Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MS Excel w logistyce

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Korzyści ze szkolenia:
 • Stworzenie klas asortymentowych celem poprawy zarządzania dostępnością i zapasami
 • Umiejętność symulacji poziom obsługi klienta vs. poziom zapasów
 • Modele prognozowanie popytu i uzupełniania zapasów
 • Poprawa produktywności procesu kompletacji zamówień
Metody pracy:
 • Techniki i triki, funkcje Excel-a –omówienie i ćwiczenia oparte na danych biznesowych
 • Gry symulacyjne z wykorzystaniem komputerów
 • Formuła grupowych warsztatów
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

1. Podział asortymentu na klasy

 • Analizy ABC pod względem przychodów, zyskowności, ilości pick-ów (linii sprzedaży), korelacja klas z poziomem zapasów
 • Analiza XYZ – macierz ABC-XYZ
 • Podział na klasy CVA

2. Prognozowanie sprzedaży i planowanie zapasów

 • Metody prognozowanie krótkoterminowego i długoterminowego
 • Tworzenie i realizowanie celów poziomu obsługi klienta POK, poziomu zapasów, obliczanie kosztów nabycia, kosztów utrzymania i kosztów całkowitych zapasów
 • Symulacje POK vs. wartość zapasów

3. Metody uzupełniania zapasów

 • Economic order quantity (ekonomiczna wielkość zamówienia)
 • Modele ROP, ROC, model hybrydowy Ss

4. Optymalizacje ścieżki kompletacji zamówienia

 • Prawidłowe adresowanie lokalizacji magazynowych
 • Pomiar walkingtime magazyniera przy kompletacji zamówień lub rozkładaniu dostaworaz wykonywanie symulacji
 • Usprawnienia oraz reingeniering lokalizacji produktów w magazynie, zarządzanie zleceniami, współpraca z przewoźnikami realizującymi dostawy do klienta
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

MS Excel w logistyce
13 września 2017 Wrocław, 22 listopada 2017 Warszawa
690 zł + 23% VAT/ osoba