Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

 Adresaci szkolenia:

– osoby, które przygotowują się do opracowania i wdrożenia SOOP
– osoby, które mają za zadanie wdrożyć lub skorygować system oceny już istniejący

Cel szkolenia:
 1. Zapoznanie się z funkcją i celami oceny okresowej pracowników jako fundamentalnym procesem organizacyjnym.
 2. Wprowadzenie podstawowej wiedzy z zakresu konceptu kompetencji oraz oceny jako procesu psychologicznego.
 3. Poznanie zasad łączących obserwację zachowań z wnioskowaniem na temat przyczyn obserwowanych zachowań i formułowania na tej podstawie pełnej oceny oraz decyzji w zakresie działań korygujących/rozwojowych.
 4. Poznanie zasad tworzenia konstruktywnej informacji zwrotnej poprzez tłumaczenie pracownikowi przyczyn niepowodzeń i możliwości ich korekty, a nie przez proste łagodzenie konsekwencji czy opisu jego braków.
 5. Nauczenie, jak można wykorzystać wyniki obserwacji i ich analizy do poprowadzenia rozmowy oceniającej, która nie jest tylko informacją zwrotną, ale też dialogiem o wzajemnych planach na przyszłość zawodową ocenianego.
 6. Poznanie podstawowych założeń programów rozwoju pracowników takich jak plany ścieżek rozwoju zawodowego (bez przenoszenia pracownika w strukturze org., plany ścieżek karier zawodowych (z uwzględnieniem przenoszenia w strukturze org.), programów zarządzania talentami oraz indywidulanych planów szkoleniowych.
 Korzyści ze szkolenia:

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze utrzymane w konwencji symulacji opartej o studium przypadku. Dzięki temu Uczestnicy mogą realnie ocenić wiele aspektów zachowania się bohaterów studium i doświadczyć tego, jak bardzo w swych obserwacjach możemy się różnić i jak ważna dla oceny drugiego człowieka jest standaryzacja metody oceny i analiza przyczyn jego postaw, a nie jedynie stwierdzenie ich występowania.

 Metody pracy:
 • miniwykład
 • omówienie/dyskusje
 • moderowane prace warsztatowe
 • symulacje
 • kontekstem do przeprowadzenia ćwiczeń i wnioskowania jest studium przypadku
Program szkolenia:

1. Ocena jako proces psychologiczny i organizacyjny.

2. Projektowanie efektywnego narzędzia oceny. 

Pod pojęciem ‘narzędzia oceny okresowej’ może kryć się zintegrowany system IT złożony z wielu elementów lub prosty zestaw dokumentów powiązanych z kilkoma bazami danych. Bez względu jednak na poziom zaawansowania narzędzia, zawsze mamy do czynienia z ostatecznym arkuszem, w którym wykonuje się ocenę pracownika. Jego analiza pozwala w łatwy sposób ocenić możliwości całego systemu oceny.

3. Przeprowadzenie oceny (studium przypadku)

(UWAGA! studium przypadku to materiał, który wprowadza Uczestników szkolenia w pełen kontekst funkcjonowania pewnej firmy i jej pracowników, uwzględniając organizacyjną i kulturową rzeczywistość; studium przypadku jako punkt odniesienia, w ramach którego Uczestnicy będą oceniać wybranych bohaterów, daje możliwość porównywania prac w parach/grupach, omawiania różnych podejść ect; materiał do zapoznania się przed szkoleniem)

4. Omówienie i analiza wyników oceny oraz sformułowanie wniosków z oceny.

5. Przygotowanie działań korygujących/rozwojowych dla ocenianych osób.

6. Przygotowanie informacji zwrotnej dla ocenianych osób.

7. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej – aspekt merytoryczny oraz interpersonalny. 

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

System Okresowych Ocen Pracowniczych
28-29.11.2019 Warszawa
1390 zł + 23% VAT/ osoba