Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Dashboard (pulpit menadżerski)

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Korzyści ze szkolenia:

Jeżeli potrzebujesz w czytelny, atrakcyjny sposób zaprezentować dane w Excelu to szkolenie Dashboard (Pulpity menadżerskie) jest dla Ciebie. Nauczysz się dobierać odpowiednie techniki i narzędzia graficzne aby zaprezentować efekty swojej pracy w najpopularniejszym i najbardziej efektywnym programie czyli w Excelu. Raporty utworzone będę czytelne a zarazem dynamiczne, pozwalające w szerokim zakresie na zmianę prezentowanych danych.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Przygotowanie danych do prezentacji w Dashboard

 • Pobieranie danych z różnych źródeł
 • Tekst jako kolumny / Wypełnianie błyskawiczne
 • Funkcje Excela
 • Power Query

Możliwości wykresów

 • Dobór odpowiedniego typu wykresu
 • Formatowanie elementów wykresu
 • Jak zmieniać wykres domyślny (standardy, szybkie wstawianie wykresów)
 • Tworzenie wykresów niestandardowych
 • Przygotowanie danych do wykresów
 • Wykresy przebiegu w czasie
 • Wykresy przestawne
  • Tworzenie wykresów opartych na tabeli przestawnej
  • Praca z wykresem przestawnym
  • Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do dynamicznego prezentowania wyników
 • Tworzenie wykresu dynamicznego (ruchomego)

Formatowanie warunkowe

 • Wyróżnianie wartości spełniających określone założenia
 • Tworzenie rankingów za pomocą pasków danych i skali kolorów
 • Określanie przedziałów wartości za pomocą kolorowych ikon komórek (wybór własnych ikon)
 • Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego i zarządzanie regułami

Narzędzia przydatne do budowy paneli interaktywnych

 • Funkcje przydatne przy tworzeniu kokpitu menedżerskiego
  • Funkcje wyszukiwania i adresu: m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, X.WYSZUKAJ, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, ADR.POŚR, TRANSPONUJ
  • Kontrolki, przyciski sterujące
   • Kontrolki formularza
   • Kontrolki Active X
  • Makropolecenia
  • Przygotowanie arkusza do wizualizacji danych

Przygotowanie modelu danych do prezentacji na mapach

 • Wizualizacja danych na mapach
  • Kartogram
  • Mapa 3D
   • Wizualizacja danych z wykorzystaniem scen i przejścia
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika (w wersji papierowej lub elektronicznej, w zależności od formuły szkoleniu)
 • realizacja szkolenia stacjonarnego lub on-line (Microsoft Teams)
 • nocleg i dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved