następnie wybierz dogodny termin

Praca warsztatowa w obszarze tworzenia i wdrożenia systemu ocen okresowych w organizacji, poprzez przygotowanie uczestników do procesu tworzenia, wdrażania, planowania, organizowania, prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Wspólne wypracowanie korzyści ocen okresowych, elementów składowych systemu w tym przygotowanie scenariusza,  jak tworzyć i wdrożyć SOOP, jak wykorzystywać rozmowę oceniającą  do rozwoju pracowników oraz jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających.

 Adresaci szkolenia:

– osoby, które przygotowują się do opracowania i wdrożenia SOOP
– osoby, które mają za zadanie wdrożyć lub skorygować system oceny już istniejący

 Korzyści ze szkolenia:
 1. poznanie elementów składowych systemu ocen okresowych i przećwiczenie umiejętności tworzenia narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia motywującej rozmowy oceniającej w organizacji
 2. opracowanie scenariusza umożliwiającego określanie w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość z pracownikiem
 3. wypracowanie modelu wdrożenia systemu ocen okresowych do organizacji w tym harmonogram kompanii informacyjnej
 4. wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom wewnętrznym, np, stres, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika
 5. ćwiczenie metod przeprowadzenia rozmowę oceniającą z tzw. trudnym pracownikiem
 Metody pracy:

Szkolenie to będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone będzie z wykorzystaniem m.in.:

 • analizy przypadków (case study)
 • burzy mózgów
 • ćwiczeń zespołowych
 • ćwiczeń indywidualnych
 • gier interaktywnych
 • odgrywania ról
 • treningu umiejętności praktycznych
 • wymiany doświadczeń
 • mini wykładów
Program szkolenia:

Jakie są założenia SOOP – określenie celów i założeń ocen okresowych z perspektywy zarządu, kadry kierowniczej i pracownika

 • Czym jest SOOP i jakie cele ma realizować, do jakich rezultatów może doprowadzić?
 • Korzyści związane z wdrożeniem SOOP z perspektywy ocenianego i oceniającego, poprzez pracę nad studium przypadku i przełożenie zebranych refleksji do rzeczywistości przedsiębiorstwa
 • Szanse i zagrożenia we wdrażaniu systemu w obszarze zarządzania zmianą i zmianą nastawienia uczestników procesu
 • Metody weryfikacji celów i wyników w korelacji ze strategią organizacji
 • Zespół projektowy opracowujący i wdrażający SOOP – definiowanie zasad budowy i działania
 • Zakres projektu oraz model SOOP dla organizacji

 Jakie są metody oceniania – szanse i zagrożenia dla organizacji i uczestników SOOP

 • Elementy składowe systemu ocena tworzonego na bazie modelu kompetencyjnego
 • Model tworzenia systemu ocen w korelacji z MBO (zarządzanie przez cele)
 • Założenia i zasady tworzenie oceny 180stopnie
 • Wytyczne i „dobre praktyki” oceny wieloźródłowej – oceny 360stopni
 • Centrum Oceny/Centrum Rozwoju – ocena AC/DC
 • Feedback vs. Feedforward – co, jak i na kogo działa?

Jakie są kluczowe elementy składowe systemu ocen okresowych i jak je przygotować?

 • Tworzenie składowych elementów systemu – budowa arkusza ocen
 • Definiowanie kryteriów oceny – cele, zadania, wyniki, kompetencje
 • Określanie macierzy kompetencji dla organizacji i map kompetencyjnych dla stanowisk
 • Techniki diagnozy poziomu kompetencji
 • Techniki określania celów na kolejny okres – karta wynikowa
  • kaskadowanie celów
  • kryteria poprawnie sformułowanego celu, wskaźnikowanie, kotwiczenie celów
  • cele ilościowe i jakościowe realizowane na stanowisku
  • cele stanowiskowe wynikające z bazowych procesów biznesowych
 • Pakiet wspierający funkcjonowanie SOOP – regulamin, procedury, manual dla oceniającego, ocenianego czyli lista elementów składowych wspierających działanie SOOP w organizacji

Jakie działania towarzyszą skutecznemu wdrożeniu SOOP i jaki jest pakiet dobrych praktyk stosowanych na rynku HR?

 • Zespół wdrożeniowy – rola, zadania, zakres odpowiedzialności
 • Zasady i elementy składowe kampanii informacyjnej czyli tworzenie modelu kompanii informacyjnej
 • Zakres i metody szkoleń dla uczestników SOOP (oceniający, oceniany)
 • Procedury funkcjonowania SOOP w organizacji
 • Ewaluacja systemu i sposoby jego aktywacji
 • Narzędzia wspierające funkcjonowanie SOOP oraz powiązanie SOOP z innymi narzędziami HR

Jakie są sposoby minimalizacji oporów przed oceną poprzez poznanie psychologicznych aspektów oceniania ?

 • Sytuacje psychologicznie trudne i sposoby konstruktywnego reagowania, w tym techniki aktywnego słuchania, parafrazowania, zasady asertywności itp.
 • Opis sytuacji oceny i istota procesu ocenyczyli czynniki wpływające na obiektywny proces oceniania i pozytywny klimat rozmowy
 • Potencjalne błędy i pułapki oceniania i sposoby ich eliminowania
 • Radzenie sobie z oporem, emocjami i stresem – „trudna rozmowa oceniająca”
 • Techniki przekazywania informacji zwrotnej o wynikach oceny
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

System Okresowych Ocen Pracowniczych
01-02.10.2020 Warszawa, 14-15.12.2020 Warszawa
1390 zł + 23% VAT
1090 zł + 23% VAT
27-28.08.2020, 26-27.11.2020