Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Kultura komunikacji w nowoczesnym Urzędzie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i efektywnej komunikacji w urzędzie, budowanie marki osobistej urzędnika oraz umacnianie marki reprezentowanego urzędu.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zadań i ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję,  przyjrzeć się swoim dotychczasowym zachowaniom i nawykom a otrzymane informacje zwrotne pozwolą im na refleksje jak inni mogą nas postrzegać i jakie to może rodzić konsekwencje dla skuteczności wystąpienia. Praca odbywać się będzie w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników i krótkie wystąpienia, a informacje zwrotne przekazywane będą ustnie oraz na specjalnie przygotowanych arkuszach.

Korzyści ze szkolenia:

 • Wzrost efektywności w komunikowaniu się
 • Pewność siebie i swoboda podczas rozmowy
 • Budowanie marki osobistej pracownika urzędu dbającego o kulturę komunikacji i relacje.

 

Program szkolenia:

 1. Istota oraz znaczenie kultury i etykiety w komunikacji w pracy Urzędu.
 2. Zachowania i zwroty nietaktowne w komunikacji w odczuciu uczestników szkolenia.
 3. Kim jestem i jak mogę być odbierany vs skuteczność w komunikacji z klientem Urzędu.
 • Wrodzone predyspozycje temperamentalne i ich wpływ na komunikację
 • Moje mocne strony i obszary do rozwoju
 • Rozumienie i odczytywanie zachowań innych w oparciu o temperamenty
 • Style komunikacji z różnymi typami osobowości
 1. Profesjonalna autoprezentacja pracownika Urzędu.
 • Zasady przedstawiania się
 • Częste błędy popełniane podczas autoprezentacji
 • Prawidłowy uścisk dłoni
 • Kontakt wzrokowy i jego znaczenie w rozmowie
 1. Bariery i błędy komunikacyjne – jak ich unikać?
 • Przykłady najczęściej popełnianych błędów w rozmowie
 • Znaczenie aktywnego słuchania dla budowania autorytetu i relacji
 • Analiza i eliminacja własnych błędów najczęściej popełnianych w rozmowie.
 1. Techniki komunikacyjne zwiększające efektywność przekazywania i pozyskiwania informacji.
 • Poznanie oraz poszerzenie wiedzy na temat technik komunikacyjnych niezbędnych komunikacji: Sztuka zadawania właściwych pytań, znaczenie pytań w budowaniu relacji, wykorzystanie parafrazy jako elementu potwierdzającego rozumienie intencji nadawcy; Komunikat „JA” i jego zastosowanie.
 1. Asertywna postawa w kontakcie
  • Style komunikacji – rozróżnienie zachowań asertywnych od nieasertywnych
  • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji
  • Szanse i zagrożenia ze zastosowania danego stylu w praktyce
 1. Trudne rozmowy oraz sztuka odmawiania
  • Wartości, zasady, priorytety i ich znaczenie podczas trudnych rozmów
  • Przegląd technik komunikacyjnych przydatnych w asertywnej odmowie oraz przekazywaniu informacji niekorzystnych
  • Trzy kroki asertywnej odmowy
 2. Komunikacja niewerbalna w codziennych interakcjach
  • Jak budować wiarygodnośćrola spójności dla budowania autorytetu –reguła Mehrabiana
  • Dostrajanie się do rozmówcy – zastosowanie odzwierciedlenia, wachlarz zachowań budujących dobry kontakt, potrzeby rozmówcy, elastyczność w kontakcie.
  • Faux pas w komunikacji niewerbalnej – praca na rzeczywistych przykładach uczestników
 1. informacja zwrotna oparta na zasadzie FUKO
  • Zdefiniowanie czym jest informacja zwrotna
  • FUKO – model udzielania informacji zwrotnej
  • Zastosowanie informacji zwrotnych, rodzaje oraz zasady jej stosowania
 1. Komunikacja werbalna i dbałość o piękno języka
 • Słowa i ich zakres emocjonalny
 • Wzmacnianie przekazu poprzez słowo i akcentowanie
 • Intonacja jako kanał komunikacji wyrażający emocje – faux pas w intonacji
 • Sztuka słuchania ( percepcja, interpretacja i zrozumienie- jako efekt uprzejmego słuchania)
 1. Rozmowy telefoniczne
 • Etapy rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Sytuacje trudne w rozmowie telefonicznej i sposoby ich minimalizowania
 • Faux pas podczas rozmowy telefonicznej
 1. Podsumowanie szkolenia

Kompetea all rights reserved