Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

szkolenie zamknięte Kurs MS Excel – poziom podstawowy

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie  kursantów z najważniejszymi narzędziami i funkcjonalnościami Excela. Na szkoleniu zostaną omówione techniki przyspieszające pracę z różnymi rodzajami danych, zostaną przedstawione możliwości Excela jako narzędzia służącego do obliczeń i analizy danych, ale także metody wykorzystywane w wizualizacji zakresów danych.

Szkolenie dla wszystkich, którzy rozpoczynają pracę z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Korzyści ze szkolenia:

Wzrost efektywności pracowników w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik po zakończonym kursie będzie potrafił obsługiwać najważniejsze funkcjonalności i narzędzia Excela, a także przydatne skróty klawiaturowe oraz „sztuczki” wykorzystywane na wszystkich etapach pracy z Excelem.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, z arkuszami kalkulacyjnymi na poziomie obliczeń oraz bazodanowym.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Podstawy

 • Skoroszyt, Arkusz, Komórka – definicja terminów
 • Korzystanie z kart poleceń, wstążek, paska szybkiego dostępu
 • Różne formaty zapisu pliku
 • Odzyskiwanie niezapisanych skoroszytów
 • Metody poruszania się w obszarze arkusza za pomocą myszy i klawiatury
 • Wprowadzanie, modyfikowanie i usuwanie danych w komórkach.
 • Zaznaczanie informacji z wykorzystaniem myszy i klawiatury

Narzędzia edycyjne oraz nawigacja

 • Kopiowanie i przenoszenie informacji
 • Zmiana szerokości kolumny
 • Zmiana wysokości wiersza
 • Dodawanie oraz usuwanie kolumn i wierszy
 • Ukrywanie oraz pokazywanie kolumn i wierszy
 • Wstawianie komórek
 • Dodawanie i usuwanie arkuszy
 • Zmiana nazwy
 • Przenoszenie i kopiowanie arkuszy
 • Blokowanie/mrożenie arkusza
 • Podział arkusza

 Formatowanie

 • Typy informacji wprowadzanych do komórek
 • Tekst i Liczby
 • Formaty liczb
 • Praca z wartościami procentowymi
 • Daty w Excelu
 • Tworzenie i modyfikacja wyglądu tabel
 • Obramowanie
 • Wypełnianie kolorem komórek
 • Formatowanie tekstu
 • Autoformatowanie
 • Kopiowanie formatowania
 • Tabele dynamiczne

Podstawy obliczeń. Formuły i funkcje.

 • Tworzenie prostych formuł
 • Wartości stałe
 • Odwołania
 • Operatory
 • Modyfikacje formuł
 • Funkcje
 • Pojęcie argumentu funkcji
 • Kreator funkcji
 • Podstawowe funkcje (Suma, Średnia, Licznik, Min, Max)
 • Kopiowanie i przenoszenie funkcji i formuł
 • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
 • Opcje przeliczania

Błędy

 • Rodzaje błędów
 • Metody zapobiegania
 • Poprawianie błędów
 • Inspekcja formuł
 • Szacowanie formuł

Pojęcie bazy danych w Excelu i narzędzia obsługi baz danych

 • Budowa bazy danych, dobre praktyki
 • Podstawy sprawdzania poprawności
 • Sortowanie (podstawowe)
 • Autofiltr (podstawowe wyszukiwanie danych)

Wykresy

 • Tworzenie prostych wykresów
 • Podstawowe modyfikacje

Drukowanie

 • Duże zakresy danych
 • Dobre praktyki oraz rozwiązywanie najczęstszych problemów
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 5900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Kurs MS Excel – poziom I
12-13 listopada 2018 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba