Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Controlling personalny

1 dzień. Strategiczny controlling HR i budżetowanie w HR.

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR oraz ich budżetowanie.

 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  1. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
  2. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
  3. Projektowanie celów strategicznych HR z wykorzystaniem controllingu HR
 2. Analiza strategiczna obszaru HRi projektowanie strategii HR na podstawie celów organizacji – warsztat :
  1. Strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl, obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników organizacji (BSC)
  2. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
  3. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
  4. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  5. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
  6. Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii zzl
  7. Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl skierowanej na potrzeby biznesu (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych w HR
  8. Wyznaczenie inicjatyw zzl wg. Balanced Score Card i ich biznesowe komunikowanie a projekty HR
  9. Controlling HR w służbie celów, inicjatyw i projektów HR
  10. Badanie efektywności w HR poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
  11. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki
 3. Tworzenie budżetów celowych w HR
  1. Budżet kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – od planowania przez monitoring do realizacji wraz ze specyfiką celowych budżetów w HR
  2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym jako główna pozycja kosztowa w HR
  3. Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
  4. Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
  5. Efektywny i motywacyjny system wynagradzania a budżetowanie poszczególnych składników wynagradzania
  6. Benchmarki wynagrodzeniowe
  7. Pozycje budżetowe w HR skierowane na wzrost wartości kapitały ludzkiego i ich projektowanie, monitorowanie i rozliczanie oraz liczenie zwrotu z inwestycji

 

2 dzień. Controlling procesów HR i analityka w HR.

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego oraz analiz i wskaźników HR.

 1. Controlling procesów HR – controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego:
  1. Zapoznanie się z metodologią analizy procesów HR.
  2. Zgodność z prawem i etyka działania oraz praktyki rynku jako wyznaczniki do narzędzi pomiarowych.
  3. Przeprowadzenie controllingu procesów w najważniejszych obszarach funkcji personalnej.
  4. Poprawna interpretacja wyników.
  5. Analiza stanu zzl i jakości procesów ZZL w organizacji poprzez benchmarki w obszarze HR.
  6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń.
 2. Analizy ilościowe w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR
  1. Karty wskaźnikowe w HR – główne założenia
  2. Metody analityczne w HR – główne założenia
 3. Controlling w procesach HR oraz analityka i wskaźnikowanie w HR – warsztat
  1. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  2. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
  3. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
  4. Efektywne praktyki employer brandingu, rekrutacji i selekcji oraz przebieg procesów w tych obszarach
  5. Cele i zasady prowadzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników
  6. Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami jako ważny obszar controllingu HR
  7. Premie, nagrody i bonusy za efekty oraz badanie efektywności ich wykorzystania
  8. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
 4. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji w ujęciu controllingowym
 5. Metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
 6. Planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju w kontekście faktycznego zwiększania potencjału pracowników
 7. Pomiar efektywności procesów szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
 8. Znaczenie ścieżek karier i awansów, programów talent management, rozwoju pracowników kluczowych i menedżerów dla kosztów obszaru personalnego i efektywności zasobów ludzkich
  1. Badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników a efektywność i jakość pracyoraz innowacyjność i przedsiębiorczość, controllingowe ujęcie wyników badań i wykorzystanie wyników badań w procesach zarządczych
  2. Zjawisko anomii pracowniczej a efektywność obszaru HR, koszty wymiany kadry
  3. Analizy i wskaźnikowanie będzie odbywało się równolegle z pracami warsztatowymi dot. controllingu procesów.
 9. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie – podsumowanie metodologii :
 10. Systemowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
 11. Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
 12. Rzetelność i trafność wskaźników
 13. Metodologia liczenia wskaźników
 14. Poprawna interpretacja wskaźników
 15. Pozyskiwanie danych – liczenie lub korzystanie ze źródeł
 16. Uwarunkowania analizy trendów
 17. Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
 18. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie.

Trener:

Irmina Gocan – posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna była m.in. za rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK.

Autorka wielu praktycznych rozwiązań z zakresu szkoleń, rozwoju, coachingu i motywacji płacowej i pozapłacowej menedżerów. Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR.Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, m.in. na studiach MBA i MBA specjalistycznych. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników na ALK. Wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach.Prowadzi szkolenia z zakresu zzl i menedżerskie dla firm komercyjnych, spółek skarb u państwa i urzędów. Absolwentka zarządzania na PAN oraz licznych studiów podyplomowych m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dl dry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.


Czas trwania: 2 dni

Wartość projektu: 8900 zł + 23% VAT

Cena zawiera: analizę potrzeb szkoleniowych (rozmowa telefoniczna/telekonferencja lub/i pretest i postest), realizację szkolenia wg ustalonego programu dla gr do 10 osób, materiały dydaktyczne, dyplomy dla Uczesników


 Zapraszamy do kontaktu! 
dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

tel. 22 308 03 50 lub info@kompetea.pl

Kompetea all rights reserved