Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

System motywacyjny to praktyczne, autorskie pokazanie zasad przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń wraz z technikami weryfikacji ich efektywności w organizacji. Gotowe mechanizmy do zastosowania w organizacji w celu znacznego zwiększenia wydajności i efektywności pracy pracowników oraz poprawienia ich satysfakcji. Zasady umożliwiające korelację systemów motywacyjnych z założeniami rozwojowymi organizacji i pracowników.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób,

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów HR, kadry kierowniczej oraz dla właścicieli firm.

Cel szkolenia z budowania systemów motywacyjnych:

 • Zapoznanie się z zasadami i metodami budowania systemów motywacyjnych.
 • Określenie założeń do stworzenia efektywnego systemu motywacyjnego.
 • Nauczenie zasad budowania systemów płac zasadniczych i całkowitych.
 • Wypracowanie kryteriów niezbędnych do tworzenia efektywnego systemu premiowego.
 • Poznanie zasad i metod kontroli rentowności płac.
 Korzyści ze szkolenia:

Po warsztatach uczestnik będzie potrafił:

 • Używać motywatorów pozafinansowych, niezbędnych do motywowania, kiedy brak dodatkowych środków finansowych.
 • Określać założenia i kryteria do tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych i będzie znał:
  • Praktyczne finansowe i pozafinansowe metody motywowania pracowników
  • Zasady budowania efektywnych systemów motywacyjnych
  • Techniki rozwoju talentów u pracowników
  • Techniki tworzenia systemów wsparcia dla efektywności działań działów i organizacji
 • Podnieść efektywności procesów zarządzania wynagrodzeniami w organizacji.
 • Określić zasady budowania systemów płac zasadniczych i całkowitych na potrzeby organizacji.
 Metody pracy:

Warsztat zawiera dużo praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusje moderowane oraz studium przypadków uzupełnione interaktywnym wykładem w formie prezentacji zawierające wiedzę merytoryczną.

Program szkolenia z budowania systemów motywacyjnych:

Moduł 1. Rola systemów motywacyjnych płacowych i pozapłacowych w organizacji

 • Teorie motywacji w praktyce wynagradzania.
 • Struktura, składniki i funkcje współczesnych systemów wynagradzania.
 • Zasady wynagradzania pracowników- płacowe i pozapłacowe.
 • Współczesne tendencje w zakresie wynagradzania pracowników.

Moduł 2. Kultura organizacyjna – systemy wynagrodzeń zmiennych

 • Znaczenie kultury organizacyjnej w systemie motywacji.
 • Psychologiczne działanie kultury organizacyjnej.
 • Organizacyjne i finansowe skutki oddziaływania kultury organizacyjnej na zachowania i motywację pracowników.
 • Siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków, czyli jak kształtuje się kultura organizacyjna.
 • Czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji.

Moduł 3. Systemy motywacyjne a systemy premiowe

 • Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
 • Zasady budowanie efektywnych systemów premiowych
 • Struktura i specyfika wynagrodzeń zmiennych kadry menedżerskiej
 • Systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych
 • Systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych
 • Główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów wynagradzania w organizacjach
 • Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych
  • Nagrody – koncepcja motywowania
  • Struktura i zasada wynagrodzeń kafeteryjnych
  • Rodzaje i zasady wynagrodzeń długoterminowych
  • Zalety i wady świadczeń dodatkowych
 • Kryteriami oceny efektywności systemu motywacyjnego

Moduł 4. Ocenianie jako element działań rozwojowych i motywacyjnych

 • Techniki określania celów na kolejny okres – karta wynikowa
 • Kaskadowanie celów
 • Zasada SMART w planowaniu celów
 • Kryteria poprawnie sformułowanego celu, wskaźnikowanie, kotwiczenie celów
 • Cele ilościowe i jakościowe realizowane na stanowisku
 • Cele stanowiskowe wynikające z bazowych procesów biznesowych
 • Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
 • Metody weryfikacji celów i wyników w korelacji ze strategią organizacji

Moduł 5. Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji

 • Analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych
 • Metody analizy systemów wynagrodzeń
 • Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Budowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych w firmie
23-24.05.2024 Warszawa, 10-11.10.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba