Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnej prezentacji

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

Metody pracy:

 • Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne wykonywane wspólnie z prowadzącym
 • Pytania kontrolne do przedstawionego tematu
 • Praca samodzielna (ćwiczenia zadane przez trenera)
 • Opcjonalnie test wstępny i test końcowy w formie ćwiczeń praktycznych sprawdzające stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia
INFORMACJE O SZKOLENIU
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

I. Podstawowe operacje w programie PowerPoint

 • Uruchamianie programu, otwieranie i zamykanie prezentacji
 • Tworzenie i zapisywanie nowej prezentacji według domyślnego wzorca (szablonu)
 • Zapisywanie prezentacji w różnych formatach plików: szablon, pokaz slajdów, plik obrazu, RTF,pokaz slajdów we wcześniejszych wersjach
 • Poruszanie się pomiędzy otwartymi prezentacjami

II. Tworzenie prezentacji

 • Opis różnych trybów wyświetlania prezentacji
 • Praktyczna zasada różnicowania dodawanych tytułów slajdów
 • Zmiana aktualnego widoku
 • Modyfikowanie domyślnego układu slajdu
 • Przypisanie jednego z dostępnych szablonów projektu do prezentacji
 • Kolor tła określonego slajdu, wszystkich slajdów
 • Wstawienie do prezentacji nowego slajdu o wskazanym układzie
 • Kopiowanie, przenoszenie slajdów w prezentacji lub pomiędzy prezentacjami
 • Usuwanie slajdów
 • Obiekty graficzne we wzorcu slajdów
 • Przygotowanie stopki oraz nagłówka
 • Automatyczna numeracja slajdów oraz aktualizacja daty

III. Zawartość tekstowa w prezentacji

 • Dobre praktyki w tworzeniu zawartości slajdów
 • Wprowadzanie tekstu w różnych widokach
 • Edycja tekstu w prezentacji
 • Kopiowanie, przenoszenie tekstu w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy wieloma prezentacjami
 • Zmiana wielkości i kroju czcionki
 • Wprowadzenie, edycja tekstu w slajdzie z tabelą
 • Zaznaczenie wierszy, kolumn, całej tabeli
 • Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn
 • Zmiana szerokości kolumn, wysokości wierszy

IV. Obiekty graficzne w prezentacji

 • Wstawianie obiektów graficznych do slajdu
 • Zaznaczanie obiektów graficznych
 • Kopiowanie, przenoszenie obiektów graficznych
 • Zmiana rozmiaru, usuwanie obiektu graficznego
 • Obracanie, odwracanie obiektu graficznego
 • Wyrównanie obiektu graficznego na slajdzie
 • Hierarchiczny schemat organizacyjny
 • Dostosowywanie schematu organizacyjnego
 • Dodawanie, usuwanie asystentów, podwładnych w strukturze schematu organizacyjnego
 • Wstawianie wykresów

V. Wstawianie w prezentację innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela).

VI. Przygotowanie pokazu i materiałów z prezentacji

 • Dodawanie, usuwanie efektów przejść pomiędzy slajdami
 • Dodawanie, usuwanie efektów animacji dla różnych elementów slajdu
 • Dodawanie notatek do slajdów
 • Wyświetlanie, ukrywanie slajdów
 • Dostosowanie prezentacji do warunków i możliwości rzutnika
 • Przygotowanie konspektu drukowanego dla uczestników pokazu
 • Przygotowanie pokazu automatycznego, chronometraż
 • Uruchamianie pokazu slajdów od pierwszego slajdu, od bieżącego slajdu
 • Nawigacja podczas pokazu slajdów
 • Pokaz w trybie prelegenta
 • Ustawienia strony
 • Opcje drukowania
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

zapytaj o szkolenie zamknięte
490 zł + 23% VAT / osoba