Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Praca warsztatowa w obszarze tworzenia i wdrożenia systemu ocen okresowych w organizacji, poprzez przygotowanie uczestników do procesu tworzenia, wdrażania, planowania, organizowania, prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Wspólne wypracowanie korzyści ocen okresowych, elementów składowych systemu w tym przygotowanie scenariusza,  jak tworzyć i wdrożyć SOOP, jak wykorzystywać rozmowę oceniającą  do rozwoju pracowników oraz jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających.

 Adresaci szkolenia:

– osoby, które przygotowują się do opracowania i wdrożenia SOOP
– osoby, które mają za zadanie wdrożyć lub skorygować system oceny już istniejący

 Korzyści ze szkolenia:
 1. poznanie elementów składowych systemu ocen okresowych i przećwiczenie umiejętności tworzenia narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia motywującej rozmowy oceniającej w organizacji
 2. opracowanie scenariusza umożliwiającego określanie w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość z pracownikiem
 3. wypracowanie modelu wdrożenia systemu ocen okresowych do organizacji w tym harmonogram kompanii informacyjnej
 4. wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom wewnętrznym, np, stres, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika
 5. ćwiczenie metod przeprowadzenia rozmowę oceniającą z tzw. trudnym pracownikiem
 Metody pracy:

Szkolenie to będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone będzie z wykorzystaniem m.in.:

 • analizy przypadków (case study)
 • burzy mózgów
 • ćwiczeń zespołowych
 • ćwiczeń indywidualnych
 • gier interaktywnych
 • odgrywania ról
 • treningu umiejętności praktycznych
 • wymiany doświadczeń
 • mini wykładów
Program szkolenia:

Jakie są założenia SOOP – określenie celów i założeń ocen okresowych z perspektywy zarządu, kadry kierowniczej i pracownika

 • Czym jest SOOP i jakie cele ma realizować, do jakich rezultatów może doprowadzić?
 • Korzyści związane z wdrożeniem SOOP z perspektywy ocenianego i oceniającego, poprzez pracę nad studium przypadku i przełożenie zebranych refleksji do rzeczywistości przedsiębiorstwa
 • Szanse i zagrożenia we wdrażaniu systemu w obszarze zarządzania zmianą i zmianą nastawienia uczestników procesu
 • Metody weryfikacji celów i wyników w korelacji ze strategią organizacji
 • Zespół projektowy opracowujący i wdrażający SOOP – definiowanie zasad budowy i działania
 • Zakres projektu oraz model SOOP dla organizacji

 Jakie są metody oceniania – szanse i zagrożenia dla organizacji i uczestników SOOP

 • Elementy składowe systemu ocena tworzonego na bazie modelu kompetencyjnego
 • Model tworzenia systemu ocen w korelacji z MBO (zarządzanie przez cele)
 • Założenia i zasady tworzenie oceny 180stopnie
 • Wytyczne i „dobre praktyki” oceny wieloźródłowej – oceny 360stopni
 • Centrum Oceny/Centrum Rozwoju – ocena AC/DC
 • Feedback vs. Feedforward – co, jak i na kogo działa?

Jakie są kluczowe elementy składowe systemu ocen okresowych i jak je przygotować?

 • Tworzenie składowych elementów systemu – budowa arkusza ocen
 • Definiowanie kryteriów oceny – cele, zadania, wyniki, kompetencje
 • Określanie macierzy kompetencji dla organizacji i map kompetencyjnych dla stanowisk
 • Techniki diagnozy poziomu kompetencji
 • Techniki określania celów na kolejny okres – karta wynikowa
  • kaskadowanie celów
  • kryteria poprawnie sformułowanego celu, wskaźnikowanie, kotwiczenie celów
  • cele ilościowe i jakościowe realizowane na stanowisku
  • cele stanowiskowe wynikające z bazowych procesów biznesowych
 • Pakiet wspierający funkcjonowanie SOOP – regulamin, procedury, manual dla oceniającego, ocenianego czyli lista elementów składowych wspierających działanie SOOP w organizacji

Jakie działania towarzyszą skutecznemu wdrożeniu SOOP i jaki jest pakiet dobrych praktyk stosowanych na rynku HR?

 • Zespół wdrożeniowy – rola, zadania, zakres odpowiedzialności
 • Zasady i elementy składowe kampanii informacyjnej czyli tworzenie modelu kompanii informacyjnej
 • Zakres i metody szkoleń dla uczestników SOOP (oceniający, oceniany)
 • Procedury funkcjonowania SOOP w organizacji
 • Ewaluacja systemu i sposoby jego aktywacji
 • Narzędzia wspierające funkcjonowanie SOOP oraz powiązanie SOOP z innymi narzędziami HR

Jakie są sposoby minimalizacji oporów przed oceną poprzez poznanie psychologicznych aspektów oceniania ?

 • Sytuacje psychologicznie trudne i sposoby konstruktywnego reagowania, w tym techniki aktywnego słuchania, parafrazowania, zasady asertywności itp.
 • Opis sytuacji oceny i istota procesu ocenyczyli czynniki wpływające na obiektywny proces oceniania i pozytywny klimat rozmowy
 • Potencjalne błędy i pułapki oceniania i sposoby ich eliminowania
 • Radzenie sobie z oporem, emocjami i stresem – „trudna rozmowa oceniająca”
 • Techniki przekazywania informacji zwrotnej o wynikach oceny
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych
20-21.05.2024 Warszawa, 07-08.11.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
04-05.07.2024 on-line, 12-13.09.2024 on-line, 04-05.12.2024 on-line